Kauppakamari on yhtä kuin sen jäsenet

Jo vuodesta 1930 itsenäisenä kauppakamarina toiminut Keski-Suomen kauppakamari on ollut merkittävä vaikuttaja Keski-Suomen kehittämisessä. Keskisuomalaisten yritysten ja maakunnan yrityskentän hyväksi on tehty määrätietoisesti töitä, minkä tulokset näkyvät nyt maakunnan poikkeuksellisessa kasvussa. Kauppakamarin kannatteleva voima on sen jäsenyrityksistä muodostuva verkosto, joka katsoo rohkeasti tulevaisuuteen ja luo uusia menestyksekkäitä toimintatapoja.

VAIKKA kuluvalla vuosikymmenellä tapahtunut viennin hiipuminen on koetellut talouselämää, näyttää tulevaisuus jo valoisalta. Keski-Suomen talous kasvaa kaikilla toimialoilla ja kaikissa seutukunnissa. Keskisuomalaiset yritykset tekevät merkittäviä investointeja, ja työpaikkoja syntyy aivan uusille teollisuuden aloille, mikä näkyy työttömyyden laskuna. Esimerkiksi metalli- ja biotuoteteollisuus ovat hienossa kasvussa, ja Äänekoskelle vuoden 2017 aikana nousseen biotuotetehtaan arvioidaan tuovan alueelle noin 1 250 uutta työpaikkaa. Viennin lisäys on 500 miljoonaa euroa vuosittain.​

KAUPPAKAMARIN PERUSLINJA on yritysvetoinen kehittäminen, ja kaikessa toiminnassa keskitytään siihen, millaisia tarpeita elinkeinoelämällä ja yrityksillä on. Kauppakamari tekee töitä vapaan kilpailun ja reilun pelin eteen ja tukee yrittäjyyttä esimerkiksi järjestämällä koulutusta ja rakentamalla verkostoja. Ideat lähtevät liikkeelle omasta ympäristöstä, ja paljon innovatiivisia toimintamalleja tulee kauppakamarin aktiivijäseniltä.

KESKI-SUOMESSA OSATAAN arvostaa yhteistyötä ja uskalletaan olla rohkeasti erilaisia. Johtajia koulutetaan nyt esimerkiksi uudenlaisella yhteistyöllä jääkiekkojoukkue JYPin kanssa, ja muutamassa vuodessa valtakunnalliseksi ilmiöksi noussut yritysten kasvua vauhdittava sparrausohjelma Kasvu Open sai alkunsa kauppakorkeakoulun professorin ja kauppakamarin yhteistyöstä. Vielä 10 vuotta sitten yrityksissä ei juuri näkynyt halukkuutta kasvuun, mutta 2010-luvun taitteessa tapahtunut asennemuutos on herättänyt kasvunnälän. Tänä vuonna Kasvu Openiin valittiinkin 420 yritystä ympäri Suomea, ja Kasvu Openin sparrauksesta ovat hyötyneet muun muassa kovaa vauhtia kasvava Naava ja kolmen vuoden aikana yli 900 % kasvanut BioGTS. Innostava keskisuomalainen kasvutarina on myös Nordic Business Forum, joka on laajentumassa nyt Ruotsiin ja Norjaan.

TÄLLÄ HETKELLÄ uusia kasvun mahdollisuuksia etsitään matkailun saralta. Kauppakamarissa tehdään pitkäjänteistä työtä esimerkiksi käynnissä olevassa Stopover Keski-Suomi -hankkeessa, jossa ulkomaisia matkailijoita houkutellaan saunamaakunnaksi profiloituneeseen Keski-Suomeen erityisesti Keski-Euroopasta ja Aasiasta. Pitkäjänteinen työ onkin tuonut jo neljä hyvinvointimatkailun FinRelax-palkintoa Keski-Suomeen. Keski-Suomen elinkeinoelämää haastaa tuleva sote-uudistus. Isojen kansallisten ja kansainvälisten terveysyritysten rinnalle halutaan auttaa myös pienempiä, paikallisia toimijoita. Myös pula osaavista työntekijöistä asettaa haasteita keskisuomalaisille yrityksille. Kauppakamarilla onkin selkeä rooli myös sanansaattajana oppilaitosten ja työelämän välissä. Rakentava yhteistyö on kasvun maakunnan menestyksen avain.


010 322 2380

info@centralfinlandchamber.fi

Perustettu: 1930

www.kskauppakamari.fi

Keski-Suomen kauppakamari
valvoo koko elinkeinoelämälle
yhteisiä etuja ja edistää
maakunnan yritysten
toimintaedellytyksiä niin
valtakunnallisesti kuin
kansainvälisestikin