Kauppakamarikysely: Yli puolet keskisuomalaisista yrityksistä kokee vastavalmistuneiden ammattiosaamisen heikentyneen

Kuvituskuva

Kauppakamarikyselyn mukaan yli puolet keskisuomalaisista yrityksistä kokee vastavalmistuneiden ammattiosaamisen heikentyneen ja 64 prosenttia kokee, että oppilaitokset eivät tuota tarpeeksi osaajia yritysten tarpeisiin. Jos ammattiosaaminen rapautuu, on se huolestuttavaa Suomen kilpailukyvyn kannalta. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi yritykset tiivistäisivät oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä sekä kehittäisivät koulutuksen sisältöjä vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin.

Kauppakamarikyselyn mukaan noin 53 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kokee, että vastavalmistuneiden ammattiosaaminen on heikentynyt viime vuosina. Noin 30 prosenttia kokee ammattiosaamisen pysyneen samalla tasolla ja noin 6 prosenttia parantuneen.

Kauppakamarit näkevät tarpeelliseksi selvittää ilmiötä tarkemmin kansallisella tasolla, sillä korkea osaaminen on Suomelle tärkeä kilpailukykytekijä.

”Yritysten kokemus vastavalmistuneiden ammattiosaamisen heikentymisestä on todella huolestuttava uutinen. Tarvitsemme enemmän tietoa ilmiöstä, sen laajuudesta ja syvyydestä. Jos ammattiosaamisen lasku ilmenee myös tarkemmista tutkimuksista, pitää korjaavien liikkeiden tapahtua nopeasti. Kauppakamarikyselyn tuloksien perusteella hälytyskellojen tulisi soida, sillä Suomella ei ole varaa siihen, ettei koulutusjärjestelmämme enää tuottaisi yhtä hyvää ammattiosaamista, kuin aiemmin”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.


64 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kokee, etteivät oppilaitokset kouluta tarpeeksi osaajia


Kauppakamarikyselyn mukaan keskisuomalaisista yrityksistä noin 64 prosenttia ilmoittaa, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Kun yrityksiltä kysytään keinoja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi, nousee kärkeen kaksi asiaa. Hieman yli 70 prosenttia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä koulutuksen sisältöjen kehittämistä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita ja 67 prosenttia
yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä.

”Yritykset ja oppilaitokset tekevät jo nyt yhteistyötä, mutta kyselyn tulokset osoittavat, että yhteistyötä on syytä lisätä ja syventää. Aktiivista vuoropuhelua tarvitaan, jotta oppilaitokset ovat tietoisia siitä, mitä osaamista elinkeinoelämä tarvitsee”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä tarvitaan Hiltusen mukaan myös siihen, että opiskelijat tietävät, millaisia työmahdollisuuksia alueella on tarjota, jotta kaikki he, jotka haluavat jäädä Keski-Suomeen, työllistyisivät.

Keskisuomalaisilla yrityksillä on vaihtelevat kokemukset oppilaitosten tuottaman koulutuksen sisältöjen vastaavuudesta yritysten tarpeisiin. Noin 21 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että koulutusten sisällöt vastaavat hyvin yritysten tarpeisiin ja noin kolmannes kokee koulutusten sisältöjen vastaavan heikosti yritysten tarpeisiin.

”Tilanne ei ole huono, mutta parannettavaa löytyy. Tarvitsemme lisää joustavuutta koulutusjärjestelmään, jotta oppilaitokset ja yritykset voivat yhteistyössä suunnata alueen koulutustarjontaa tarpeen mukaan. Olemme esittäneet koulutusvastuiden ja koulutusmäärien sääntelyn keventämistä, jotta koulutusjärjestelmän reagointikykyä ja -nopeutta voidaan parantaa”, sanoo Valtonen.

Kauppakamareiden mukaan yksi keskeinen keino vastata osaajapulaan tulevaisuudessa on varmistaa riittävät koulutusmäärät ala- ja aluekohtaisten tarpeiden mukaan. Kauppakamarikyselyn mukaan noin 64 prosenttia kokee, että oppilaitokset eivät kouluta tarpeeksi osaajia yritysten tarpeisiin. Kauppakamarit muistuttavat, että koulutusmäärien kasvattaminen vaatii myös riittävän rahoituksen, jotta koulutuksen laatu ei kärsi.

Kauppakamarien kysely toteutettiin 20.-23.9.2022 ja siihen vastasi yhteensä 1780 yritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea.