Kilpailuvalttina asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen

Vuonna 2002 perustettu Komas Oy kasvatti ensimmäisen kuuden vuotensa aikana liikevaihtonsa 20-kertaiseksi ja laajensi henkilöstönsä 12-kertaiseksi. Keski-Suomen Yrittäjien palkitseman yrityksen juuret ovat puolustusvälineteollisuudessa, ja yrityksen historia juontaa Valmetin ja Patrian kautta Jyväskylän Kivääritehtaalle aina vuoteen 1925. Nopeasti ympäri Suomen ja rajojen ulkopuolellekin laajentunut Komas kotiutui vuonna 2013 uudelleen Jyväskylään ja muodostaa nyt oman vahvan alueellisen kokonaisuutensa Keski-Suomessa, Pohjanmaalla sekä Sastamalassa.

KOMAS OY on konepajateollisuuden järjestelmätoimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja koneistukseen, levyleikkaukseen, hydrauliikkaan ja takomotuotteisiin laajalle, kansainvälisesti toimivalle asiakaskunnalle. Komasin ydinosaamista on vaativien komponenttien sopimusvalmistus. Komasin asiakkaita ovat niin energia-, puolustus-, maatalous-, koneenrakennus-, kaivos- kuin meriteollisuudenkin yritykset, joiden tarkkuusvaatimukset ovat tiukat. Keski-Suomessa onkin ainutlaatuista erityisosaamista. Asiantuntijuutta löytyy erityisesti puolustusvälineteollisuuden puolelta, ja puolustusvoimien kanssa on tehty pitkään yhteistyötä. Juuri osaaminen on yrityksen menestyksessä tärkeässä roolissa, ja sitä viedään eteenpäin kaiken aikaa.

​​TOIMIALA on fragmentoitunut, ja pieniä toimijoita on runsaasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Komas on alallaan yksi Suomen suurimmista toimijoista, ja sen vahvuuksia ovat toimitusvarmuus, laatu ja kokonaistaloudellinen kilpailukyky. Tekemisessä näkyy joustavuus ja nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin. Komas kehittääkin toimintaansa jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Vaikka Komas palvelee erityisesti suomalaisia yrityksiä, suuri osa tuotteista lähtee maailmalle asiakkaiden kautta. Useat Keski-Suomessa toimivat kansainväliset konepajat ovat vahvoja asiakkaita, ja niiden rooli on Komasin historiassa ja tulevaisuudessa suuri. Komasin identiteetti on vahvasti keskisuomalainen, ja yrityksessä kiitetään Keski-Suomen hyvää infraa, yritysten läheisyyttä ja ketterää toimintaa. Kasvunäkymät ovat hyvät, ja Komas etsiikin jatkuvasti uusia ammattilaisia töihin.

010 328 6500

etunimi.sukunimi@komas.fi

Perustettu: 2002, nykymuotoinen Komas perustettu 2013

Ala: Metalliteollisuus

www.komas.fi