Kuljetusliike ei jää paikoilleen bisneksessäkään

Silvastin nimi on tunnettu jo vuodesta 1971, jolloin Jukka Silvasti perusti erikoiskuljetuksiin keskittyvän kuljetusyrityksen. Jukan poika Ville aloitti uransa erikoiskuljettamisen parissa oman nimensä alla vuonna 2002, ja kansainvälistymisen ansiosta yrityksen liikevaihto on nykyään 20 miljoonan euron luokkaa. Nyt kasvua odotetaan erityisesti uusiutuvasta energiasta.

​​KULJETUSLIIKE Ville Silvasti Oy:n matka alkoi pohjalaisen kuljetusyrityksen ostosta. Aluksi Silvasti keskittyi raskaan kaluston, kuten kivenmurskauskoneiden, kuljettamiseen kotimaassa. Tiet ovat vieneet nopeasti kansainvälisille reiteille, ja asiakkaista yli 80 % on tätä nykyä ulkomaisia. Viime vuosina yritys on erikoistunut tuulivoimalaitosten kuljettamiseen Pohjoismaissa.

– Tuulivoimaloiden kuljetus on oma erikoisalansa. Komponentit ovat suuria ja herkkiä, mikä asettaa kuljetukselle haasteita. Tuulimyllyn siivet voivat olla esimerkiksi 70 metrin pituisia, ja kuljetukseen vaaditaan hyvin erityisiä laitteita, Ville Silvasti kertoo.

Jokainen erikoiskuljetus on ainutlaatuinen: Lastit ovat usein hyvin kalliita ja projekteissa on tarkat aikataulut. Kuljetus sisältää paljon viranomaismääräysten selvittämistä, ja reittien suunnittelemisessa on oma työnsä.

– Toimintaa voisi kuvailla hyvin pitkäjänteiseksi. Esimerkiksi vuonna 2017 haasteita toivat uudet maastot ja uusille markkinoille tuleminen Norjassa, kun 50 tuulimyllyä kuljetettiin satamasta vuoren huipulle.

Tuulivoimaloiden kuljettaminen ei ole vähentänyt toimintaa muilla perinteisillä aloilla. Esimerkiksi Valmetin paperikonetehtaalta on kuljetettu lasteja Villen isän kuljetusyrityksen voimin jo 1980-luvulta lähtien, ja Euroopassa olevat paperikoneet ovat suurelta osin Silvastin kuljettamia.

– Uusien eri alojen yritysten ottaminen asiakkaiksi kuvastaa ajan hermolla pysymistä. Pärjäämisen kannalta on tärkeää, että on valmis laajentamaan toimintaympäristöään.

Silvastin mukaan tulevaisuuteen varautuminen on muuttunut hankalammaksi. Uusiutuvan energian tuotantolaitosten rakentamisen kuitenkin uskotaan tuovan kasvua ympäri Eurooppaa. Yrityksen päämaja pysyy silti edelleen Keski-Suomessa.

– Suurin osa avainhenkilöistä on täällä. Vaikka meillä on työntekijöitä myös muissa Pohjoismaissa, olemme oppineet arvostamaan keskisuomalaista osaamista.


042 453 41

info@silvasti.com

Perustettu: 2002

Ala: Erikoiskuljettaminen

www.silvasti.com