Lakeland -hanke

Kansainvälinen matkailutyö jatkuu Lakeland-hankkeen myötä, joka toteutetaan yhteistyössä Visit Finlandin, Lahti Regionin, Visit Tampereen ja Hämeen kanssa. Kohdemaina ovat saksankielinen Eurooppa ja Japani. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 30 yritystä, 6 kuntaa sekä JAMK.

Kaksivuotinen Stopover Keski-Suomi matkailuhanke päättyi joulukuussa 2017. Hankkeen aikana Keski-Suomessa vieraili 11 matkanjärjestäjäryhmää (noin 50 henkilöä) sekä 10 media/bloggariryhmää Keski-Euroopasta ja Aasiasta. Myyntimatkoilla käytiin 9 maassa ja matkanjärjestäjäkontakteja näistä kertyi yli 400 kpl. Aktiviinen matkanjärjestäjätyö on poikinut myös hankkeessa mukana olleille yrityksille useita sopimuksia ja Keski-Suomi on vuonna 2018 esillä muutaman sveitsiläisten, saksalaisten, japanilaisten ja taiwanilaisten matkanjärjestäjän ohjelmissa.

Kansainvälinen matkailutyö jatkuu Lakeland-hankkeen myötä, joka toteutetaan yhteistyössä Visit Finlandin, Lahti Regionin, Visit Tampereen ja Hämeen kanssa. Kohdemaina ovat saksankielinen Eurooppa ja Japani. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 30 yritystä, 6 kuntaa sekä JAMK.


Lisätietoja

Päivi Heikkala

Projektipäällikkö

paivi.heikkala@kauppakamari.fi

p. 050 304 8467