Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas valmistui Äänekoskelle

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto kehittää toimintaansa ja kasvaa alueellisen kehityksen luoman tarpeen mukaan. Metsätalous on alueen merkittävin työllistäjä, etenkin uuden biotehtaan myötä. Siksi myös ammattiopistossa panostetaan nyt paljon metsätalouden tulevien ammattilaisten kouluttamiseen.

METSÄ GROUP -KONSERNIIN kuuluvan Metsä Fibren uusi biotuotetehdas on merkittävä monella tavalla: se valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bio- energiaa 2,4-kertaisesti omaan kulutukseensa nähden eikä käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Tehdas lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kahdella prosenttiyksiköllä. Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään täysin. Uudella tehtaalla on myös merkittävät työllistämisvaikutukset. Rakennusajan työllistävä kokonaisvaikutus oli yli 6 000 henkilötyövuotta.

– Työmaamme vahvuus on ollut korkeimmillaan vuosien 2016 ja 2017 taitteessa, jolloin työmaalla työskenteli vilkkaimpina päivinä liki 3 200 henkilöä. Jo vuonna 2014 kartoitimme Äänekosken kaupungin kanssa, että näin valtavalle lisätyövoiman tarpeelle löytyy asianmukaiset majoitusolosuhteet. Löysimmekin hyviä ratkaisuja yhdessä kaupungin kanssa, kertoo tehtaan johtaja Camilla Wikström.

Vaikka itse tehdastyöntekijöiden määrä uuden tehtaan käyttöönoton myötä pysyy samana kuin aiemman sellutehtaan aikaan, eli noin 150 henkilössä, välillisesti työvoimaa tarvitaan aiempaa enemmän.

– Uusi tehdas tarvitsee tuotantokapasiteettinsa ansiosta aiempaa enemmän puuta, joten välillinen vaikutus työllisyyden kasvuun säilyy.

BIOTUOTETEHTAAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS tehtaan arvoketjussa Suomessa on yli 2 500 työpaikkaa, joista uusia on noin 1 500. Merkittävimpiä työllistämisvaikutuksia odotetaan metsätalouteen ja kuljetuksiin. Tehtaan rakennusvaiheessa työmaalla työskenteli yli 13 400 työntekijää koko projektin aikana. Metsä Fibre on edellyttänyt lakien ja työehtosopimuksen noudattamista läpi koko alihankintaketjun. Esimerkiksi tilaajavastuulain noudattamista on valvottu hyvin tarkasti.

BIOTUOTETEHDAS VALMISTAA vuodessa 1,3 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Biotuotetehtaalla tuotetaan sellun ohella monipuolisesti myös muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja uusiutuvaa energiaa. Myös biotuotetehtaan omassa käytössä hyödynnetään sellun tuotantoprosessissa syntyviä yhdisteitä. Tehtaan hajukaasuista jalostetaan tehtaan omaan käyttöön rikkihappoa, jota biotuotetehdas tarvitsee muun muassa mäntyöljyn valmistuksessa. Tämä vie biotuotetehtaan merkittävästi lähemmäs suljettua kemikaalikiertoa.

Puun kuoresta valmistetaan tuotekaasua biotuotetehtaan omaan käyttöön, minkä ansiosta tehdas ei tarvitse lainkaan fossiilista energiaa. Uusiutuvalla tuotekaasulla korvataan noin 45 000 kuutiometriä raskasta polttoöljyä vuodessa. Biotuotetehdas onkin täysin fossiiliton, moderni biotalouden suunnannäyttäjä.

– Lisäksi yhteistyökumppanimme EcoEnergy SF Oy jalostaa omassa jätevesipuhdistamossamme syntyvää lietettä biokaasulaitoksessa polttoaineeksi niin raskaalle kalustolle kuin henkilöautoillekin, jotka toimivat biokaasulla.

Tehtaan ympärillä oleva, erilaisia biotuotteita selluntuotannon sivuvirroista valmistava yritysverkosto laajenee biotuotetehtaan myötä entisestään.


010 4612

etunimi.sukunimi@metsagroup.com

Perustettu: 1947

Ala: Metsäteollisuus

www.metsafibre.com

www.biotuotetehdas.fi