Maailmanluokan mahdollisuuksia Äänekoskella - silta maaseudun ja kaupungin välillä

​VUONNA 2003 PERUSTETTU ÄÄNESEUDUN KEHITYS OY oli vuoden 2016 loppuun asti Äänekosken ja Konneveden yhteinen kehittämisyhtiö. Vuoden 2017 alusta yhtiön on omistanut Äänekosken kaupunki ja toimintoja on siirretty Äänekosken kaupungin elinvoimayksikköön. Kehitysyhtiön vastuulle on jäänyt erilaisten kehittämishankkeiden hallinta.

Ääneseudun Kehitys tuotti, nykyisen elinvoimayksikön tapaan, palveluita elinkeinoelämälle ja huolehti aluepolitiikan toteuttamisesta. Elinvoimayksikkö palvelee nyt alueen yrityksiä samaan tapaan niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Äänekoskella on aidosti kansainvälinen, monipuolinen ja kasvava korkean teknologian yrityskanta sekä runsaasti eri alojen PK-yrityksiä. Äänekoskesta on muotoutumassa maailmanlaajuisesti merkittävä biotalouskeskittymä verkostoineen. Äänekosken seutu on rakenteeltaan toimiva ja monipuolinen yhteisö, joka tarjoaa kilpailukykyisen kustannustason, viihtyisän ympäristön sekä monipuoliset tilat ja tontit, niin asukkaille kuin yrityksille. Alueen elinvoimaisuutta tukee moderni ja tehokas koko pohjoista Keski-Suomea palveleva yksityinen ja julkinen palvelutarjonta. Laajapohjaisella yritysten sekä kehittämis- ja rahoittajaorganisaatioiden yhteistyöllä edistetään nykyisiä elinkeinotoimintoja ja luodaan pohjaa uusille yrityksille ja työpaikoille. Tavoitteena on osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuva kasvu.


020 632 2000
kirjaamo@aanekoski.fi
Äänekoski
www.aanekoski.fi
Perustettu: 2003
Vahvistamme koko maakunnan elinvoimaisuutta