Moderni ja vahva teollisuuskaupunki Suomen sydämessä

Valtatie 4:n varrella, noin 40 kilometrin päässä Jyväskylästä sijaitseva Äänekoski tunnetaan erityisesti vahvana teollisuuspaikkakuntana. Vesistöjen ympäröimä kunta panostaa teollisuuden lisäksi voimakkaasti matkailun kehittämiseen ja haluaa osallistaa asukkaansa tulevaisuuden rakentamiseen.

NYKYMUOTOINEN ÄÄNEKOSKEN kaupunki on muotoutunut pitkälti 1800-luvun lopulla alkunsa saaneen metsäteollisuuden ympärille. Suurimmat teollisuuden toimijat järjestivät aikoinaan muun muassa päiväkotitoimintaa ja hoitivat monia perinteisesti kunnalle kuuluvia tehtäviä. Teollinen historia näkyykin kaupungin hengessä.

METSÄ- JA KEMIANTEOLLISUUS ovat edelleen vahvoja aloja Äänekoskella, ja vuonna 2017 valmistunut uuden sukupolven biotuotetehdas on alueelle positiivinen piristysruiske.

– Biotuotetehdas tuo uusia mahdollisuuksia. Paikalliset ovat työllistyneet rakennustöissä, ja uusia toimintoja rakennetaan vanhan tehtaan tilalle, mikä mahdollistaa erilaisten palveluntarjoajien sijoittumisen Äänekoskelle. Myös muut alat ovat piristyneet, ja työllisyys on parantunut kauttaaltaan, elinvoimajohtaja Sari Åkerlund iloitsee.

ÄÄNEKOSKI HENKII Åkerlundin mukaan uskoa tulevaisuuteen. Syksyllä 2017 Äänekoskella alkanut avoin korkeakoulu lähiopetusjaksoineen tuo uutta aktiivisuutta kaupunkiin, ja kaupunki uudistaa aktiivisesti keskustan aluetta. Myös matkailuun panostetaan nyt entistä vahvemmin. Kulkuyhteyksiä kaupunkiin parannetaan, Suolahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aseman ympärille ollaan palauttamassa toimintaa ja Konginkankaan raviradan ympäristöön rakennetaan hevosurheilukeskusta, joka on matkailun näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen hanke. Yksi mielenkiintoinen kysymys on myös, miten biotaloutta pystytään hyödyntämään matkailussa.

– Toivon, että kaupunkilaisia saadaan osallistettua toimintaan enenevissä määrin. Myös pienempää yrittäjyystoimintaa kaivataan kaupunkiin. Erilaisia hankkeita onkin suunnitteilla moneen suuntaan, ja kehityskäyrä kulkee alueella selvästi ylöspäin.

020 632 2000

kirjaamo@aanekoski.fi

Perustettu: 1911

www.aanekoski.fi