Monialaista osaamista elinkeinoelämän polttoaineeksi

Kansainvälisesti tunnustettu Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on profiloitunut oppilaitoksena, joka tarjoaa laadukasta koulutusta tuhansille eri alojen opiskelijoille vuosittain. Uuden sukupolven korkeakoulussa opiskellaan monialaisissa opiskelijaryhmissä, kokeillaan ennakkoluulottomasti erilaisia oppimismetodeja ja rohkaistaan kokeilemaan uutta.

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN VALTTINA on motivoituneiden opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilöstön osaaminen, josta on tullut kilpailukyvyn mittari työmarkkinoilla. Kun uutta osaamista rakennetaan, myös elinikäinen oppiminen ja osaamisen uudistaminen ovat tärkeässä roolissa.

– JAMK on tehnyt vahvaa tulosta vuosien varrella, sillä olemme uudistuneet rohkeasti ja panostaneet yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Kansalliset ja kansainväliset auditoinnit takaavat sen, että koulutuksen laatu pysyy huipussaan jatkossakin, ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen kertoo.

VAHVUUSALOIKSEEN JAMK on määritellyt kuusi osaamisaluetta: koulutusosaaminen ja -liiketoiminta, biotalous, sovellettu kyberturvallisuus, automaatio ja robotiikka, monialainen kuntoutus ja matkailu. Kyberturvallisuus on esimerkki alasta, jonka nousun JAMK osasi ennakoida jo 10 vuotta sitten. Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa kehitetty uusi FINCSC-sertifikaatti (Finnish Cyber Security Certificate) tarjoaa erityisesti pk-yrityksille kilpailuedun, jolla ne voivat osoittaa luotettavasti organisaationsa kyberturvallisuuden tason. – Investoinnit kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehittämistyöhön ovat kantaneet hedelmää, ja nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi tärkeimmistä kyberturvallisuuteen keskittyvistä oppilaitoksista Suomessa, JAMKin vararehtori Heikki Malinen täsmentää.

PAIKALLISET YRITYKSET ovat olennainen osa JAMKin työelämälähtöistä toimintamallia: opiskelijat toteuttavat käytännönläheisiä projekteja satojen yritysten kanssa vuosittain, ja useimmiten myös opinnäytetyöt saavat aiheensa yritysmaailmasta. Yritykset voivat saada merkittävän edun vaikkapa opiskelijoiden toteuttamista tuotekehityshankkeista.

– Lähiaikoina opiskelijat ovat esimerkiksi kehittäneet Valtran traktoreiden brändiä ja tukeneet paikallisia elintarviketoimijoita lähiruokainnostuksen hengessä, Halttunen kuvailee. Reilusti yli puolet JAMKin opiskelijoista työllistyy valmistumisensa jälkeen Keski-Suomen seudulle, ja niin Tiimiakatemian kuin erilaisten yrityshautomokurssien ansiosta syntyy joka vuosi useita kymmeniä uusia yrityksiä. Uudet mittavat investoinnit, kuten Kankaan alue ja Äänekosken biotuotetehdas, takaavat yritysyhteistyön jatkumisen tulevaisuudessakin.

SYKSYLLÄ 2017 myös ammattikorkeakouluille tarjoutuu mahdollisuus julkiseen varainhankintaan, mikä voi avata uusia ovia pienten ja keskisuurten yritysten kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu kannustaakin yrityksiä tarttumaan tilaisuuteen, sillä yhteistyöllä voidaan saavuttaa jotakin ennennäkemätöntä.


020 743 8100

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Perustettu: 1997

www.jamk.fi