OP Keski-Suomi elää ja hengittää keskisuomalaista ilmaa

​Kun Keski-Suomi kasvaa, OP kasvaa mukana. Paikallinen pankki on perustamisestaan asti toiminut vaikuttavana rahoittajana maakunnan rakentamisessa, ja tällä hetkellä pankin asiakkaiden rahoitukset, talletukset ja sijoitukset ovat Keski-Suomessa yhteensä lähes 5 miljardia euroa. Menestyksen avaimia ovat olleet pankkipalveluiden luominen asiakkaiden tarpeiden ympärille ja yhdessä toimiminen myös päätöksenteossa.​

MAAKUNNAN suurimman rahoituslaitoksen juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin Keski-Suomen ensimmäinen osuuskassa perustettiin Jyväskylän pitäjään Nisulan-Syrjälän alueelle. Osuuskassa lähti pienestä liikkeelle: kyseessä oli muutaman suuren maatilan, käsityöläisten ja työväen muodostama yhteisö, jonka ensimmäisillä lainoilla rahoitettiin muun muassa hevosten ja puutavaran hankintaa. Kaupungistumisen seurauksena pankki kehittyi pikkuhiljaa agraariväestön rahoittajasta palkansaajapankiksi. OP Keski-Suomi perustettiin 1990, ja siitä tuli edelläkävijänä OP Ryhmän ensimmäisenä maakunnallisena osuuspankkina. 2000-luvulla pankki on kasvanut tasaisesti ja asiakasomistajamäärä on 1990-luvun lukemista kaksinkertaistunut.

ASIAKKAIDEN luottamus pankkiin on hyvällä pohjalla: OP myöntää vuosittain 2 300–2 700 asuntolainaa ja 500–800 yrityslainaa. OP Keski-Suomen panokset kerryttävät maakunnan hyvinvointia tavalla, joka vastaa osuustoiminnan perusajatuksia: yhdessä menestymistä. On ylpeyden aihe, että yhteiset pääomat kiertävät Keski-Suomessa, ja esimerkiksi vuoden 2016 tuloksestaan OP jakoi omistaja-asiakkailleen noin 7 miljoonaa euroa bonuksia. Osuustoiminta näkyy OP:ssa myös sen yhteisöllisten roolien kautta. OP luo tulevaisuutta tu
OP kemalla kulttuuria, oppilaitoksia ja nuorisosäätiöitä. Vuonna 2016 Keski-Suomessa toimivat osuuspankit lahjoittivat Jyväskylän yliopistolle yhteensä 230 000 euroa ja maakunnan urheiluseurojen kanssa oli käynnissä 30 kumppanuussopimusta. Lisäksi OP Keski-Suomi jakaa jo kolmatta vuotta avustuksia keskisuomalaisille toimijoille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

MAAILMA haastaa nyt pankkijärjestelmää uudella tavalla, ja internetpalvelut ovat mahdollistaneet asioimisen kotisohvalta käsin. Digitalisoituminen on saanut aikaan finanssialan murroksen, joka vavisuttelee pankkialaa edelleen – kenties suuremmin kuin kaupungistuminen aikanaan. OP Ryhmälle tämä tarkoittaa uuteen digitaaliseen muotoon sopeutumista, ja digiajan myötä painopiste on siirtynyt perinteisestä kassapalvelusta asiantuntijapalveluihin. Yhteiskunnan muuttuessa OP:ssa on jouduttu myös kiperien päätösten eteen, mutta töitä on tehty asiakasomistajan etu edellä. Toimintoja on Keski-Suomessa tiivistetty, ja tehokkuudella on pidetty huolta siitä, että kotitalouksien rahoituskustannukset pysyvät matalina. Samaan aikaan on kyetty edelleen turvaamaan kassapalvelut vähintään kaksi kertaa viikossa myös harvemmin asutuilla seuduilla.

OP:SSA TEHDÄÄN TÖITÄ keskisuomalaisia asiakasomistajia varten, ja keskeinen teema on yhdessä menestyminen. Tulevaisuudessa OP:n tavoitteena on muuttua asteittain puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. OP:n vahva tulos ja vakavaraisuus ovat hyvä lähtökohta vastata tuleviin haasteisiin.010 252 010
Perustettu: 1990
Ala: Pankki- ja rahoitusala
www.op.fi/keski-suomi
Mahdollisuuksia ja hyvinvointia
Keski-Suomen kotitalouksille ja
yrityksille