Sana kasvun filosofiasta

Keski-Suomen alue on vuosien saatossa kasvanut ja kehittynyt huimaa vauhtia. Jyväskylän seudulla ja maakunnassa on tällä hetkellä positiivinen tunnelma, ja vaikka haasteita löytyy eri puolilta maakuntaa, jokaisella alueella on myös omat vahvuutensa.
Keski-Suomesta ei löydy yhtä kärkialaa, vaan maakunnan yrityskenttä muotoutuu monista eri alojen toimijoista. Tätä ei pidä nähdä heikkoutena, päinvastoin. Meidän keskisuomalaisten tulee olla ylpeitä hyvin laveasta ja monipuolisesta osaamisestamme!

Tässä Kasvun maakunta -nimeä kantavassa Keski-Suomen elinkeinoelämän 100-vuotisjuhlajulkaisussa nostammekin esiin merkittävien keskisuomalaisten toimijoiden tarinoita ja juhlistamme maakunnan menestystä. Yritysten, oppilaitosten ja kunnallisten toimijoiden tarinat nivoutuvat yhteen ja muodostavat lukijalle hienon kokonaiskuvan Keski-Suomessa toimivasta aktiivisesta verkostosta.

Keski-Suomessa on korkeaa tietoteknistä osaamista, pitkät juuret omaavaa maa- ja metsätaloutta, yhä kasvavaa matkailutoimintaa ja perinteikkäitä metallialan yrityksiä.

Biotalouteen liittyvät teemat ovat tällä hetkellä paljon esillä ja hyvin relevantteja. Kankaan alue, Keski-Suomen uusi sairaalahanke ja kaupunkirakentaminen ovat vaikuttaneet myös rakennusalan vilkastumiseen, ja uusia rakennusyrityksiä on sijoittunut maakuntaan.

Talouden ollessa laskusuhdanteessa on puhuttu auringonlaskun aloista. Nyt voidaan unohtaa kaikki nämä puheet. Suuret, pitkäkestoiset yritysalat ovat pysyneet taantuman läpi pinnalla, pärjänneet hyvin ja kehittyneet. Rinnalle on syntynyt uusia yrityksiä ja asiakassegmenttejä. Positiiviseen vireeseen ei kuitenkaan pidä tuudittautua, vaan niin yritysten kuin muiden maakunnan toimijoiden täytyy pystyä uusiutumaan – ja kasvamaan – kaiken aikaa.

Kasvu ei kuitenkaan tapahdu aina liikevaihdon tai henkilökunnan määrän kasvun kautta – yrityksen kasvu tarkoittaa myös henkistä kasvua, osaamisen kasvua. Keski-Suomen kasvussa osaaminen onkin suuressa roolissa ja nousee kantavaksi teemaksi käsillä olevassa julkaisussa.


Ari Hiltunen
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja
Ari Hiltunen, KTM, toimii Keski-Suomen kauppakamarin
toimitusjohtajana 1.11.2017 alkaen.
Hiltunen on kartuttanut vankan kokemuksen elinkeinoelämän johtotehtävistä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön toimitusjohtajana. Hiltusella on laajat verkostot niin alueellisesti kuin paikallisesti, ja hän on ollut aktiivisesti mukana kauppakamarin toiminnassa. Lisäksi Hiltunen on toiminut Kasvu Open Oy:n hallituksen jäsenenä.

0400 583 210
ari.hiltunen@kskauppakamari.fi