Somelähettiläs-hanke

Keski-Suomen kauppakamarilla toimi vuonna 2020 somelähettiläs Santeri Saari, joka vieraili keskisuomalaisissa teollisen alan yrityksissä ja teki nuorille innostavaa sisältöä sosiaalisen median kanaviin siitä, millaista teollinen työ todellisuudessa on.

Somelähettiläs-hanke on päättynyt toukokuun 2020 loppuun. Lämmin kiitos somelähettiläälle Santeri Saarelle ja mukanaolleille yrityksille! Katso päätösvideo:


Vuonna 2018 Valmistus ja tuotanto -valiokunnan toimeksiannosta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Innovaatioviikolla toteutetun kyselyn mukaan nuorten mielikuvat valmistus- ja tuotantoalasta olivat vääristyneitä. Alaa pidettiin raskaana, likaisena, huonosti palkattuna ja epävarmana. Totuus on kuitenkin toinen. Ala on kehittynyt hurjasti, ja esimerkiksi uusien teknologioiden käyttö kuuluu olennaisena osana nykypäivän työnkuvaan.

Valmistus- ja tuotantovaliokunta on osaltaan lähtenyt etsimään ratkaisuja vallitsevaan kohtaanto-ongelmaan. Keski-Suomen kauppakamarilla on käynnistynyt somelähettiläshanke, jonka tarkoituksena on tehdä valmistus- ja tuotantoalaa tunnetuksi nuorten keskuudessa ja kertoa, millaista nykyaikainen teollinen työ todellisuudessa on ja parantaa näin mielikuvaa toimialasta. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa erityisesti ammatinvalintaa harkitsevat nuoret.

Hankkeeseen pestattu nuori somelähettiläs Santeri Saari vierailee hankkeessa mukana olevissa yrityksissä ja tuottaa nuoria kiinnostavaa sisältöä, kuten kuvia, videoita ja tarinoita nuorten suosimiin sosiaalisen median kanaviin. Sisällöissä tuodaan esiin nuorille tärkeitä arvoja.

Asiassa on tehty alusta asti yhteistyötä eri tahojen, kuten Keski-Suomen eri koulujen ja oppilaitosten sekä Teknologiateollisuuden kanssa.

Hankkeessa mukana olevat keskisuomalaiset yritykset ovat KA-MU Oy, Kytola Instruments Oy, Elonen Oy, Multimek Oy, UPM Jokilaakson tehtaat, HT Laser Oy, Elekmerk Oy, Tikka Spikes Oy, Moventas Gears, Valtra ja Laukaan betoni.