Teekkareita Jyväskylän tapaan - yritysyhteistyö DI-koulutuksessa

Jyväskylän yliopisto aloittaa uuden diplomi-insinöörikoulutuksen syksyllä 2021. Työelämän uusiin haasteisiin vastaava koulutus kutsuu yrityskumppaneita yhteiseen suunnitteluun ja jatkuvaan yliopistoyhteistyöhön. Tilaisuudessa esitellään koulutuksen sisältöjä ja kuullaan yritysten tarpeita. Kutsumme yhdessä yliopiston kanssa kaikki maakunnan yrittäjät ja yritysten edustajat kuulolle ja vaikuttamaan toimialasta riippumatta!

Työelämäprofessori Janne Roslöf ja professori, varadekaani Lauri Kettunen. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Katso video!

Digitalisaatio vaikuttaa kaikilla aloilla. Uudet diplomi-insinöörit valmistuvat ihmistieteitä ymmärtäviksi tekniikan asiantuntijoiksi. Heiltä on lupa odottaa esimerkiksi IT-järjestelmiin ja teknologioihin ratkaisuja, jotka vastaavat nykyistä paremmin ihmisten tarpeita ja toiveita. Yhdistämällä tekniikan alaan terveys-, liikunta-, kieli-, taide- tai matemaattisia aineita, luodaan perustaa aivan uudenlaisille innovaatioille.

Tekniikan alan koulutus ja tutkimus palvelevat koko elinkeinoelämän kenttää. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi opinnäytetöissä, harjoitteluissa, lukioyhteistyössä, kehityshankkeissa tai tutkimusprojekteissa. Yrityksiä kutsutaan myös investoimaan koulutukseen ja tutkimukseen, mihin käynnissä oleva valtion vastinrahakampanja antaa tehokkaan kannustimet.

Lisätietoa koulutuksesta:
www.jyu.fi/diplomi-insinoori


Aika: Pe 19.3. klo 8.00-9.00 valintasi mukaan
Paikka: Virtuaalisesti Teamsilla


Tilaisuuden ohjelma

Avaussanat: DI-koulutuksella vauhtia yritysten digitalisoitumiseen
Kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen ja hallituksen puheenjohtaja Antti Määttä
- keskustelua: Mitä yritykset odottavat DI-koulutukselta

Teknologian ala Jyväskylän yliopistossa
- rehtori Keijo Hämäläinen ja IT-tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen

DI-koulutuksen sisältösuunnitelmat ja yhteistyömahdollisuudet yritysten kanssa
- professori, varadekaani Lauri Kettunen ja työelämäprofessori Janne Roslöf

Näin voit tulla mukaan
- keskustelua ja evästystä jatkotyöskentelyyn

Tilaisuus päättyy


Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille paria päivää ennen tilaisuutta.


​​​​​​​