Tukea kasvuyrityksille ja joustavia ratkaisuja henkilöstöasiakkaille

Monipuolisia pankkipalveluja tarjoava Nordea on pohjoismainen pankkikonserni, joka palvelee asiakkaitaan paikallisesti myös Jyväskylässä. Vaikka koko konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, on Nordealla pankkialan kilpailusta huolimatta vakiintunut asiakaskunta Keski-Suomessa.

NORDEAN JUURET ulottuvat lähes 200 vuoden taakse, mutta virallisesti Nordea-nimi otettiin koko pankkikonsernin käyttöön vuonna 2001 neljän pankin yhdistymisen myötä. Suomalaisista pankeista mukana oli Merita, jonka asiakkaista tuli sittemmin Nordean asiakkaita. Vaikka yhteiskunnan muutokset ovat muokanneet pankkisektoria vauhdilla, on Nordea pysynyt kehityksessä mukana. Nykyään erityisesti palvelujen sähköistyminen ja digitalisaatio tarjoavat uusia mahdollisuuksia asiakkaille. – Kehitämme aktiivisesti yhä parempia ratkaisuja. Esimerkiksi verkkopankki, sähköiset laskut, verkkotapaamiset ja mobiilipalvelut palvelevat joustavasti sekä henkilöasiakkaita että yritysasiakkaita, Nordean Järvi-Suomen yritysyksikön asiakasvastuullinen johtaja Pekka Kärki kertoo.

VIIME VUOSINA YRITTÄJYYDEN TUKEMISESTA on tullut entistä tärkeämpi osa Nordean toimintaa Suomessa. Pankki käynnisti vuoden 2016 lopussa kasvuyritysyksikön, jonka tarkoituksena on tukea nopeaa kasvua hakevia kasvuyrityksiä ympäri maan. Nordea Startup & Growth -yksikkö on ainoa laatuaan Pohjoismaissa. – Keski-Suomesta löytyy paljon mahtavia yrityksiä, joita haluamme tukea elintärkeiden kontaktien luomisessa ja rahoituksen hankkimisessa. Kun autamme paikallisia yrityksiä kasvamaan, parannamme myös Keski-Suomen ja koko yhteiskunnan kilpailukykyä, Kärki tähdentää.

NORDEAN VAHVUUS syntyy tiiviistä pohjoismaisesta yhteistyöstä, jolla on myönteinen vaikutus aina paikallistasolla asti. Kun Keski-Suomi menestyy, myös Nordea voi olla pankkina tyytyväinen positiiviseen kehitykseen.

0200 3000
Perustettu: 2001
(Nordea-pankkikonserni)
Ala: Pankkitoiminta
www.nordea.com/fi
Luotettavia pankkipalveluja
kaikkiin tarpeisiin