Tulevaisuuden biolämpö syntyy jätteestä

Saarijärvellä valmistetaan biokattiloita, jotka lämmittävät koteja ja tuottavat prosessilämpöä niin kotimaassa kuin muualla Euroopassa. Erityisesti vientiin keskittynyt Ariterm on alansa markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Englannissa. Tällä hetkellä vahva kasvualue on kierrätyspuu, jonka polttamiseen yritys on kehittänyt ainutlaatuista tekniikkaa.

BIOKATTILAN PERINTEISTÄ POLTTOAINETTA on pelletti tai puhdas puu. Muutaman sentin kokoon murskattu aines syötetään polttimeen jatkuvana virtana, mistä palamisen seurauksena syntynyt lämpö johdetaan kattilaveteen ja lämpöverkkoon. Vuodesta 2018 alkaen Aritermin uusi teknologia mahdollistaa myös jätteenpolttodirektiivin mukaisen kierrätyspuun käytön. Kierrätysjätteen polttoon suunnitellun kattilan teknologiassa kriittistä on puhdas palaminen ja epäorgaanisten aineiden poistaminen prosessista.

– Kierrätysmateriaalissa on usein mukana esimerkiksi eri metalleja, joiden käsittely on haastavaa. Meidän vahvuutemme on näiden hallittu käsittely polttoprosessissa, Aritermin toimitusjohtaja Petteri Korpioja kertoo.

ARITERM PANOSTAAKIN VOIMAKKAASTI tuotekehitykseen, ja uusimpia innovaatioita ovat myös järjestelmät, joilla erilaisia uusiutuvan energian lähteitä voidaan käyttää joustavasti esimerkiksi saatavuuden mukaan. – Pelletillä voidaan korvata esimerkiksi öljyn käyttö täydellisesti, kun teknologia mahdollistaa nopean tehonsäädön. Tällöin öljyä ei tarvitse käyttää tehopiikkien tuottamiseen, mikä vähentää kuluja ja päästöjä. Vuonna 1974 perustetun yrityksen juuret ovat vahvasti Keski-Suomessa. Ammattitaitoisen henkilöstönsä ja keskeisen sijaintinsa ansiosta Saarijärvelle keskitetään toimintaa yhä enemmän – suomalaisen bioenergia-alan kriisiytymisestä huolimatta.

KOTIMAANKAUPPA on Venäjä-pakotteiden, maatalouskriisin ja energian hintojen laskun seurauksena takunnut, ja esimerkiksi aiemmin liikevaihtoa tuoneiden pienpellettilaitteiden kysyntä on tipahtanut kymmenessä vuodessa lähes nollaan. Viime vuosina Ariterm onkin keskittynyt erityisesti kaukolämpöverkkoihin ja kansainvälisiin markkinoihin, minkä ansiosta yritys on pysynyt lämpimänä myös epävarmojen aikojen yli.

– Lämmön tarvehan ei koskaan katoa. Vaikka markkinatilanne on vielä haastava, on syvin vaihe ohi ja liikevaihtoon odotetaan taas kasvua.


014 426 300

ariterm@ariterm.fi

Perustettu: 1974

Ala: Biolämmitysjärjestelmien valmistus

www.ariterm.fi