100 tarinaa kasvusta: Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy

Vuonna 1984 perustettu keskisuomalainen perheyritys Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy on kahdeksan työntekijän voimin palveleva LVI-alan yritys. Se toteuttaa LVI-urakointia muun muassa kotitalouksille, taloyhtiöille ja yritysasiakkaille Jyväskylän sekä muun Keski-Suomen alueella. Uusien ideoiden edessä sekä tulevaisuudessa siintävää sukupolvenvaihdosta ennakoiden perheen sisarukset lähtivät vuonna 2015 osakkaiksi isän perustamaan sekä luotsaamaan asennusyritykseen. Alkoi sukupolvia ylittävä yhteistyö, jossa vankka kokemus sekä uusi ja monitahoinen osaaminen ovat kohdanneet. Elämän varrella saatua ja jaettua hiljaista tietoa on tehty näkyväksi, jotta kehittäminen ja kehittyminen on ollut mahdollista.

Vuonna 1984 perustettu keskisuomalainen perheyritys Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy on kahdeksan työntekijän voimin palveleva LVI-alan yritys. Se toteuttaa LVI-urakointia muun muassa kotitalouksille, taloyhtiöille ja yritysasiakkaille Jyväskylän sekä muun Keski-Suomen alueella. LVI-asennuksen lisäksi yrityksenpalveluihin kuuluu verkkomyynnin puolella LVI-verkkokauppa.fi sekä APLIVI-tuotemerkki. LVI-verkkokauppa.fi palvelee design lvi-kalusteiden sekä muiden sisustustuotteiden jälleenmyyjänä niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaita.

Yrityksen toimintaa ohjaa visio palvelevasta sekä vastuullisesta verkkomyynnistä.

"Tuotevalikoimassamme olemme halunneet keskittyä esteettisesti näyttäviin, laadukkaisiin sekä turvallisiin tuotteisiin. Edustamiemme tuotemerkkien osalta pidämme tärkeänä erityisesti kotimaisuutta, ekologisuutta ja käsityötä", kertoo palvelu- ja myyntipäällikkö Pia Kolari.

APLIVI-tuotemerkin läpivientiratkaisut syntyivät kehitystyössä ratkaisuna uudisrakennus- ja saneeraustöissä havaittuihin haasteisiin allaskaappien rakennusmääräysten mukaisessa tiivistämisessä. Näin syntyivät Suomen markkinoille ensimmäiset tuotteet, jotka mahdollistavat apk-letkujen sekä viemäröintien läpiviemisen allaskaappiin siten, että läpiviennistä ei synny samalla piilovesivahinkoriskiä. APLIVI piilovuotosuojat ehkäisevät näin käytännönläheisellä sekä esteettisellä tavalla piilovesivahinkojen ja kosteusvaurioiden syntymistä.

Uusien ideoiden edessä sekä tulevaisuudessa siintävää sukupolvenvaihdosta ennakoiden perheen sisarukset lähtivät vuonna 2015 osakkaiksi isän perustamaan sekä luotsaamaan asennusyritykseen.

"Osa meistä oli tosin tainnut yrittäjäperheessä kasvaessaan todeta, että mitä tahansa kunhan ei yrittäjäksi! Isämme saappaat olivat kuitenkin jo tallaneet meille niin selkeät jäljet, että lopulta yhteiseen yritykseen ohjasivat innostus sekä luottamus itseemme sekä tulevaisuuteen. Päätimme sanoa kyllä toistemme ideoille ja hyödyntää erilaisia vahvuuksiamme uutta kehittäessämme", Kolari avaa.

Alkoi sukupolvia ylittävä yhteistyö, jossa vankka kokemus sekä uusi ja monitahoinen osaaminen ovat kohdanneet. Elämän varrella saatua ja jaettua hiljaista tietoa on tehty näkyväksi, jotta kehittäminen ja kehittyminen on ollut mahdollista.

"Yhdessä olemme rakentaneet jotain suurempaa kuin mihin olisimme omillamme kyenneet - ja näin luovuus sekä ideat ovat muuttuneet innovaatioiksi sekä yrityksemme kasvuksi", Kolari jatkaa.


Yrittäjämatka on opettanut paljon

"Yhdessä yrittäminen sekä ideoiden jalostaminen uusiksi toiminnoiksi on antanut paljon erilaista liiketoimintaosaamista - kaikilla sektoreilla. Kasvun ylläpitäminen vaatii jatkuvaa panostusta sekä kehittämistyötä, joten oppiminen jatkuu edelleen", Kolari kertoo.

Jokainen sisaruksista on opiskellut ja työskennellyt erilaisissa ympäristöissä ja Kolari kertoo, että itselle merkityksellisten asioiden sekä osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen onkin ollut hyvin antoisaa.

"Kaikkein tärkeimpänä on kuitenkin ollut yhteytemme syventyminen perheenjäseninä, kun todellisuutemme ovat kohdanneet työn kautta. Tämä matka ylä- ja alamäkineen on lisännyt erityisesti arvostusta, luottamusta, ymmärrystä sekä kumppanuutta välillämme."

Kolari kertoo, että kasvussa tärkeintä ovat olleet työntekijät.

"Olemme olleet onnekkaita ja saaneet vuosien varrella kumppaneiksi osaavia, korkealla työmoraalilla työskenteleviä sekä sitoutuneita työntekijöitä - ja ennen kaikkea hyviä tyyppejä! Työntekijöihin panostaminen sekä sitoutuminen on ollut myös meille yrityksenä ja työnantajana erittäin tärkeää. Hyvässä tiimissä on turvallista tehdä yhteistyötä ja käsitellä vaikeitakin asioita. Aitous, kunnioitus, myötätunto ja huumori työyhteisössä lisäävät osaltaan työn merkityksellisyyttä", Kolari kuvailee.

"Ilman isämme tekemää kovaa työtä ja uhrauksia, meillä ei olisi ollut niitä lähtökohtia, joista lähdimme yhdessä hänen kanssaan yritystä kehittämään ja kasvattamaan."

Vuosikymmenien aikana rakennettu pohja antoi voimavaroja ja uskallusta lähteä kehittämään ideoita eteenpäin.

"Uskalluksen lisäksi tarvitsimme kuitenkin myös osaavan tiimin, joka oli valmis osaltaan tekemään kovaa työtä ja uhrauksia ideoiden muuttamiseksi konkretiaksi, ja kykeni lähtemään suunnitelmallisesti luomaan visiota sekä strategiaa kasvun toteuttamiseksi. Oman tiimimme lisäksi tärkeässä roolissa ovat olleet pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ja kunnioittava, luottamuksellinen sekä vastavuoroinen yhteistyö heidän kanssaan", Kolari lisää.

Yhteistyökumppaneiden suhteen yritykselle on ollut hyvän yhteistyön ohella tärkeää pyrkimys yhteistyön jatkuvuuteen sekä yhteistoiminnan kannattavuuteen pitkällä tähtäimellä. Lisäksi kasvua ajatellen merkitykselliseksi on koettu erityisesti brändin rakentaminen sekä luottamuks omaan visioon.

Perheyrittäjät ovat kokeneet tärkeäksi kasvattaa yritystä perheelle merkityksellisistä arvoista ja periaatteista käsin.

"Keskeisinä toimintaamme ohjaavina kysymyksinä ovat olleet, minkälaista maailmaa haluamme rakentaa itsellemme ja lapsillemme sekä miten voimme omalla toiminnallamme lisätä yhteisömme hyvinvointia. Tuntemalla arvomme, olemme voineet yritystoiminnassamme tehdä aktiivisesti valintoja periaatteistamme käsin", Kolari jatkaa.

Tavoite kestävän kehityksen tukemiseen ohjaa niin asennustyötä, tuotekehitystä kuin jälleenmyyntitoimintaa. Laadukkaaseen työn jälkeen sekä työvälineisiin panostamalla päästään edistämään ympäristössä kestävää rakentamista sekä korjaamista.

Esteettisen inspiroitumisen lisäksi merkityksellisiä niin markkinointia kuin muuta toimintaa ohjaavina periaatteina ovat vastuullisuus sekä rehellisyys.

"Erityisesti valmistajana sekä jälleenmyyjänä meillä on mahdollisuus vaikuttaa kuluttajavalintoihin. Meille on väliä mistä ja missä tuotteemme on valmistettu – sekä keitä ovat ihmiset tuotteiden suunnittelu- ja valmistustyön takana. Haluamme osaltamme olla tukemassa työllisyyttä sekä työntekijöiden hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia niin omalla toiminnallamme kuin yhteistyökumppanuuksiemme kautta", Kolari sanoo.

"Pyrimme jatkuvasti kehittämään yrityksemme hallinnollista läpinäkyvyyttä sekä henkilökuntamme osallisuutta päätöksenteossa ja yrityksemme kehittämisessä. Haluamme jatkossakin kehittää yritystämme yhä vastuullisempaan suuntaan", Kolari päättää.


100 tarinaa kasvusta -sisältösarja

Teksti on osa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan käynnistämää 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaa, jonka tarkoituksena on tehdä keskisuomalaisia kasvutarinoita tunnetuksi, kannustaa muitakin kasvuun ja synnyttää kasvun kansaliike. Kasvutarinat ansaitsevat tulla kuulluksi. Näitä meillä kyllä riittää, joten nyt annetaan kuulua ja kovaa – Keski-Suomessa osataan rakentaa kasvua, joten tuodaan se esiin!