85 jäsenesittelyä: Total Kiinteistöpalvelut Oy – perinteisiä palveluja uudella ajatuksella

Total Kiinteistöpalvelut kääntää uuden sivun. Uuden valtakunnallisen kumppanuusajattelun myötä on tarkoituksena monipuolistaa palveluja ja vahvistaa yhtiön asiantuntijaroolia kiinteistöpalveluiden alalla.

Total Kiinteistöpalvelut kääntää uuden sivun. Uuden valtakunnallisen kumppanuusajattelun myötä on tarkoituksena monipuolistaa palveluja ja vahvistaa yhtiön asiantuntijaroolia kiinteistöpalveluiden alalla.

Vuonna 2007 yhtiöitetty Jyväskylän kaupungin omistama yritys on Jyväskylän seudulla tunnettu palveluntarjoaja jo vuosikymmenten takaa. Yhtenä suurimmista paikallisista alan toimijoista Total Kiinteistöpalvelut on vahvasti mukana Jyväskylän rakennetussa ympäristössä ja on hoitanut paikallisia arvokiinteistöjä jo aikojen alusta.

Yhtiö jakautui Total Kiinteistöpalvelut Oy:ksi ja Total Korjausrakentaminen Oy:ksi vuonna 2012. Total Kiinteistöpalveluilla on neljä vastuualuetta: siivous, kiinteistönhoito ja ylläpito, toimisto- ja kuljetus sekä turvapalvelut. Siivouspalvelut on yrityksen suurin liiketoiminta-alue. Perinteisten kiinteistöpalveluiden ohella Total palvelee verkkokaupassa.

– Verkkokauppa oli meille luonteva valinta, sillä se on vahvasti kytköksissä asiakkaalle tarjoamiimme palveluihin. Verkkokaupastamme voivat myös yksityishenkilöt ostaa tarvikkeita tukkuhintaan. Omien logistiikka- ja varastopalveluidemme vuoksi verkkokauppamme toimii todella tehokkaasti, ja näen siinä suuria mahdollisuuksia, kertoo tuore toimitusjohtaja Ismo Kukkonen.

Perinteisiä palveluja uudella ajatuksella

Total Kiinteistöpalveluiden tuore toimitusjohtaja Ismo Kukkonen kääntää yhtiössä uuden sivun. Aiemmin työeläkevakuutusyhtiö Varmassa vuokraus- ja ylläpitopäällikkönä työskennellyt Kukkonen on tarttunut jämäkällä otteella uusin haasteisiin.

– Tulevaisuudessa Totalin toimintaa ohjaa valtakunnallinen kumppanuusajattelu, josta esimerkkinä on uusin yhteistyösopimuksemme Enegia Consulting Oy:n kanssa. Kumppanuusajattelu kattaa sekä paikalliset että valtakunnalliset toimijat. Esimerkiksi kiinteistötekniikan ja turvatekniikan asiantuntijayrityksen kumppanuudelle olisi tilaa, täsmentää Kukkonen.

Kumppanuusajattelun myötä tarkoituksena on laajentaa yrityksen palveluvalikoimaa sekä vahvistaa roolia asiantuntijapalveluja tarjoavana kiinteistöpalvelualan yrityksenä. Tarkoituksena on löytää pitkäaikaisia ja paikallisia kumppaneita.

– Total Kiinteistöpalveluiden ja Enegian yhteistyön myötä on tarkoitus toteuttaa Totalin henkilökunnalle energiatehokkuuskoulutuksia, jotka lisäävät osaamistamme energiankäyttöön liittyvissä asioissa. Koulutusyhteistyön kautta pyritään parantamaan energiankäytön tehokkuutta, jotta voimme jatkossa palvella asiakkaitamme entistä kattavammin kiinteistöjen käytön sekä kiinteistöhuollon ja käyttötoimenpiteiden suhteen, Kukkonen kertoo.

Vahva jalansija Jyväskylässä

Kumppanuusajattelu vahvistaa entisestään tukevaa jalansijaa Jyväskylän seudun kiinteistöpalveluissa, vaikka dynaamisella toimialalla yritys joutuu ajoittain sopeutumaan alan muutoksiin.

– Pitkän historian myötä meille on karttunut vahva kohdetuntemus ja paikallisnäkemys Jyväskylästä. Työllistämme alueella 260-270 henkeä riippuen kaudesta. Ala on hyvin toimeksiantoriippuvainen sekä dynaaminen ja lisäksi kausivaihtelut vaikuttavat henkilöstön tarpeeseen. Esimerkiksi nyt kesällä työllistämme 30 nuorta kausityöntekijää vihertöiden ja siivouksen parissa. Meillä on opiskelijoita myös harjoittelussa turvallisuuspalveluiden puolella, kertoo palvelupäällikkö Sari Arikkala.

– Ala on hyvin osaamisintensiivinen. Työ vaatii sekä teknistä osaamista että asiakaspalveluosaamista. Kaikilla henkilöstömme jäsenillä on alan tutkinto ja jatkokoulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti. Jyväskylästä saamme kaiken kaikkiaan hyviä ja päteviä työntekijöitä, kiitos Jyväskylän koulutustarjonnan. Paikallista koulutusyhteistyötä voisi olla enemmänkin, sillä on hyvä osoittaa nuorille kiinteistöpalveluiden työllisyysmahdollisuudet, lisää Kukkonen.

Osaamisen säilyttämiseksi Arikkala kertoo Totalin panostavan käytännön esimiestyön kehittämiseen, kuten työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

– Meillä on jo nyt erinomainen pysyvyys henkilöstössä ja haluamme asian pysyvän niin jatkossakin. Asiakkaidemme kanssa sopimukset helposti henkilöityvät, vaikka työntekijämme rinnassa onkin Totalin logo. Kiinteistönhoitajamme ja siivoajamme ovat kuitenkin osa toimeksiantoyritystä ja työskentelevät Totalin merkistä huolimatta toimeksiantajan brändin ja logon alla. Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ohella panostamme vastuullisuuteen, ohjeistukseen, asiakaspalveluosaamiseen sekä työturvallisuustaitoihin, kertoo Arikkala.

Keski-Suomen kauppakamari kävi vierailulla Totalin toimistolla Grafilassa. Kuvassa toimitusjohtaja Ismo Kukkonen ja palvelupäällikkö Sari Arikkala.

Asiantuntijaosaamista kokemuksella

Monivaiheinen historia on kartuttanut Totalille kokemusta myös ulkoistushankkeista.

– Ulkoistushankkeet tulevat olemaan yhä jatkossakin ajankohtaisia yritysten keskittyessä omaan ydinliiketoimintaansa. Ulkoistamiskokemustemme myötä voimme toimia vahvana asiantuntijana esimerkiksi kunnille, jotka ulkoistavat kiinteistönhuoltopalveluitaan. Tiedämme, millaisia asioita ulkoistamisessa tulee ottaa huomioon ja minkälaisia haasteita voi tulla vastaan. Jyväskylässä paikallisena toimijana emme tietenkään lähtisi mukaan kunnan kilpailutukseen, vaan palvelu olisi puhtaasti asiantuntijaosaamisen tarjoamista, Kukkonen avaa suunnitelmia.

Lisäksi Kukkonen toivoo yrityksen pääsevän asiantuntijana mukaan rakennusurakoitsijoiden työhön jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa. Total pystyisi tarjoamaan osaamistaan turvan ja logististen erityistarpeiden huomioimisessa.

– Turva on laaja käsite, kattaen muutakin kuin valvonnan ja hälytystehtävät. Meillä on osaamista siitä, millainen on turvallinen asuinympäristö ja minkälaisia palveluja asukkaat voisivat tulevaisuudessa tarvita asuinympäristöönsä, esimerkiksi digitalisaation myötä. Total voisi olla mukana tuottamassa palvelualustaa jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa, sillä myöhemmät muutostyöt tulevat kiinteistöyhtiölle kalliimmaksi. Pystymme jakamaan kokemuksiamme myös resurssiviisaudessa, Kukkonen ehdottaa.

Kukkonen näkee kauppakamarin roolin vahvana verkottumisympäristönä, jossa Totalin on helppo olla mukana. Lisäksi yrityksen henkilökunta kouluttautuu aktiivisesti kauppakamarin koulutuksissa.

– Olemme avoimesti neuvottelemassa erilaisista kumppanuuksista paikallisten kuin myös valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Kauppakamari on yksi hyvä alusta verkottumiselle. Kaikki tieto ei ole kuitenkaan paikallista, siksi verkotumme aktiivisesti myös muiden toimijoiden ja muiden toimialan edustajien kanssa. Myöhemmin pystymme tuomaan tiedon Jyväskylän alueelle kaikkien hyödynnettäväksi.

Total Kiinteistöpalveluiden kotisivut

Lisätietoja:

Total Kiinteistöpalvelut Oy, toimitusjohtaja, Ismo Kukkonen, p. 040 590 3223