Aava & Bang sai tunnustusta yhtenä Euroopan parhaista työpaikoista

Systemaattinen ja pitkäjänteinen työ vahvan yrityskulttuurin rakentamiseksi näkyy Aava & Bangin menestyksessä Great Place to Work® Euroopan parhaat työpaikat 2023 -vertailussa. Yritys sijoittui 30:nneksi tänään julkaistussa listauksessa.

Aava & Bangilla rakennetaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua. Tässä yritys näyttää onnistuneen itsekin, kun seurataan neljän vuoden peräkkäistä menestystä Great Place to Workin® Suomen Parhaat Työpaikat -vertailussa. Sijoitus Euroopan parhaiden yritysten joukossa ei myöskään ole yrityksen ensimmäinen – Aava & Bang palkittiin Euroopan kolmanneksi parhaana työpaikkana vuonna 2020.

– Meillä on vahva tahtotila rakentaa arjessa sellaista työpaikkaa, jossa jokainen työntekijä voi kokea tulevansa arvostetuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Listaus Euroopan parhaiden työpaikkojen joukossa ei ole itsestäänselvyys, vaan se kertoo paljon työntekijöiden halusta tukea toisiaan ja rakentaa hyvää työpaikkaa yhdessä. Vahva yrityskulttuuri vaatii arjessa systemaattista johtamista ja pitkäjänteistä kehittämistä, jonka arvo korostuu etenkin muutoksen keskellä, kertoo Aava & Bangin toimitusjohtaja Vilja Laaksonen.

Laaksosen mukaan yrityskulttuurin kehittäminen on strateginen valinta, joka rakentaa kestävää kasvua pitkällä aikavälillä. Hän uskoo, että tulevaisuudessa menestyvät ne organisaatiot, joissa strategia ja kulttuuri eivät kilpaile keskenään. Oppiva ja yhteiseen kulttuuriin panostava työyhteisö tuottaa lisäarvoa niin työntekijöille kuin asiakkailleen.

Ei oikotietä onneen – vahva yrityskulttuuri syntyy systemaattisesti kehittäen ja työntekijöitä kuunnellen

– Muuttuva maailma, globaali kilpailu ja poikkeus­ajat haastavat organisaatioita työn­tekijä- ja asiakaskokemuksen johtamisessa. Samaan aikaan on kuitenkin asioita, jotka eivät ole muuttuneet. Kestävä kasvu tehdään edelleen yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, sanoo Laaksonen.

Hänen mukaansa tärkeässä roolissa Aava & Bangin menestyksessä ovat olleet systemaattiset panostukset aitoihin kohtaamisiin, laadukkaaseen lähijohtamiseen, työntekijöiden kuuntelemiseen ja yhteisen strategian juurruttamiseen.

– Me Aava & Bangilla pyrimme rakentamaan sellaista arkea, jossa kulttuuri on aidosti strategian ytimessä. Arjessa se tarkoittaa työntekijöiden hyvinvointiin panostamista esimerkiksi hyvän lähijohtamisen, yhteisten liikuntatuokioiden ja matalan kynnyksen psykologipalveluiden avulla. Panostamme myös työn joustavuuteen. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, joissa työ voi saada erilaisia painotuksia. Siksi työn pitää joustaa elämän mukana.

Kaiken pohjalla on tahto kuunnella työntekijöitä ja kehittää yhteisiä toimintamalleja työntekijäymmärryksen pohjalta. Parhaimmillaan jokainen työntekijä voi tulla kuulluksi ja nähdyksi. Toisten huomioiminen ja aito läsnäolo ovat asioita, joita yrityksessä vaalitaan arjen kohtaamisissa, työyhteisöviestinnässä ja johtamisessa.

Aava & Bangilla hyvä työpaikka tarkoittaa yhdessä onnistumista, mutta myös epävarmuuden aallokossa seilaamista turvallisesti. Hyvinvoiva kulttuuri vaatii tuekseen selkeitä raameja ja rakenteita – systemaattista ja läpinäkyvää johtamista psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä.

Yksi asia yhdistääkin Euroopan parhaita työpaikkoja. Trust Index© -henkilöstökyselyn mukaan Euroopan parhaiden työpaikkojen vertailussa menestyneiden yritysten luottamuksen taso on pysynyt erittäin vahvana jatkuvasti muuttuvasta ympäristössä huolimatta. Näillä yrityksillä johtamisen viitekehys on yhteinen: liiketoimintaa johdetaan yrityskulttuurin kautta.


Aava & Bang lyhyesti

  • Markkinointi- ja viestintätoimisto, jonka missiona on auttaa rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua.
  • Toimistot Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella.
  • Palvelut keskittyvät brändi- ja digimarkkinointiin, työnantajamielikuvaan ja rekrytointikampanjoihin sekä yrityskulttuuriin ja työpäiväkokemukseen.
  • Yhdistyi markkinointitoimisto Bermudan kanssa tammikuussa 2023
  • Henkilöstö: 80
  • Liikevaihto: noin 5,5 milj.
  • Aava & Bang panostaa työntekijöiden hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja esimerkiksi työsuhde-eduista päätetään yhdessä henkilökunnan kanssa vuosittain.