HT Laser on mukana Connected Industry -ekosysteemissä – Asiakas digitalisaation keskiöön

Connected Industry -ekosysteemissä johtavat laitevalmistajat sekä digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden toteuttajat liittävät voimansa yhteen jalostaakseen datasta uusia tuotteita ja palveluita. Jo tähän mennessä yritykset ovat digitalisoineet toimitusketjuihinsa liittyvää tietoa. Connected Industry ekosysteemin visiona on muuttaa kiihtyvällä tahdilla syntyvä digitaalinen data uutta luovaksi liiketoiminnaksi ja tuoda radikaalia lisäarvoa asiakkaalle. HT Laser on yksi kymmenestä mukana olevasta yrityksestä.

Digitalisaatio vie valmistavan teollisuuden arvoketjuja kohti verkostoja, joissa ihmiset, tuotteet, laitteet ja palvelut sekä tuotantojärjestelmät ja yhteisöt kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa. Jatkossa koneiden ja laitteiden, ohjelmistojen ja sovellusten sekä palveluiden ja tuotteiden valmistajat luovat arvoa yhdistämällä fyysisiä ja palveluresurssejaan. Myös kilpailu siirtyy yksittäisistä tuotteista ja palveluista kohti asiakkaan tarpeen ympärille rakentuvia arvoverkostoja.

Parhaillaan käynnistyvän DIMECC Connected Industry -ekosysteemin avaintoimijoita ovat alojensa johtavat yritykset.

HT Laserin lisäksi ekosysteemissä mukana ovat Cargotec, Fastems, Konecranes, Nokia, Ponsse, Prima Power, Raute, SSAB ja Tieto.

Ekosysteemissä yritykset yhdistävät voimansa ja jakavat dataansa kehittääkseen radikaalisti uutta liiketoimintaa. Ekosysteemissä rakennetaan teollisuuden alustoja, standardeja sekä yhteisiä toimintamalleja ja ratkaisuja, jotta dataa voidaan jakaa verkoston toimijoiden välillä.

”HT Laser on osa globaaleja laitevalmistuksen toimitusketjuja. Toimialallamme on hyödynnetty digiratkaisuja jo pitkään, esimerkiksi kahden osapuolen välisissä tilaus-toimitusprosesseissa. Connected Industry -ekosysteemissä meitä kiinnostaa erityisesti se, että haemme uudenlaista kilpailuetua kokonaisen verkoston saumattomasta yhteistyöstä. Pohjimmiltaan kyse on hyvästä ja nopeasta kommunikaatiosta sekä tiedon jalostamisesta palvelemaan asiakasta. Tiedon avulla pystymme parantamaan palvelumme laatua, nopeutta ja tehokkuutta, pienentämään ympäristökuormaamme sekä luomaan samalla kokonaan uutta palvelua digitalisaation keinoin”, kertoo HT Laserin toimitusjohtaja Matti Seppälä.

”Tavoitteemme HT Laserilla on palvella nykyisiä ja tulevia kumppaneitamme mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Meille tärkeitä uusien digiratkaisujen kohteita ovat mm. uuden tuotteen kehitys, ensimmäisten kappaleiden simulointi ja valmistus, tarjousprosessi ja kysyntäennusteet, työn ohjeistus ja tuotteiden seuranta tuotannon aikana, tuotteiden jäljitettävyys sekä logistiikka. Kun varmistamme, että oikea tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, pystymme hyödyntämään sitä verkostossa ja luomaan lisäarvoa sekä kumppaneille että loppuasiakkaille”, Matti Seppälä jatkaa.

"Connected Industry -ekosysteemissä meitä kiinnostaa erityisesti se, että haemme uudenlaista kilpailuetua kokonaisen verkoston saumattomasta yhteistyöstä. Pohjimmiltaan kyse on tehokkaasta kommunikaatiosta. Datan radikaalisti parempi hyödyntäminen asiakkaan hyväksi vaatii meiltä yrityksiltä aktiivisia tekoja – Connected Industry -ekosysteemi on toimintaa tätä maalia kohti", sanoo HT Laserin liiketoimintojen kehitysjohtaja Nea Kontoniemi.

Ekosysteemin toimintaa rahoittavat siihen osallistuvat yritykset ja Tekes.


Kommentit