Asianajotoimisto Toiviaisessa rakennetaan pitkiä asiakassuhteita luottamuksella

Johanna Toiviainen on perustanut oman asianajotoimiston.

Asianajotoimisto Toiviaisen perustanut Johanna Toiviainen on työskennellyt alalla lähes kaksikymmentä vuotta. Nyt oli aika oman toimiston, jossa Toiviainen keskittyy omiin osaamisalueisiin eli oikeudenkäynteihin, työoikeuteen ja kiinteistö- ja rakentamisoikeuteen.

Johanna Toiviainen kertoo, että työt omassa asianajotoimistossa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Monet asiakassuhteet ovat vakiintuneita ja uusia toimeksiantojakin on jo ehtinyt tulla. Aikaisemmin Toiviainen työskenteli muun muassa kymmenen vuotta yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan toimistoista.

Asianajotoimisto Toiviaisen ydintä ovat erikoistuminen ja asiakaslähtöisyys. Harvassa pk-yrityksessä on omaa lakimiestä, jolloin Johannan palvelu on kuin yrityksen oma asianajaja.

”Pyrimme pitkäkestoisiin kumppanuuksiin yritysten kanssa: olen yrityksen kumppanina yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Pyrimme luomaan asianajosuhdetta, jossa neuvonanto tapahtuu matalalla kynnyksellä. Tarkoitus on avustaa yritystä sen päivittäisjuridiikassa siten, että se tukee yrityksen liiketoimintaa”, Toiviainen kuvailee.

”Tällöin tilanteissa, missä tarvitaan riitojen ratkaisua tai oikeudenkäyntiosaamista, pystyn avustamaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, kun tunnen jo entuudestaan yrityksen liiketoiminnan ja avainhenkilöt.”

Toiviainen kertoo, että työoikeus on oikeudenala, josta tulee enenevissä määrin toimeksiantoja: työlainsäädäntö on jatkuvassa muutoksessa ja muun muassa työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevaan sääntelyyn ja yhteistoimintalakiin on tullut muutoksia vuoden alusta.

”Merkittävä osa toimeksiannoistani liittyy työoikeudellisin asioihin. Työnantajalta edellytetään, että se noudattaa työlainsäädäntöä ja näissä kysymyksissä avustan”, Toiviainen kertoo.

Johanna Toiviainen on lakimies jo kolmannessa polvessa. Oikeudelliset kysymykset aidosti kiinnostavat.

”Oikeusjärjestelmä yhteiskunnassa on merkityksellinen ja vaikuttaa kaikkeen. On todella mielenkiintoista olla osana hyvää oikeudenhoitoa. Asianajotyössä on tärkeää taito asiakkaan kohtaamiseen. Olennaista on monimutkaisten juridisten kokonaisuuksien hahmottaminen ja selkiyttäminen asiakkaalle. Mitä vaikeampi asiakokonaisuus, sitä tärkeämpää on keskittyä olennaisuuksiin”, Toiviainen sanoo.

Toiviainen toimii myös useissa luottamustehtävissä, kuten Suomen Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston hallituksessa. Lisäksi hänet on valittu Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan riippumattoman Valvontalautakunnan jäseneksi. Valvontalautakunta on osa asianajajien itse tekemää valvonta- ja sääntelytyötä hyvän asianajotavan turvaamiseksi.

”Meillä on hyvin korkeatasoinen ja ammattitaitoinen asianajajakunta Keski-Suomessa ja olen kiitollinen tultuani valituksi näihin luottamustehtäviin”, Toiviainen sanoo.

”Asianajajan työ vie mukaansa, sillä toimeksiantojen hoito on mielenkiintoista ja innostavaa. Työpäivät saattavat venyä erityisesti pitkissä oikeudenkäynneissä. Työn vastapainona vietän vapaa-aikaani perheeni parissa ja kuljetan lapsia eri urheiluharrastuksiin.”

Asianajotoimisto Toiviainen on mukana kauppakamarin neuvontapalveluringissä. Se tarkoittaa sitä, että kauppakamarin jäsenet voivat hyödyntää yhteistyökumppaneilta maksutonta konsultaatiota.

”Olen ollut todella tyytyväinen Keski-Suomen kauppakamarin toimintaan. Uutenakin yrittäjänä on otettu vastaan kannustavasti ja tuotu uutta yritystä esille”, Toiviainen sanoo.


Juttu on julkaistu alun perin Toukokuun 2022 Kauppakamari-lehdessä.