Betolarin Geoprime-ratkaisulla huomattavia päästövähennyksiä rakentamiseen ja teollisuuteen

Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen.

Maailmassa on huutava tarve ratkaisuille, joilla mahdollistetaan maapallon säilyminen tuleville jälkipolville. Betolar on kehittänyt sementtiä korvaavan Geoprime-ratkaisun, joka auttaa betonituotteiden valmistajia korvaamaan sementtiä globaalisti ja samalla leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään jopa 80 prosenttia. Betolarin ratkaisun avulla betonin valmistuksessa saadaan hyödynnettyä jätteitä ja sivuvirtoja.

Betolarilla yhdistetään tieteellinen materiaaliteknologinen osaaminen, teollisuuden prosessien ymmärrys ja syvällinen digitaalinen osaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka muodostaman palveluliiketoiminnan avulla autetaan betoniteollisuutta ja samalla infra- ja koko rakennusteollisuutta vihreän siirtymän toteuttamisessa.

”On hirvittävän tärkeää, että betoniteollisuutta pystytään aidosti tukemaan muutoksessa. Ei riitä, että tuomme markkinoille vihreän sideaineen, vaan tuomme myös tarvittavan tuen laadukkaan tuotannon ylläpitämiseksi. Lisäksi autamme asiakasta kertomaan vihreämmän betonin merkityksestä ja lisäarvosta luotettavan Geoprime-brändin avulla”, Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen kertoo.

Alun perin Betolar on ollut betonikalusteiden teollinen tuottaja. Aikoinaan, kun yhtiön toimintaa kehitettiin, yrityksessä tutustuttiin perusteellisesti erilaisiin sideaine- ja betoniseoksiin. Sieltä juontaa juurensa Betolarin betoniteollisuuden erityisosaaminen. Nykyisen Betolarin toiminta lähti liikkeelle innovaatiosta.

”Huomasimme, että betonia voi valmistaa ilman sementtiäkin. Siitä lähti idea lähteä suuntautumaan vihreiden sideaineratkaisujen kehittämiseen ja luovuimme betonikalustetuotannosta. Samalla huomasimme, että asiaa on tutkittu yliopistoissa vuosikymmeniä. Yliopistoissa on vihreiden sideaineiden vahvaa osaamista, mutta sitä ei oltu kuitenkaan kyetty yhdistämään teolliseen ympäristöön”, Löppönen kuvailee.

Maailman päästöistä seitsemän prosenttia tulee betoniteollisuudesta. Kun yritys korvaa sementin Betolarin Geoprime-ratkaisulla, saadaan hiilidioksidipäästöjä vähennettyä jopa 80 prosenttia. Kun toimintatapa skaalataan globaalisti, on muutos merkittävä. Teollisuuden kannalta iloinen uutinen on se, että Betolariin pystytään siirtymään pienillä muutoksilla ja vain joidenkin kymmenien tuhansien eurojen investoinnilla.

”Mietimme, miten teollisuuden vihreä siirtymä tehdään mahdollisimman laajasti ja globaalisti vaikuttavasti. Päädyimme siihen, että omaa tuotantoa ei kannata lähteä kehittämään vaan auttaa muita yrityksiä muuttamaan nykyistä liiketoimintaa vihreämmäksi mahdollisimman pienellä investoinnilla”, Löppönen kuvailee.

Betolar on tuonut markkinoille operaattoreiden tueksi automaatioon ja tekoälyyn pohjautuvan saas-ohjelmiston, joka tuo kustannussäästöjä teollisuustoimijoille. Ensimmäisiä pilotteja keskisuomalaisten betoniyritysten kanssa on tehty ja kehitetty käytäntöön.

”Se on ikään kuin älykäs keittokirja, joka olosuhteista ja käytettävistä aineista riippuen pystyy säätämään teollisuusprosessia niin, että se säästää raaka-aineita ja koostumus on laadukas ja optimaalinen”, Löppönen kertoo.


Vihertymistä vaaditaan nyt joka sektorilla

Markkinassa on tapahtunut raju muutos, joka tukee vihreää siirtymää. Valveutuneisuus on lisääntynyt. Vastuullisuus ei ole enää nuorten tai asiaan vihkiytyneiden asia, vaan rahoittajat, yhteiskunta ja sijoittajat ovat lähteneet vaatimaan muutosta.

”Aloitin Betolarissa pari vuotta sitten, jolloin aika moni oli ideatasolla kiinnostunut vihreästä sideaineesta. Vuosi sitten alkoi tulla enemmän kyselyjä, onko tällaisia ratkaisuja saatavissa ja milloin. Kehitys on tapahtunut yllättävän rajuna siitä eteenpäin, ja viimeisten kuukausien aikana olemme saaneet mukaan kansainvälisiä suomalaisia rakennusteollisuusyrityksiä. Rakennusteollisuuden viesti on ollut, että nykyiseen betonirakentamiseen on löydyttävä vastuullisia ratkaisuja”, Löppönen kertoo.

Betolarin ratkaisut auttavat myös siinä, että rakennus- tai sijoituslupa heltiää paremmin. Esimerkiksi Biotuotetehdas Kemissä ei saanut kaatopaikkalupaa. Esimerkiksi Keliberin kaivoksesta syntyvä rikastushiekka voidaan Betolarin ratkaisun ansiosta hyödyntää betonirakenteissa.

”Betolar ei ole ainoastaan betoniteollisuuteen keskittyvä toimija, vaan patentoiduilla ratkaisuillamme teollisuudesta muodostuvat jätteet ja sivuvirrat saadaan hyötykäyttöön esimerkiksi kaivosteollisuudessa”, Löppönen kertoo.


Betolarista miljardiluokan yhtiö

Vuonna 2016 perustettu Betolar on siirtynyt startup-vaiheesta kasvuyritysvaiheeseen. Yhtiön tavoitteena on olla kymmenen vuoden sisällä miljardiluokan yhtiö. Kunnianhimoinen tavoite pohjautuu globaalin markkinan kokoon sekä nopeasti kasvaneeseen kysyntään eri puolilla maailmaa.

”Mietimme puolitoistavuotta sitten, pyritäänkö etenemään kassavirtapohjaisesti. Totesimme, että meidän kannattaa kääntyä sijoittajien puoleen, jotta voimme tavoitella strategiaamme nopeassa aikataulussa. Haluamme tehdä kehittyneestä osaamisestamme globaalisti merkittävää toimintaa”, Löppönen avaa.

Betolarista tuli viime vuoden lopulla Keski-Suomen kuudes pörssiyhtiö. Tuote on kehitetty suoraan globaaleille markkinoille, ja se toimii kansainvälisesti sekä asiakkaiden että henkilöstön osalta. Yhtiön kotipaikka ja laboratorio sijaitsevat Kannonkoskella Keski-Suomessa.

Betolarin onnistumisen taustalla on osaava tiimi. Yhtiössä työskentelee sekä kemian että fysiikan huippututkijoita ja osaajia, joilla on vahva osaaminen teollisista prosesseista sekä ymmärrys toimialasta. Se on mahdollistanut Betolarille poikkeuksellista kilpailuetua. Henkilöstöä Keski-Suomessa on 15, koko yhtiössä yhteensä 40 ympäri maailmaa. Tämän vuoden aikana yhtiö palkkaa 40-50 uutta työntekijää.

”Meillä on töissä hyvä ja motivoitunut porukka. Betolar houkuttelee toimialojen huipputekijöitä, sillä vihreän murroksen todellisten ratkaisujen tuominen teollisuudelle ja rakentamiseen koetaan merkityksellisenä ja vaikuttavana isossa mittakaavassa mutta myös henkilökohtaisesti motivoivana. Monelle pitkään betoniteollisuudessa toimineelle Betolar mahdollistaa kokemuksen hyödyntämisen uudella tavalla erilaisessa ympäristössä ja tarjoaa riittävästi mahdollisuuksia ja haasteita myös henkilöille, joilla on jo paljon kokemusta eri ympäristöistä”, Löppönen lisää.

Yritys toimii vahvasti arvopohjaisesti: siellä halutaan, että Betolar on hyvä työpaikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

”Kunnianhimoisessa ja kasvuun ohjautuvassa yrityksessä on tärkeää, että johto ja esimiehet pystyvät tukemaan toinen toisiaan ja luomaan turvallisen toimintaympäristön, mikä on tae sille, että pystymme olemaan rohkeita. Betolarin kulttuuri on mahdollistanut poikkeuksellisen kehittymisen. Täällä uskalletaan kokeilla, sillä erehtymiset ja epäonnistuminen sallitaan. Se on ainut tie siihen, että voidaan löytää onnistuneita ratkaisuja ja ymmärrys lisääntyy, miten liiketoiminnassa ja kehitystyössä voidaan mennä eteenpäin”, Löppönen sanoo.

”Olemme saaneet tähän mennessä niin hyviä työntekijöitä, että se suorastaan hämmästyttää itseäni”, Löppönen sanoo.

Betolar liittyi Keski-Suomen kauppakamarin jäseneksi, sillä se kokee kauppakamarin työn merkityksellisenä.

”Arvostan aidosti kauppakamaria. Kauppakamari on yritysjärjestöistä merkittävin toimija kentällä ja näen tärkeänä, että olemme siinä mukana”, Löppönen päättää.


Juttu on julkaistu alun perin helmikuun 2022 Kauppakamari-lehdessä.