BioGTS Oy:n Kiinan toimituksille jatkoa – Tilaus biokaasulaitoksesta Kiinaan

Jyväskylässä ja Laukaassa toimiva BioGTS Oy on tehnyt sopimuksen jo toisen biokaasulaitoksen toimittamisesta Kiinaan. Biokaasulaitoshankkeen työllistävä vaikutus laitostoimituksen aikana on yli 8 henkilötyövuotta. Merkittävä pääomasijoitus kansainväliseltä sijoitusyhtiöltä vauhdittaa BioGTS Oy:n kansainvälistä kasvua.

Jyväskylässä ja Laukaassa toimiva BioGTS Oy on tehnyt sopimuksen jo toisen biokaasulaitoksen toimittamisesta Kiinaan. Toteutettavan laitoksen vuosittainen käsittelykapasiteetti on n. 31 000 tonnia maatalouden biomassoja, mm. maissia ja olkea. Tuotettu biokaasu tullaan hyödyntämään fossiilisen maakaasun korvikkeena liikennekäytössä sekä syöttämään maakaasuverkkoon. Laitoksessa syntyvä käsittelyjäännös hyödynnetään luomukelpoisena lannoitetuotteena.

Toimitus on jatkoa elokuussa 2017 saman asiakkaan kanssa allekirjoitetulle biokaasulaitoksen toimitussopimukselle. Ensimmäisen laitoksen asennustyöt ovat parhaillaan käynnissä asennuskohteessa Kiinassa.

Biokaasulaitos sijaitsee Keski-Kiinassa vahvasti maatalousvaltaisella alueella. Moderni kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos on kustannustehokkain tapa käsitellä maatalouden sivuvirtoja ja vähentää jätteiden käsittelystä aiheutuvia päästöjä. Tällä hetkellä korjuujätteet hävitetään pääsääntöisesti polttamalla pellolla, mistä aiheutuu merkittävästi paikallista ilmanlaatua heikentäviä savukaasupäästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa vähentää korjuujätteiden polttamisesta aiheutuvia savukaasupäästöjä yli 90 %. BioGTS Oy:n toimitukseen sisältyvät biokaasulaitoksen avainkomponentit, jotka valmistetaan pääasiassa Keski-Suomessa sijaitsevan n. 30 alihankkijan verkoston toimesta. Biokaasulaitoshankkeen työllistävä vaikutus laitostoimituksen aikana on yli 8 henkilötyövuotta.

Pääomasijoituksesta vauhtia kansainväliseen kasvuun

BioGTS Oy on samalla julkistanut tiedon, että yhtiö on sopinut merkittävästä pääomasijoituksesta kansainvälisen teollisen partnerin kanssa. Kyseinen yhtiö, joka toimii energia- ja ympäristötoimialalla yli 60 maassa, liiketoiminnan painottuessa Itä-Aasiaan, tulee tytäryhtiönsä kautta mukaan BioGTS Oy:n omistajaksi 10 % omistusosuudella.

”Kansainvälisen teollisen sijoittajan mukaantulo vahvistaa BioGTS:n pääomarakennetta, ja tuo meille mukaan omistajaksi teollisen partnerin, jonka kautta on mahdollista avata täysin uudenlaisia jakelukanavia erityisesti Itä-Aasiaan”, iloitsee BioGTS Oy:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Palkittu innovaatio

Laitostoimittaja BioGTS:n kehittämä palkittu menetelmä perustuu uuteen, patentoituun biokaasu- ja biodieselteknologiaan, jotka takaavat aiempaa energiatehokkaamman kokonaisprosessin. Yhtiön erityyppisiä biolaitoksia on toiminnassa jo usealla paikkakunnalla Suomessa. Elokuussa BioGTS teki sopimuksen ensimmäisestä Kiinaan toimitettavasta biokaasulaitoksesta.

BioGTS:n kehitysjohtaja Annimari Lehtomäki näkee nyt käynnistyvän hankkeen tärkeänä jatkumona yhtiön ensimmäiselle vientiprojektille.

”Paikallisen referenssin puuttuminen on ollut meille yksi merkittävimmistä kaupan esteistä Aasiassa. Tämän projektin myötä saamme jo toisen referenssikohteen Kiinassa, jota voimme esitellä paikallisille asiakkaille heidän omalla kotikentällään. Asia on erityisen merkityksellinen senkin vuoksi, että asiakkaan täytyy selvästikin olla tyytyväinen saamaansa palveluun, koska ovat halunneet tilata meiltä jo toisen laitoksen. Vastaavantyyppisiä projekteja on neuvotteluvaiheessa useita”, Lehtomäki toteaa.

BioGTS Oy työllistää Jyväskylässä omilla palkkalistoillaan n. 50 asiantuntijaa. Lisäksi yritys työllistää alihankkijaketjun kautta kokoaikaisesti yli 100 henkilöä. Yritys palkittiin vuonna 2016 Keski-Suomen ja koko Suomen kovimpana kasvuyrityksenä (Kauppalehti) ja vuonna 2015 Biotalous KasvuOpen kasvuyrityskilpailun voittajana.