Business Finlandilta 2,7 miljoonan euron tuki Betolarille vaihtoehtoisten sivuvirtojen tutkimus- ja kehityshankkeeseen

Kuva: Betolar Oyj

Jäsenemme Betolar Oyj on saanut Business Finlandilta myönteisen tukipäätöksen, joka mahdollistaa vaihtoehtoisten sivuvirtojen laaja-alaisen tutkimus- ja kehitystyön. Tutkimusprojektin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida erilaisia sivuvirtoja, joilla voidaan korvata sementtiä betonin valmistuksessa sekä kehittää standardoituja menetelmiä näiden materiaalien käsittelyyn ja käyttöönottoon rakentamisessa. Hankkeen kustannusarvio on 5,4 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa enintään 2,7 miljoonaa euroa avustuksena.

Tuki myönnetään kansallisesta hankeportfoliosta ja ensimmäiset tuen maksut tapahtuvat ensimmäisen vuosipuoliskon 2024 aikana. Hanke jatkuu vuoden 2025 toisen vuosineljänneksen alkuun.

”Nykyisessä tilanteessa rakentamisen standardit rajoittavat uusien materiaalien käyttöä betonissa ja muissa rakennustuotteissa. Tämä hanke pyrkii muuttamaan tilannetta, tarjoten teollisuudelle mahdollisuuden hyödyntää sivuvirtoja ja edistää kestävää kehitystä samalla tuoden uusia innovaatioita ja ratkaisuja alalle”, teknologiajohtaja Jarno Poskela kommentoi.

Hanke tukee yhtiön keväällä 2023 päivitettyä strategiaa, jossa keskeisenä painopisteenä on vaihtoehtoisten sivuvirtojen tunnistaminen, kehittäminen ja erityisesti hinnaltaan edullisten jätevirtojen tuotteistaminen.

”Betolarin strategian keskiössä on vaihtoehtoisten sivuvirtojen löytäminen ja niiden muuttaminen hyödynnettäviksi rakennusmateriaaleiksi. Jotta uusia sivuvirtoja saadaan tuotua arvoketjuun, tutkimustyötä pitää kiihdyttää. Markkinoiden ja liiketoiminnan näkökulmasta muutos tapahtuu nopeasti ja uusien raaka-aineiden tarve on kova. Masuunikuonaan kohdistuu jo merkittävää ylikysyntää, minkä takia kasvu ei voi nojautua pelkästään siihen. Olemme kiitollisia Business Finlandin tuesta, joka mahdollistaa tuotekehitykseen investoimisen ja sitä kautta edistää Betolarin kansainvälistä kasvua.”, Betolarin toimitusjohtaja Riku Kytömäki kertoo.

”Kiertotalous, resurssitehokkuus ja teollisuuden vähähiilistäminen ovat globaalin kasvun ajureita. Kestävien ratkaisujen kysyntä luo runsaasti uusia ja nopeasti kasvavia markkinamahdollisuuksia. Tarvitsemme Betolarin kaltaisia yrityksiä, jotka kehittävät uusia ratkaisuja ja uudistavat rohkeasti liiketoimintamalleja. Betolar on erinomainen esimerkki vihreän siirtymän edelläkävijästä”, kommentoi Business Finlandin asiantuntija Kaisa Holma.


Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.


Lue myös: BETOLAR RYHTYY KORVAAMAAN SEMENTTIÄ MAAILMAN SUURIMMILLA MARKKINOILLA AASIASSA BUSINESS FINLANDIN AVULLA