Go On Henkilöstöpalveluille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Go On Yhtiöille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Go On Yhtiöt on suomalainen henkilöstöratkaisuja tarjoava yritys, joka toimii vastuullisena ja luotettavana henkilöstökumppanina laajalle yritysverkostolle. Go On Henkilöstöpalveluihin kuuluvat henkilöstövuokraus, rekrytointi, suorahaku, soveltuvuusarvioinnit, muutosturvavalmennus sekä koulutus.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

- Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä meille myönnetystä Avainlippu-merkistä, joka auttaa meitä viestimään laadukkaista ja kotimaisista henkilöstöpalveluistamme. Arvostamme suomalaista työtä ja haluamme olla jatkossakin henkilöstökumppanina mukana luomassa uusia työpaikkoja Suomeen. Meillä on vahva rekrytointiosaaminen ja teemme aina parhaamme, jotta sopiva työ ja sen tekijä kohtaavat toisensa, kertoo Go On Yhtiöiden toimitusjohtaja Kimmo Salminen.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.


Go On Yhtiöt on suomalainen, henkilöstöpalveluja tarjoava ja jatkuvasti kasvava yritys. Palvelutarjontaamme kuuluvat henkilöstövuokraus, rekrytointi, suorahaku, soveltuvuusarvioinnit, muutosturvavalmennus sekä koulutus. Tarjoamme luotettavaa henkilöstökumppanuutta niin yritysasiakkaillemme kuin työntekijöillemmekin. Palvelemme kaikilla toimialoilla 22 toimipisteen voimin ja liikevaihtomme oli viime vuonna 40M€. Kuulumme Henkilöstöpalveluyritysten Liittoon (HPL) ja olemme Suomen Franchising-Yhdistys ry:n varsinainen jäsen. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.go-on.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.