Gofore: Suunnannäyttäjänä tekoälyn hyödyntämisessä

Kun Gofore perusti toimipisteensä Jyväskylään keväällä 2016, tiedettiin, että Goforella kasvuhalu on kova. Jyväskylän toimipisteellä aloitti seitsemän henkilöä, kun nyt yrityksessä työskentelee jo yli 30 henkilöä.

Goforen Jyväskylän yksikön johtaja Jarkko Tuomala. Kuva: Gofore

Gofore on nopeasti kasvanut IT-palveluja tarjoava asiantuntijayritys, joka työllistää tänään noin 600 henkilöä, joista yli puolet on tullut viimeisen kolmen vuoden aikana, mikä kertoo yrityksen kovasta kasvuvauhdista. Palkattu olisi toki enemmänkin, jos soveltuvaa työvoimaa olisi saatavilla.

”Töitä olisi, mutta sopivia työntekijöitä on vaikea löytää. Pulaa on etenkin kokeneemmista ohjelmistokehittäjistä. Paljon puhuttu osaajapula on todellinen este kasvulle. Voisimme palkata samantien kymmeniä työntekijöitä, jos sopivia löytyisi”, sanoo Goforen Jyväskylän yksikön johtaja Jarkko Tuomala.

Gofore tarjoaa palveluja digitaalisen muutoksen johtamiseen organisaatiossa, palvelujen muotoilua ja rakentamista älykkäästi sekä palveluiden hallintaa. Gofore haluaa olla hyvä työpaikka kaikille ja luoda parhaita mahdollisia kokemuksia asiakkaille.

”Ottaakseen yhteyttä Goforeen yrityksen ei tarvitse edes tietää, mihin kaikkeen digitaalisuutta voisi hyödyntää: riittää, kun kertoo vain omasta toiminnastaan. Goforen asiantuntijat osaavat kyllä ehdottaa sopivia ratkaisuja”, kuvailee Tuomala.

Botit varaavat junaliput, sparraavat arjessa ja kertovat vitsejä

Gofore ei ole kasvaessaan lisännyt välijohtoa yrityksessään, vaan esimies- ja raportointityöt on pyritty automatisoimaan tekoälyn avulla. Esimerkiksi Botti ”Seppo” hoitaa raportoinnin, muistuttaa tuntikirjauksista ja koostaa talousdataa, joka lähetetään pikaviestimessä oikeille henkilöille.

”Meillä ei mene aikaa raportointiin tai arjen rutiininomaisiin tehtäviin, vaan pystymme keskittymään siihen, että osaaminen kehittyy. Näin pystymme auttamaan asiakkaita entistä paremmin”, sanoo Tuomala.

Botti ”Genie” on arjen apuri, joka pystyy tekemään rutiininomaisia töitä ja tehtäviä. Siltä voi tilata esimerkiksi junaliput. Junaliput tulevat suoraan sähköpostiin, ja se tekee myös alustavat matkalaskut. Keskustelu botin kanssa tapahtuu pikaviestimessä luonnollisella kielellä.

Uusin botti on ”Granny”, joka louhii tietoa sisäisestä wikistä. Siltä voi esimerkiksi tiedustella, millaisia kerhoja Goforelle on tai miten omaa saamista voi kehittää.

”Tehtävien älykkäällä automatisoinnilla voisi olla vastaus myös useilla aloilla vallitsevaan työvoimapulaan. Kaikkia asioita ei ihmisen tarvitse tehdä itse”, pohtii Tuomala.

Goforella innovointi on osa toimivaa arkea, joten heillä on luontaista kyvykkyyttä innovoida asiakkaiden liiketoimintaa ja tuoda uusia ideoita, joilla on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa.

Uudet toimitilat Jyväskylään

Näkyvä viesti Goforen kasvusta on myös muutto uusiin toimitiloihin, joita rakennetaan parhaillaan Jyväskylän keskustaan. Uusien tilojen tarkoitus on palvella luovaa työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda Jyväskylän toimivin ja makein toimisto.

”Haluamme tehdä mahdollisimman paljon sitä työtä, mitä osaamme. Meillä on Jyväskylän osalta visio, että haluamme olla paikallisesti vaikuttava, vastuullinen ja jatkuvasti kehittyvä toimija”, päättää Tuomala.

Vastuullisuus osana liiketoimintaa

Vastuullisuus on Goforelle tärkeä menestystekijä.

”Vastuullisuus työnantajana on ehdottoman tärkeää, jos halumme näyttäytyä haluttuna työnantajana alalla, jolla on jatkuvasti kova kilpailu hyvistä työntekijöistä. Samoin asiakastyössä vastuullinen toiminta on luottamuksellisten ja pitkien asiakassuhteiden perusta”, kertoo Goforessa kestävän kehityksen johtajana, Chief Sustainability Officerina aloittanut Kristiina Härkönen.

Goforen toimintaan on aina ollut sisäänrakennettuna myös ajatus yhteiskunnallisesta vastuusta.

”Meillä työskentelee 600 pitkälle koulutettua huippuluokan asiantuntijaa. Mielestämme mahdollisuus hyödyntää heidän työpanostaan antaa meille myös velvollisuuden tuottaa jotakin sellaista, mikä hyödyttää yhteiskuntaa. Lisäksi meillä työskentelevillä ihmisillä on jatkuva halu tehdä työpäivänsä aikana asioita, joiden he tuntevat olevan merkittäviä”, jatkaa Härkönen.

Gofore näkeekin, että vaikuttavuus ja merkittävyys tekemälleen työlle syntyy siitä, että kykenee tukemaan asiakkaitaan hankkeissa, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan rakentamista tai ratkovat merkittäviä ympäristöongelmia.

”Tällä hetkellä työn alla on Goforen Code of Conduct, joka tulee kuvaamaan perusperiaatteet goforelaisten eettisille toimintatavoille. Tarkoitus on myös jatkossa julkaista osana vuosikertomusta vastuullisuusraportti, joka sisältää mittarit, joilla vastuullisuuden toteutumista seurataan”, sanoo Härkönen.

​​​​​​​Lisäksi Gofore liittyi mukaan WWF:n Green Officeen, ja tarkoitus on jatkossa tehdä säännöllistä seurantaa hiilidioksidipäästöjen osalta ja asettaa tavoitteet näiden vähentämiselle. Goforen tavoitteena on profiloitua kestävän kehityksen edelläkävijänä.


Juttu on julkaistu alun perin marraskuun 2019 Kauppakamari-lehdessä.