Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yrittäjyyden oppimismalli on Euroopan paras

Rebike Jkl on yksi esimerkki lukuisista Gradiassa perustetuista NY-yrityksistä. Kuvassa vasemmalta alhaalta NY-yrittäjät Juho Laiho, Valtteri Salmijärvi, Roope Sipponen ja Eemil Manninen.

Euroopan parhaana palkittu Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yrittäjyyden ekosysteemi antaa opiskelijoille valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yrittäjyyden oppimismalli on noteerattu maailmallakin, kun Euroopan komissio palkitsi mallin Euroopan parhaana viime syksynä. Kyseessä on ammatillisen koulutuksen tunnustuspalkinto huippuosaamisesta. Yrittäjyyteen innostava ja valmentava ekosysteemi on syntynyt vuosikymmenten keskisuomalaisen yhteistyön tuloksena.

”Tähän on päästy pitkäjänteisellä työllä, opiskelijoiden innostamisella ja innostumisella. Yrittäjyyden edistäminen on ollut pitkään osa Gradian strategiaa”, kertoo Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yksikönjohtaja Jukka Koivisto.

”Euroopan komission tunnustus on palkinto siitä, mitä on rakennettu 20 vuoden aikana keskisuomalaisena yhteistyönä. Jokaisessa organisaatiossa tehdään töitä, jotta malli elää ja toimii”, kertoo Gradian yrittäjyysasiantuntija Petrikki Tukiainen.

Gradian palkinto ekosysteemityöstä ei jäänyt suinkaan ainoaksi: viime syksynä Gradialle myönnettiin myös maailman laajimman yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoavan Junior Achievement Europen tunnustuspalkinto aktiivisesta yrittäjyysopintojen kehittämisestä.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus yrittäjyyteen

Gradian palkittu yrittäjyyden oppimismalli antaa opiskelijoille valmiuksia työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen. Opinnoissa tuodaan esille yrittäjämäistä ajattelutapaa, kuten jatkuvaa oppimista, tiimityötä ja itsensä kehittämistä.

Yrittäjyyskoulutusmallissa keskeistä on tekemällä oppiminen. Malli sisältää yrittäjyysopintojen lisäksi yrityksen perustamisen jo opintojen alkuvaiheessa. Yrittäjyysopintoihin osallistuu vuosittain n. 500 opiskelijaa.

”Täällä annetaan kokeilla, mitä yrittäjyys todella on. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus perustaa oma opiskelijayritys joko yksin tai yhdessä muiden kanssa”, Koivisto kertoo.

Ekosysteemin tavoitteena on synnyttää elinvoimaista Keski-Suomea. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa tai pedagogisessa osuuskunnassa toimimisen lisäksi ekosysteemi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden valmentajien tukemaan esihautomo- ja hautomotoimintaan Jyväskylän Yritystehtaassa.

”Polku mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen heille, kenellä on edellytykset, idea ja halua siihen. Yritys voi jatkaa Yritystehtaan valmennukseen, jonka avulla on mahdollista ponnistaa kansainvälisille markkinoille saakka”, Tukiainen kertoo.

Yrittäjyyskoulutusta kehitetään yhteistyössä

Keskisuomalaisten toisen ja korkean asteen oppilaitosten yhteistyö on merkittävää ja ainutlaatuista valtakunnallisella tasolla. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla, Jyväskylän ammattikorkeakoululla ja Jyväskylän yliopistolla on yhteinen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö EduFutura. Sen opintotarjonnasta opiskelija voi täydentää yrittäjyysosaamistaan. Yhteistyössä hyödynnetään yhteisen opintotarjonnan lisäksi asiantuntijoita ja tiloja yli oppilaitosrajojen.

Gradia tekee tiivistä yhteistyötä myös elinkeinoelämän kanssa, ja Gradia pyrkiikin reagoimaan nopeasti yritysten muuttuviin tarpeisiin.

”Ammatillisessa koulutuksessa yritysyhteistyö on ehdoton edellytys. Toimimme aina tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Pidämme huolta jatkuvasta oppimisesta ja olemme yrityksiin yhteydessä jatkuvasti. Kuuntelemme yrityksiä ja toimimme yhden luukun periaatteella”, Koivisto kertoo.

Yrittäjyysasiantuntija Petrikki Tukiainen ja yksikönjohtaja Jukka Koivisto iloitsevat pitkäjänteisen työn tuloksista. Gradian palkittu yrittäjyyden oppimismalli tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden yrittäjyyteen. Kuva: Viivi Sakkara

Rebike Jkl syntyi yrittäjyysopintojen myötä

Yksi esimerkki opintojen aikana syntyneestä yrityksestä on viime syksynä perustettu NY-yritys Rebike Jkl. Idea yrityksen perustamisesta syntyi Gradian opiskelijoiden Roope Sipposen, Eemil Mannisen, Valtteri Salmijärven ja Juho Laihon ideoiden pallottelun tuloksena.

Rebike Jkl huoltaa käytettyjä pyöriä ja myy niitä eteenpäin. Pyörät tulevat tällä hetkellä yhteistyökumppaneilta Aari Isännöinti Oy:ltä ja heidän Avain-asumisoikeuskiinteistöiltään. Pyöräinventaarioissa pyörävarastot käydään läpi ja asukkailta käyttämättömäksi jääneet pyörät tulevat Rebike Jkl:n huollettaviksi. Pyörien huolto on paraikaa käynnissä, sillä kevään korvilla alkaa paras myyntiaika.

”Asukkaat saavat enemmän vapaata varastotilaa, kun ylimääräiset pyörät viedään pois. Hylätyt pyörät saadaan käyttöön, kun ensin huollamme ne hyvin ja sitten myymme ne eteenpäin. Pyörät ovat pääasiassa hyväkuntoisia, sillä suurimmaksi osaksi niitä on säilytetty sisävarastoissa”, kertoo Valtteri Salmijärvi.
Yritys perustettiin, kun nelikko aloitti opiskelut Jyväskylän Lyseon lukiossa viime syksynä. NY-yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä koulun antiin.

”Nuorten on hyvä ymmärtää, miten paljon hyötyä yrittäjyysopinnoista on. Yrittäjyys vaatii toki työtä kouluajan ulkopuolella, mutta on antoisaa, kun työstä saa palkkaa, kun liikeidea on hyvä”, jatkaa Salmijärvi.

Gradian monipuoliset opiskelumahdollisuudet ja yrittäjyyskeskeisyys olivat nelikolle hyviä syitä hakeutua opiskelemaan Gradialle.

”Opiskelupaikan valintaan vaikutti se, että isossa koulussa on monipuoliset mahdollisuudet opiskella. Yrittäjyysopinnot oli yksi syy hakeutua Gradialle”, kertoo Salmijärvi.


Juttu on julkaistu alun perin Keski-Suomen kauppakamarin 90-vuotisjuhlajulkaisussa.