Great Place to Work® -kestomenestyjä tietää, että vahva yrityskulttuuri näkyy brändinä, joka houkuttelee työntekijöitä ja johon myös asiakkaat haluavat kiinnittyä

Yhdessä rakennettu strategia, lähijohtamiseen panostaminen sekä psykologisesti turvallisen yrityskulttuurin rakentaminen siivitti kestävään kasvumarkkinointiin erikoistuneen Aava & Bang Oy:n jälleen Suomen Parhaat työpaikat™ -kilpailun kärkeen keskisuurten yritysten toiselle sijalle sekä noin 20 % prosentin kasvuun.

Parhaat yritykset onnistuvat sitouttamaan sekä henkilöstön että asiakkaat. Työntekijä- ja asiakaskokemus on nostettu myös uuden strategian kärkeen, jota Aava & Bangilla kehitettiin yhdessä työntekijöiden ja verkoston kanssa.

–Uskomme siihen, että paras strategia herää eloon arjessa. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee panostaa sisäiseen viestintään ja varmistaa yhteinen suunta ja tahtotila avoimen vuorovaikutuksen avulla, Aava & Bangin tuore toimitusjohtaja Vilja Laaksonen kertoo.

Aava & Bang panostaa työntekijöiden hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Hyvinvoiva ja merkityksellinen työelämä on tärkeä arvo, jota pyritään arjessa vahvistamaan esimerkiksi lähijohtamisen avulla. Myös työsuhde-edut valitaan vuosittain yhdessä työntekijöiden kanssa. Tyytyväisyys työpaikkaan näkyy myös Trust Index© -kyselyssä, jonka mukaan 100 % Aava & Bangin työntekijöistä näkee yrityksen hyvänä työpaikkana.

–Yhteiset tavoitteet ja arvot antavat raamit ja rakenteet arjelle, jossa jokaisen työntekijän on hyvä olla. Vahvan kulttuurin rakentaminen vaatii panostusta systemaattisiin kuulemisen käytänteisiin. Esimerkiksi meidän työntekijät ovat nostaneet esiin, että heille merkityksellisiä asioita ovat toisista välittäminen, avoin keskusteluyhteys sekä tasapaino työn ja vapaan välillä, Laaksonen kuvailee.

Yritys on kasvanut kuluneena vuonna noin 20 % ja samaan aikaan työntekijöiden lukumäärä on kasvanut lähes 60:een markkinoinnin-, viestinnän-, ja valmennuksen asiantuntijaan. Parhaista työntekijöistä kilpaillaan ja yrityksen työnantajabrändi toimii osaltaan kasvun ja kilpailuedun mahdollistajana.

Merkityksellisyys on yksi avainsana, joka ohjaa monella tavalla Aava & Bangin toimintaa. Tavoitteena on, että vahva yrityskulttuuri näkyy brändinä, johon myös asiakkaat haluavat kiinnittyä. –Se, että kulttuurista on viestitty aktiivisesti ulospäin, on auttanut rekrytoinneissa kovasti. Tämän myötä samanlaisia tekemisen periaatteita arvostavat ihmiset ovat osanneet hakeutua meille ja kulttuuri on pysynyt kasvunkin myötä halutunlaisena, painottaa henkilöstöjohtaja Hanne-Mari Miskala.

Aava & Bang on kestomenestyjä Parhaat työpaikat -kilpailussa. Yritys on sijoittunut vuonna 2021 Suomen 4. parhaaksi työpaikaksi ja vuonna 2020 Suomen parhaaksi ja Euroopan 3. parhaaksi työpaikaksi pienten yritysten sarjassa. Tänä vuonna Aava & Bang osallistui henkilöstömäärän kasvettua ensimmäistä kertaa kilpailun keskisuurten yritysten sarjaan ja sijoittu toiseksi.

Aava & Bang lyhyesti

  • Kasvumarkkinointitoimisto, jonka palveluvalikoima kattaa strategisen markkinointi-, viestintä- ja myyntityön sekä koulutusta ja valmennusta näiden teemojen parissa
  • Toimistot Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella
  • Omistajina yrityksen kuusi perustajaomistajaa
  • Liikevaihto tilikaudella 2021-2022: 3,7 miljoonaa euroa, ennakoitu
  • Liiketulos tilikaudella 2021-2022: 10 prosenttia, ennakoitu
  • Henkilöstö: 55
  • Yritys auttaa rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua
  • Aava & Bang panostaa työntekijöiden hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja esimerkiksi työsuhde-eduista päätetään yhdessä henkilökunnan kanssa vuosittain