Jäsenesittelyssä Onsteel Oy: Tulosta toimintamallien uudistuksella

​Lause ”kun kaikki omistavat, kaikki haluavat kehittää” jäi jostain Onsteel Oy:n toimitusjohtajan Ville Rostin mieleen. Toimintamallista ja jaetusta vastuusta oli hyviä kokemuksia muilta toimialoilta ja niihin tutustuttiin huolella. Tuon opin pohjalta alkoi pohdinta, kuinka vastaavia toimintamalleja voidaan soveltaa perinteiselle konetyöpaja-alalle.

Onsteel perustettiin viime vuonna, jotta Metecon konkurssin myötä työttömäksi jääneille metallialan ammattilaisille voitiin turvata työpaikat. Idean isä Rosti näki sekä porukassa että toiminnassa potentiaalin, ja kokosi joukon eri alan osaajia käynnistämään toimintaa. Jotta tuo potentiaali saatiin valjastettua käyttöön, oli vanhoja käytänteitä ravisteltava ja toimintaan tuotava uudenlaista näkemystä, uudenlaista johtajuutta.

Yritystä johdetaan vahvasti esimerkillä, vastuuta antaen. ”Lähtökohta oli, että suunnitelmat avattiin koko porukalle, kysyttiin ketkä ovat mukana ja onneksi lähes kaikki olivat valmiita sijoittamaan omaan työpaikkaansa. Luottaminen oli tietoinen valinta, eikä usko porukkaan ole horjunut missään kohtaa”, Rosti kertaa. Täysin kivutonta uudistaminen ei ole ollut, koska työtavat on täytynyt oppia kokonaan uudelleen. ”Meillä kerrotaan tavoitteet ja yhdessä mietitään, miten työt saadaan tehtyä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla”, Rosti kuvaa yrityksen johtamiskulttuuria.

Muutoksen myllerryksessä ei ole tarvinnut olla yksin. ”Esimerkiksi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu ja Ari Piesala on ollut tukena koko yrityksen taipaleen ajan”, Rosti kiittelee eikä unohda jakaa kiitosta muillekaan sidosryhmille, ”olemme löytäneet todella hyvän verkoston ympärillemme.”

Onsteelin hallituksessa on yksi hallitusammattilainen ja koko hallituksen hallitustyöskentelyvalmiuksia halutaan kehittää. Kauppakamarin jäseneksi liittyminenkin linkittyi vahvasti tämän teeman ympärille. ”HHJ-kurssi ja osaava verkosto kiinnostavat”, Rosti kertoo.

Yrityksessä on käynnissä iso investointi- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on edelleen vahvistaa uutta toimintatapaa. ”Emme halua ainoastaan vastata tarjouspyyntöihin, vaan kehitämme asiakkaille entistä parempia ratkaisuja ja autamme asiakkaitamme saamaan uusia asiakkaita”, Rosti kertoo. Onsteelillä on käytössä oma, juuri heille rakennettu toiminnanohjausjärjestelmä. Teknologian kehittäminen onkin asiantuntijuuden lisäksi yksi jatkuvan kehittämisen kohteista.

Nopea kasvu ja tavoitteiden saavuttaminen on tehty kannattavuus edellä. Hyvä yhteistyöverkosto tuo yritykselle lisäresursseja. ”Liikevaihtoa kasvatetaan kannattavasti ja maltillisesti. Tänä vuonna me tavoittelemme noin 5,5 miljoonan euron liikevaihtoa ja seuraavien vuosien aikana meidän verkostoomme tulee merkittävä määrä uusia työpaikkoja”, Rosti kertoo. Hän on ammentanut oppia johtamiseen Metecon konkurssista ja keskusteluista muiden yrittäjien sekä muiden johtajien kanssa. Kun Rosti kertoo toiminnasta, tulevaisuuden tavoitteista ja suunnitelmista, lauseet on rakennettu aina me-muotoon, ”Me turvaamme työpaikat ja kasvatamme yrityksen arvoa. Me onnistumme tässä, koska me näemme mahdollisuudet ja hyödynnämme ne.”