Jäsenesittelyssä Suomen Yrityskehitys Oy: “Yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyön merkitys on korostunut koko ajan” ​

​Kasvuyritysten kehittämiseen erikoistuneella Suomen Yrityskehitys Oy:llä tuli viime syksynä täyteen 10 vuotta. Jyväskyläläinen, mutta valtakunnallisesti toimiva konsultointiyritys on toimintansa aikana palvellut liki 200 asiakasta. Viikossa on noin 30 asiakaskontaktia. Diileiksi saakka niitä hioutuu pari viikoittain.

Perusperiaate on toimitusjohtaja Jukka Lassilan mukaan edelleen sama: yritys pyrkii auttamaan kasvuun yrityksiä, joissa on selkeästi potentiaalia.
“Lähtökohta on se, että meistä on apua yritykselle. Me taas kiinnitämme huomiota siihen, ratkaiseeko yrityksen tuote tai idea asiakkaansa ongelman ja onko sillä mahdollisuuksia saada rahoitusta.”

Yritys perustettiin, koska sen palveluille tuntui olevan selkeä tarve. Oltiin nousukaudella tai murroksessa, kokemuksen tuottamalle asiantuntijuudelle on kysyntää. Keskeinen motivaattori pätee Lassilan mukaan toiminnassa edelleen, mutta päätöksenteon tahti on kiihtynyt ja haastavuus on kasvanut. Kansainvälistyminen on myös ajanut yritykset hakemaan apua konsulteilta entistä enemmän. Siksi myös yrityksen oma kasvutahti on kova: rekrytointeja tehdään kuukausittain ja liikevaihto on ollut kasvussa.

Kymmenen vuoden aikana markkina on Yrityskehityksen näkökulmasta muuttunut. Yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä on entistä enemmän, mitä selittää iso murros: suuryritysten sijaan ollaan yhä enemmän kasvuyritysten varassa. Ne puolestaan tarvitsevat vetoapua julkisesta rahoituksesta ja muusta tuesta.
“Suomessa toistuu kehitys, joka koettiin jo 1990-luvulla esimerkiksi Saksassa, Hollanissa ja Belgiassa.”
Julkiset rahoitusinstrumentit ovat Lassilan mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana myös parantuneet huomattavasti.
“Julkisten toimijoiden panostuksesta riippuu pitkälti se, mitä alueella tapahtuu alkuvaiheen yrityskehityksessä.”

Tässä hän antaa myös Keski-Suomen kauppakamarille kiitosta, sillä se on Lassilan mukaan toiminut hyvänä innovaatioalustana ja keskustelufoorumina elinkeinoelämän toimijoille.
Lassilan mielestä Kauppakamarilla on maakunnassa myös suhteellisesti isompi merkitys kuin pääkaupunkiseudulla.
“Täällä korostuu tarve eri toimijoiden väliselle yhteistyölle. Muut kasvukeskukset ovat kaukana, joten työpaikkojen suhteen pitää olla omavarainen. Aluetta ovat koetelleet myös isot muutokset, kuten ICT-alan työpaikkojen hetkellinen väheneminen.”
Lassila on toiminut kauppakamarin ICT-valiokunnassa ja parhaillaan kasvuyritysvaliokunnassa.

Kysymykseen Yrityskehityksen seuraavien vuosien tärkeimmistä tavoitteista Lassila nimeää heti kansainvälistymisen.
“Meidän täytyy pystyä palvelemaan yrityksiä siellä, missä heidän markkinansa ovat eli entistä enemmän ulkomailla.”

Suomen Yrityskehitys Oy
Jukka Lassila ja Juha Koskinen perustivat kasvuyritysten kehittämiseen erikoistuneen yhtiön 2005.
Konsultteina pitkän uran tehneitä toimitusjohtaja- tai sarjayrittäjätaustaisia asiantuntijoita.
Toimii Jyväskylässä, pääkaupunkiseudulla, Lahdessa, Tampereella ja Turussa. Asiakkaat voivat olla ympäri Suomen.
Asiakkaista 40-50 prosenttia Keski-Suomesta. Asiakasyrityksissä enemmän pidempään toimineita yrityksiä, kuin start upeja.
Työllistää 19 henkilöä, joista 13 Jyväskylässä.