Jäsenesittelyssä ThinkFinland Oy: Suomi tarvitsee innovatiivisia keksintöjä ja niiden kaupallistajia

​Lähes jokaisella ihmisellä syntyy mielessään keksintö, toisin sanoen tuote joka ratkaisee jonkin ongelman. Keksinnön matka ideasta valmiiksi tuotteeksi on kuitenkin varsin pitkä ja vain harva keksintö siirtyy idea-asteelta eteenpäin.

Aikoinaan aktiivinen Keksintösäätiö auttoi keksijöitä tekemään ideasta totta. Muutosten myötä keksintösäätiön toiminta supistui ja samalla keksintöjen määrä romahti. ”Tosiasiassa keksinnöt eivät ole vähentyneet, mutta muutoksen myllerryksessä ei tiedetty kenen puoleen kääntyä. Idean toteuttaminen vaatii hirvittävän suuren määrän osaamista, kontakteja ja resursseja ja ilman apua vain harva saa vietyä läpi vaativan keksintöprosessin”, kertoo ThinkFinland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Rouhiainen.

Toki keksijöiden ja keksintöjen avuksi on olemassa esimerkiksi erilaisia hankkeita. ”Niiden toimintaa kuitenkin ohjaa hankelähtöisyys ja se, etteivät ne tähtää voitolliseen toimintaan. Se on yleensä kehno pohja kaupallistamiselle”, Rouhiainen tiivistää. ThinkFinland Oy on puhtaasti liiketaloudellisin perustein toimiva osakeyhtiö, joka auttaa keksijöitä eteenpäin keksintöjen kaupallistamisessa.

Toimintaryhmä keksijöiden apuna

Kaikki keksinnöt eivät suinkaan pääse ThinkFinlandin tuotteeksi. Jokainen keksintö puntaroidaan toimintaryhmässä ja vain osa keksinnöistä läpäisee tiukan seulan. ”Suurin osa keksinnöistä palautuu keksijälle itselleen jatkojalostukseen. Näin ollen teemme myös paljon maksutonta konsultointityötä –tavoitteena toki, että keksijä palaa valmiimman keksinnön kanssa. Meidän tavoitteena ei ole lypsää keksijää vaan olla kumppanina koko keksinnön elinkaaren ajan valmiiksi tuotteeksi saakka”, Rouhiainen kertoo.

ThinkFinlandin toimintaryhmään kuuluvat kaikki yrityksen osakkaat. Rouhiaisen lisäksi Harri Hämäläinen, Juha Kouhia, Antti Pekka Nikula, Jukka Pekka Vuorinen, Vesa Kangas ja Jukka S. Lehtonen.

Kumppaneita keksinnöille

Kun keksintö saa ThinkFinlandin toimintaryhmän puolelleen, alkaa jatkokehitys sekä valmistus. ”Meillä on positiivinen ongelma, koska keksintöjä tulee meille arvioitavaksi huomattavia määriä. Tämä lisää tarvettamme uusille kumppanuuksille. Me tarvitsemme kumppaneita valmistukseen sekä muovi- että metalliteollisuudesta. Näemmekin Kauppakamarin verkoston merkittävänä mahdollisuutena toiminnallemme. Kysyntää on myös muun muassa teknisille osaajille. Niin, ja itseasiassa juuri nyt meillä on käynnissä osakeanti”, Rouhiainen vinkkaa.