Kazakstanissa on käynnissä koko terveydenhuoltojärjestelmän uudistus: JAMKille vetovastuu hoitotyön laajassa kansainvälisessä kehittämishankkeessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimalle ProInCa-hankkeelle (Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services’ Transition) myönnettiin lähes miljoonan euron Erasmus-rahoitus Kazakstanin hoitotyön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Kazakstanissa korkeakoulutuksen, tutkijoiden ja työelämän yhteistyö terveyspalvelujärjestelmän muutoksessa vaatii kehittämistä. Kolmivuotisessa hankkeessa luodaan pysyviä mekanismeja toimijoiden vuoropuhelun tukemiseksi ja näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen jakamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen asemaa ja kehittää sairaanhoitajakoulutusta vastaamaan nykyistä paremmin työelämän tarpeisiin.

–ProInCa-hankkeen tavoitteena on tukea terveydenhoitojärjestelmän uudistusta ja kehittää hoitotyön johtamis- ja koulutusjärjestelmää, asiantuntija Johanna Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo.

–Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisellä parannetaan hoidon laatua ja edistetään potilasturvallisuutta, Heikkilä jatkaa.

Hanke käynnistyy loppuvuodesta 2017. Siinä on mukana neljä eurooppalaista ja viisi kazakstanilaista korkeakoulua sekä 13 eri sidosryhmien edustajaa. Kazakstanin koulutus- ja terveysministeriöt tukevat JAMKin koordinoimaa hanketta.

–Ensimmäisenä vuonna paikalliset toimijat tutustuvat eurooppalaisiin toimintamalleihin ja käytäntöihin. Toinen hankevuosi painottuu paikalliseen kehittämiseen ja mekanismien rakentamiseen. Viimeisenä vuonna kehitystyön tulokset jalkautetaan kansallisesti, Heikkilä tarkentaa.

ProInCa-hanke on jatkoa pitkäjänteiselle strategiselle Kazakstanin hoitotyön kehittämiselle. Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat verkostona työskennelleet jo vuodesta 2012 yhteistyössä Kazakstanin terveysministeriön ja oppilaitosten kanssa. Maailmanpankin rahoittamassa hankkeessa on kehitetty muun muassa Euroopan Unionin vaatimusten mukainen sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma. Kazakstanin terveysministeriö valitsi Jyväskylän ja Lahden ammattikorkeakoulut strategisiksi kumppaneikseen hoitotyön koulutuksen kehittämisessä vuosille 2016 – 2019.

JAMK isännöi Kazakstanissa Astana World Expon 2017 yhteydessä Suomen paviljongissa järjestettävää terveydenhuollon VIP-päivää 21.8.2017. Päivän aikana kutsuvieraille esitellään suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen kehityspolkua, sairaanhoitajan roolia perusterveydenhuollossa, hoitotyön tutkimus- ja kehitystyötä sekä rakennetaan Suomen ja Kazakstanin tulevaa yhteistyötä hoitotyön kehittämisessä.

Lisätietoja:
Johanna Heikkilä, asiantuntija, 040 848 8623, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö