Luotettavuutta ja kustannussäästöjä hydrauliikkavoiteluun Fluid Intelligencen Connected Oil® -ratkaisulla

Mikko Oksanen, yksi Fluid Intelligence perustajista ja Connected Oil® -ratkaisun luojista.

Jyväskyläläisen Fluid Intelligencen innovaatioiden avulla hydrauliikkaöljyjen vaihtoväliä saadaan pidennettyä merkittävästi tai vaihtotarve estettyä kokonaan, mikä tuo merkittävät kustannussäästöt teollisuuden toimijoille. Connected Oil® -ratkaisulla pystytään myös välttämään rikkoontumisia ja niistä aiheutuvia seisokkeja. Yrityksen tuotteiden hyödyntäminen on myös vastuullisuusteko: kun öljyntarve vähenee, luontoa säästyy ja päästöt pienenevät. Konsepti on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Fluid Intelligencen visio on muuttaa tapaa, jolla voiteluöljyjä tänä päivänä käytetään. Yrityksen kehittämällä Fluid Intelligence – Connected Oil® -ratkaisulla seurataan voitelunesteen suorituskykyä ja myös koneikon kuntoa reaaliaikaisesti.

Mielikuvat öljyjen vaihdosta istuvat tiukassa

Yleisesti luullaan, että öljyjen vaihto on ajasta riippuvainen välttämätön huoltotoimenpide, vaikka näin ei ole. Voitelunesteet maksavat raskaalle teollisuudelle ja logistiikalle yli 200 miljardia dollaria vuodessa ja vaihdot tuottavat valtavat määrät jäteöljyjä, joista tällä hetkellä vain murto-osa uudelleen jalostetaan maailmanlaajuisesti. Kaikesta huolimatta koneet rikkoutuvat ja aiheuttavat turhia seisokkeja ja kuluja.

”Ratkaisuidemme avulla asiakkaidemme voitelunesteiden kulutus on vähentynyt parhaimmillaan 80 prosenttia, mikä saattaa olla pienelläkin asiakkaalla tuhansia litroja vuodessa. Säästö niin taloudellisesti kuin luonnonvarallisesti on siis merkittävä. Ratkaisuillamme on myös onnistuttu estämään rikkoontumisia, jotka olisivat aiheuttaneet pitkiä seisokkeja”, kertoo yrityksen perustaja Mikko Oksanen.

Tietotekniikkaa yhdistettynä konetekniikkaan

Fluid Intelligence on perustettu vuonna 2016, kun Mikko Oksanen ja Viktor Laitinen havaitsivat, että perinteinen öljynäytteisiin perustuva kunnonvalvonta on kriittisissä kohteissa tehotonta ja se pitäisi tehdä automatisoituna reaaliaikaisena etävalvontana.

”Totesimme, että ratkaisun pitäisi olla riittävän kustannustehokas, yksinkertainen käyttöönottaa ja kaikin puolin hyvä loppuasiakkaan kannalta”, Oksanen kuvailee.

Niin syntyi Fluid Intelligence, ja Connected Oil® -ratkaisu. Konsepti oli ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Fluid Intelligenceen tuli mukaan kollegayrittäjiksi Mika Perttula Helsingistä ja Eero Juustila Oulusta sekä taustalle sijoittajia, ja ratkaisua alettiin kehittää ja markkinoida globaalisti.

Fluid Eye® on synonyymi automatisoidulle voitelunesteen valvonnalle

Yrityksen kärkituote on Connected Oil® -tuoteperheeseen kuuluva Fluid Eye®. Käytännössä se on verkkopalvelu ja asiakkaalle toimitettava etävalvontajärjestelmä, joka tuottaa tietoa ajantasaisesti voitelunesteen suorituskyvystä.

”Sekä automatisoidulle perusvalvonnalle että yhä laajemmille etävalvontajärjestelmille on odotettavissa lisää kysyntää, kun siirrytään bio- ja kemikaalipohjaisiin voiteluaineisiin. Niiden suorituskyky voi muuttua perinteisiä mineraaliöljypohjaisia nesteitä nopeammin, joten niiden osalta vaaditaan tarkempaa valvontaa”, Oksanen toteaa.

Laitteiston asentaminen on helppoa, eikä muita investointeja tarvita.

”Etävalvontajärjestelmän sensori kytketään kiinni valvottavaan koneikkoon ja kytketään virtaan. Se toimii käytännössä ympäri maailmaa, kun on oikea pistotulppa. Asennuksen jälkeen palvelu alkaa lähettää öljyn suorituskykytietoa Fluid Eye® -palveluun, josta asiakas näkee öljyjen suorituskyvyn sekä saa reaaliaikaisesti toimenpideohjeita”, Oksanen kuvailee.

Reaaliaikaiselle seurannalle on kasvavaa kysyntää, sillä kunnossapidon tarkkuus ja osaamisvaatimukset ovat nykyisin korkeat, kun laitteet ovat entistä tarkempia ja herkempiä. Kun ennen hydrauliikan välykset saattoivat olla puoli milliä, nyt ne ovat kymmenesosa siitä.

”Voitelu on isossa osassa tuotannollista toimintaa – jos vähänkin menee pieleen, niin koko prosessi menee pieleen ja tuotanto pysähtyy”, Oksanen muistuttaa.

Voitelunesteiden hiilidioksiidipäästöjen automatisoitu laskenta

Fluid Intelligence on havainnut, että yhä useammalla asiakkaalla myös voitelunesteiden hiilidioksiidipäästöjen tarkka laskenta on noussut tärkeäksi tarpeeksi aikaisemman yleisiin oletuksiin perustuviin arvioihin nähden.

Fluid Intelligencen uuden Fluid Eye® -verkkopalvelun avulla asiakas voi laskea voitelunesteiden päästöt sekä simuloida niiden vaihtovälien ja muiden toimenpiteiden kehitystä sekä CO2-päästövaikutuksia.

”Palvelumme avulla voi laskea helposti, mikä on oma voitelunesteiden hiilijalanjälki nykyisin ja tutkia vaihtoehtoisia skenaarioita ja todentaa miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet ajan myötä”, Oksanen jatkaa.

Vastuullinen vientituote

Fluid Intelligencen tähtäin on maailman markkinoilla. Yrityksen tuotteita onkin käytössä jo monissa maissa, kuten Intiassa, Sloveniassa, Puolassa ja Saksassa. Esimerkiksi yksi edistyksellisimmistä kenttälaboratorioista toimitettiin käyttöön keskieurooppalaiseen paperitehtaaseen. Pääosa asiakkaista on kuitenkin yhä Suomessa.

Yksi syy liittyä kauppakamarin jäseneksi onkin viennissä saatava hyöty.

”Kauppakamarin jäsenyydellä on merkitystä maailmalla ja se toimii luotettavuuden takeena”, Oksanen toteaa.

Myös verkostoituminen, tiedonsaanti ja kansainvälisyyteen liittyvät palvelut olivat syynä liittyä kauppakamarin jäseneksi.

”Odotan myös muiden liiketoiminnan parissa työskentelevien henkilöiden tapaamista ja toivon saavani hiljaista tietoa vientiin liittyen”, Oksanen kertoo.