Maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksen maksuttomat palvelut työnantajille

Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus tarjoaa maksuttomia palveluita työnantajille, jotka ovat kiinnostuneita maahanmuuttaneiden työllistämisestä. Vieraskielisille työnhakijoille ja työtehtävissä aloittaville työntekijöille tarjotaan työelämään suuntaavaa suomen kielen yksilöllistä ohjausta työpaikoilla sekä tukea ja ohjausta työnantajille.

ESR:n rahoittama Jyväskylän maahanmuuttajien osaamiskeskus -hanke tarjoaa vieraskielisille työnhakijoille ja työtehtävissä aloittaville työntekijöille työelämään suuntaavaa suomen kielen yksilöllistä ohjausta työpaikoilla sekä tukea ja ohjausta työnantajille. Palvelut ovat maksuttomia.

Hankkeen suomen kielen valmentaja tukee työnantajan ja työntekijän vuorovaikutusta työpaikalla, toimii vieraskielisen työntekijän tukena haastattelussa, perehdytyksissä sekä työn tai työkokeilun aloitusvaiheessa. Työntekijälle räätälöidään yksilöllistä työpaikkakohtaista suomen kielen preppausta kielitaitonsa ja tarpeidensa mukaisesti.

Suomen kielen valmentaja ohjaa työnantajaa sujuvaan vuorovaikutukseen maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kanssa ja antaa neuvontaa, miten työpaikalla käytetään ymmärrystä tukevia työmenetelmiä.

Hankkeen puitteissa on mahdollista järjestää useammalle työntekijöille lyhytkestoisia ryhmämuotoisia ammattikohtaisia suomen kielen valmennuksia, joissa opitaan ammattialan kieltä. Kielivalmennuksen lisäksi Jyväskylän maahanmuuttajien osaamiskeskus tarjoaa ohjausta työelämään ja opiskeluun, työnhaun vertaistoimintaa, osaamisen tunnistamisen tehostamista ja yrittäjyyden tukemista.

Hankkeen aikana kehitetään maahan muuttaneiden työllisyysasioiden koordinointia ja verkostotoimintaa Keski-Suomessa.