Oppilaitosyhteistyömahdollisuuksia Future Factoryssa

Haluaisitko saada Jamkin monialaisen opiskelijatiimin ratkaisemaan organisaationne kehittämishaastetta? Hae ensi syksyn toimeksiantajaksi Future Factory -kokonaisuuteen.

InnoFlash- ja Työelämäprojekti-opintojaksoilla ratkaistavia työelämän kehittämishaasteita kerätään kaikilta työelämän edustajilta; pieniltä yrittäjiltä, isoilta konsortioilta, hankkeilta, TKI-projekteilta ja järjestöiltä. Vuositasolla toimeksiantoja on n. 140 – ja opiskelijoita niitä ratkaisemassa 1500. Tavoitteena on, että opintojaksojen tuotoksina toimeksiantajat saavat uusia ja luovia ideoita ja lisäpuhtia toimintansa kehittämiseen ja samalla opiskelijamme oppivat työelämässäkin tärkeitä innovaatio- ja projektitaitoja. Lisäksi Jamk Future Factory on oivallinen väylä päästä poimimaan parhaat työntekijät ja harjoittelijat suoraan koulun penkiltä!

"Koska kyse on opintojakson aikana tehtävästä opiskelijatyöstä, toimeksiantajana olo on toimeksiantajalle veloituksetonta. Sitäkin tärkeämpänä pidämme kuitenkin sitä, että toimeksiantaja on sitoutunut toimeksiantajana olemiseen. Matka toimeksiantajaksi meidän kanssamme alkaa aina toimeksiantolomakkeen täyttämisellä. Toimeksiantajan tulee täyttää toimeksiantolomakkeelle vähintään yhteystietonsa ja kuvata lyhyesti ongelmaa, johon haetaan uusia ideoita. Loput kysymykset ja sopivimman toteutusmuodon valinnan voimme käsitellä yhteisessä palaverissa. Toimeksiantolomake on hyvä lähettää hyvissä ajoin, jotta voidaan varmistua siitä, että toimeksianto mahtuu tarjontaamme. Ensi syksyn osalta toimeksiantolomakkeet tulisi olla lähetettynä 31.5 mennessä. Lisätietoja toimeksiannoista, opintojaksoista ja Future Factoryn toiminnasta löytyy verkkosivuiltamme: www.jamk.fi/futurefactory "

Lisätietoja:

Hanna-Riikka Kantelinen
Suunnittelija | Administrative Planner
Future Factory (yrittäjyys- ja innovaatiopinnot)| www.jamk.fi/palvelut/future-factory
+358504401266