Projektijohtamisen huippuosaaja Fimpec on kansainvälinen kasvuyhtiö ja hipoo alansa kärkeä Suomessa

Kuvassa Fimpecin toimitusjohtaja Mikko Turunen, perustaja Pekka Salomaa ja liiketoimintajohtaja Jorma Paananen. Kuva: Viivi Sakkara

Fimpec on täyden palvelun projektikonsultti, joka tekee projektijohtamista ja suunnittelua infraan, kiinteistöille, teollisuudelle ja energiatoimialalle. Fimpecin toiminta on laajentunut keskisuomalaisesta toimijasta valtakunnalliseksi ja maailmanlaajuiseksi yhtiöksi.

Yrityksen historia alkaa vuodesta 2009, kun kuusi kaverusta perustivat Fimpecin.
”Lähdimme liikkeelle täysin nollasta. Nyt Jyväskylässä työskentelee jo yli sata henkilöä ja koko konsernissa vielä enemmän”, kuvailee yrityksen perustaja, hallituksen jäsen Pekka Salomaa.

Yhtiö toimii projektikonsulttina ja erityisasiantuntijana niin teollisuuden ja energia-alan suurissa investointihankkeissa kuin kiinteistö- ja infrasektoreilla. Viime vuonna konsernin liikevaihto ylitti 25,7 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on kaikkiaan 260.

Merkittävintä kasvu on ollut projektinjohtamispuolella, jossa henkilöstömäärä ylitti jo sata henkilöä. Tänä vuonna uusia työntekijöitä on rekrytoitu jo 19 henkilöä. Uusimman yrityskaupan myötä henkilöstön määrä kasvoi kertaheitolla vielä noin kolmellakymmenellä. Kasvun suunntasta kertoo sekin, että Fimpecin henkilöstömäärä on kaikkiaan tuplaantunut vain kolmessa vuodessa.

Fimpec on kasvanut keskisuomalaisesta toimijasta valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi yritykseksi. Toimipisteitä sillä on useilla eri paikkakunnilla: Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Kouvolassa, Kotkassa ja Turussa. Ulkomailla yritys toimii paikallisesti Chilessä, Saksassa, Ruotsissa, Virossa sekä Uruguayssa, jonne Salomaa meni jo vuonna 2004 rakennuspäälliköksi maan ensimmäiseen sellutehdashankkeeseen. Tämän jälkeen Fimpecin paikallistuntemusta on hyödynnetty myös uudemmissa Uruguayhin tehdyissä metsäteollisuuden investoinneissa.

”Näkymät etenkin Etelä-Amerikan markkinoilla ovat hyvät: se on yksi kehittyvimmistä länsimaistyyppisistä maanosista. Elintason kasvu on kovaa. Etelä-Amerikan maiden tahtotila investoida tulevina vuosina näyttää valoisalta”, Salomaa kuvailee.

Fimpec on mukana Suomen metsäteollisuuden investointihankkeissa. Niistä tällä hetkellä tunnetuin lienee Kemin biotuotetehdas, jossa Fimpec vastaa asiakkaan, Metsä Groupin, kumppanina hankkeen rakentamisvaiheen rakentamisen ja mekaanisten asennusten projektinjohto- ja työmaavalvontapalveluista. Samalla toimintamallilla toteutettiin myös Äänekosken biotuotetehtaan toteutusvaihe.

Fimpec palvelee projektin koko elinkaaren ajan aina hankesuunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon saakka. Ainutlaatuisten ja systemaattisten prosessien avulla suuret ja haastavatkin projektit saadaan vietyä kunnialla maaliin. Teollisuuden hankkeissa tarvitaan erityisosaamista ja teollisuusrakentamisessa erityisten tarpeiden ymmärtämistä.

”Asiakkaiden tunteminen on se juttu. Aito asiakaskeskeisyys. Myös markkinoiden tunteminen auttaa löytämään tavan, jolla projekti kannattaa toteuttaa. Kulloiseenkin projektiin löydetään se toimivin tapa”, toimitusjohtaja Mikko Turunen vakuuttaa.

Fimpecin toimintamallit sopivat moneen hanketyyppiin. Projektiin tuodaan tarvittava osaaminen ja muodostetaan kokonaisuus ympärille.

”Kaikki lähtee kokonaisuudesta. Pitkäkestoisissa hankkeissa on pyrkimys olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukana, sitä enemmän meistä on myös hyötyä”, Turunen lisää.

Alkuvaiheisiin liittyy erilaisia konsepti- ja esiselvityksiä, sitten päästään esisuunnitteluvaiheeseen. On kannattavuuslaskelmia ja analyysejä eri toteutusvaihtoehdoista. Toteutus kattaa erilaisia vaiheita ja rakennuttamista. Lopussa on rakentamisen hankinnat, aikatauluseurannat ja työvalvonnat loppuraportteineen.

”Kaikki mitä tehdään on ihmisten tekemää. Tätä eivät koneet voi tehdä. Toki tarvitaan digitalisaatiota ja koneita, mutta niitä pitää myös osata käyttää oikein”, Turunen muistuttaa.

Käyttöönotto teollisuusprojekteissa on yksi tärkeimmistä vaiheista, jolloin käyttöönotto valmistellaan. Viimeinen vaihe on tuotannon ylösajo, jonka jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen.
Fimpec tietää, että miljardihankkeissa käytetyt toimintatavat ja niiden hyödyt pystytään tuomaan myös pienempiin hankkeisiin.

”Se on vain mittakaavaan suhteuttamista”, liiketoimintajohtaja Jorma Paananen sanoo.

Fimpec haluaa vahvistaa myös paikallista markkinaa. Paikallisesti Fimpec on tunnettu etenkin infra- ja kiinteistöhankkeissa rakennuttamisen puolella.

”Haluamme tuoda teollisuuden jämäkät prosessit myös liikerakentamiseen täällä Keski-Suomessa”, Paananen lisää.

Asiantuntija uusiutuvan energian tuotantoon

Fimpec toteuttaa energia-alan eri sektoreille kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita kohti vähäpäästöistä energiatuotantoa.

Tuulivoima-alan kasvu näkyy myös Fimpecillä. Rakennettuja tuulivoimaloita oli vuoden 2020 lopussa 821 kpl. Suomessa on julkaistu noin 4000 tuulivoimahanketta. Parhaillaan rakentamisvaiheessa on noin 500 tuulivoimahanketta. Loput ovat eri suunnittelu- ja kaavoitusvaiheissa.

”Ainakin vuoteen 2030 asti tuulivoimaloiden rakentamista tulee olemaan merkittävästi. Eli nyt on momentum sillä alalla. Olemme olleet tuulivoimahankkeissa menestyksekkäästi mukana ja haluamme olla jatkossakin”, Paananen lisää.

Fimpec toimii myös kaasutoimialan ja vetyhankkeiden kehittämisessä. Suunnittelussa on, miten kaasua pystytään tulevaisuudessa rakentamaan vielä enemmän ja miten tuulivoimasta saadaan vetyä.

Kovat kasvutavoitteet

Suomalaista teollisuusvientiä arvostetaan maailmalla. Yrityksen liikevaihdosta noin 30 prosenttia tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Ennen kuin Kemin biotuotetehdasinvestointi käynnistyi, oli pääpaino Saksan ja Uruguayn markkinoilla, jotka kasvoivat merkittävästi.

”Maailmalla puhutaan, että jokaisen suomalaisen sisällä asuu pieni projektijohtaja. Toimintamalliamme arvostetaan maailmalla. Kuten projektimme osoittavat, se on etenkin Etelä-Amerikassa lyönyt läpi”, Salomaa kertoo.

Yhtiön strateginen tavoite seuraavalle viisivuotiskaudelle on kaksinkertaistaa liikevaihtonsa.

”Kasvua ei tehdä henkilöstön selkänahasta vaan kyse on myös henkilöstömäärän kasvattamisesta. Mukana on sekä orgaaninen kasvu, että yrityskauppojen myötä tuleva kasvu. Viimeisimpänä turkulaisen Focusplanin hankinta suunnitteluosaamistamme laajentamaan”, Turunen täsmentää.

Vaikka alalla kuin alalla kärsitään osaajapulasta, on Fimpec löytänyt työntekijöitä hyvin. Siinä auttaa hyvä työnantajamaine.

”Keski-ikä konsernissa on nyt alle 50, pitkään oli 50. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että ala kaipaa uusia nuoria tekijöitä. Taustalla on se, ettei teollisuus ole 20 vuoteen kasvanut hirveästi, joten kokemusta ei kaikille ole päässyt kertymään samalla tavalla”, Salomaa pohtii. Fimpec tekee tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa, jotta tulevaisuuden tekijät tuntisivat vahvan työnantajan jo ennen valmistumistaan.

Fimpecissä työntekijä voi rakentaa itselleen kansainvälisen uran, jos halua on.

”Meillä voi päästä lentämään komennukselle vaikka Chileen tai Uruguayhyn. On silmiä avaavaa, millaista rakentaminen voi olla. Maailmalle pääsee, jos vain uskaltaa mennä”, Salomaa kannustaa.