Talous ja nuoret TAT ry ja Nuori Yrittäjyys ry yhdistävät toimintansa

Yhdistyksen tavoitteena antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus oppia talous-, työelämä-, ja yrittäjyystaitoja.

Talous ja nuoret TAT ry ja Nuori Yrittäjyys ry yhdistävät toimintansa 1.6.2023 alkaen. Molempien yhdistysten tehtävänä on ollut lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyysosaamisen edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa yhdessä opettajien kanssa. Yhdistymisellä turvataan vahvemmin jokaisen lapsen ja nuoren, taustastaan riippumatta, mahdollisuus työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen oppimiseen peruskoulussa ja toisella asteella. Lisäksi yrittäjyysmallit ovat käytettävissä myös korkea-asteella.

TATin tunnetuin palvelu on TAT Yrityskylä, johon osallistuu vuosittain noin 85 prosenttia kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista Suomessa. NY:n tunnetuimmat palvelut ovat Vuosi yrittäjänä- ja Pikkuyrittäjät-ohjelmat sekä Uskalla Yrittää -tapahtumat, joiden kautta 18 000 lasta ja nuorta kokeilevat yrittäjyyttä vuosittain. Yhteensä TATin ja NY:n palvelut tavoittivat noin 250 000 lasta ja nuorta vuonna 2022.

– Työelämä-, talous- ja yrittäjyystaidot ovat osa hyvinvointia ja jokaisella nuorella - taustasta riippumatta - on oltava mahdollisuus niiden oppimiseen. Yhdistämällä TATin ja NY:n osaamisen ja verkostot, otamme pitkän askeleen eteenpäin tämän tavoitteen saavuttamisessa, toteaa TATin puheenjohtaja Petri Lempiäinen.

– On tärkeää, että Suomen lapsille ja nuorille tarjotaan parhaat edellytykset oppia niitä taitoja, joilla he pystyvät tulevaisuudessa työllistymään, työllistämään ja olemaan mukana niin omansa kuin koko Suomen tulevaisuuden rakentamisessa. Osana maailmanlaajuista Junior Achievement-verkostoa Nuori Yrittäjyys on tarjonnut yrittäjyysohjelmia ja synnyttänyt tuhansia yrittäjiä Suomeen jo yli 20 vuoden ajan. Yhdistämällä voimamme, annamme yhä useammalle nuorelle nämä mahdollisuudet, kertoo NY:n puheenjohtaja Christina Dahlblom.

Uudella yhdistyksellä vahva yhteiskunnallinen tukiverkosto

TAT ja NY yhdistävät toimintansa 1.6.2023 alkaen ja yhdistyksen uudeksi nimeksi tulee Nuorten yrittäjyys ja talous NYT. NYT tuo yhteen laajan joukon säätiöitä, yrityskumppaneita, elinkeinoelämän toimijoita ja yliopistoja. Perustajajäseniä ovat Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Finanssiala, Hanken Svenska Handelshögskolan, JA Alumni Finland, Kaupan liitto, Kemianteollisuus, Matkailu- ja ravitsemusala MaRa, Palvelualojen työnantajat PALTA, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Yrittäjät, Teknologiateollisuus, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö, Yksityisyrittäjäin säätiö ja yrittäjätukijat.

Työelämä-, talous- ja yrittäjyysosaamisen opettaminen on nykyisin tärkeä osa suomalaista opetussuunnitelmaa ja kouluja kannustetaan myös tekemään työelämäyhteistyötä.

– TAT ja NY - ja jatkossa NYT - tarjoavat kouluille opetussuunnitelmaan perustuvia ja pedagogisesti laadukkaita oppituntikokonaisuuksia, materiaaleja, opettajankoulutuksia ja oppimisympäristöjä. Näin muodostuu silta koulumaailman ja työelämän välille. Tutkimusten mukaan suurin osa nuorista haluaisi enemmän tietoa taloudesta ja työelämästä - me vastaamme tähän tarpeeseen, arvioi TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

– Nuorten yrittäjähalukkuus on edelleen kasvava trendi ja yrittäjyys nähdään yhä useammin potentiaalisena työelämäpolkuna. Työelämän muutoksessa yrittäjämäisestä asenteesta on yhä enemmän hyötyä kaikenlaisessa työssä. Yhdessä pystymme palvelemaan yhä useampia lapsia, nuoria, opettajia sekä kouluja ja oppilaitoksia yhä paremmin, laajemmin ja vaikuttavammin valtakunnallisen verkostomme avulla, toteaa NY:n toiminnanjohtaja Sami Suomela.

Yhdistyksen toimintaa rahoittavat jäsenten lisäksi muun muassa yli 250 kuntaa, lähes 200 yritystä, ministeriöt ja monet säätiöt. Talous ja nuoret TAT ry:n vuosibudjetti on noin 8,3 miljoonaa euroa ja Nuori Yrittäjyys ry:n 3,3 miljoonaa euroa. TATissa työskentelee 66 kokopäiväistä työntekijää ja noin 150 tuntityöntekijää. NY:ssä työskentelee 29 kokopäiväistä työntekijää. NY, ja tulevaisuudessa uusi NYT, on osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, joka palveli vuoden 2022 aikana 12 miljoonaa lasta ja nuorta ympäri maailman.