Telineturvallisuuden parantamista työmaa kerrallaan

Pateran Jenni Friman ja Janne Parantainen pyörittävätn telineturvallisuuteen keskittynyttä yritystä. Kuva: Viivi Sakkara

Sisarukset Janne Parantainen ja Jenni Friman päättivät perustaa telineturvallisuuden parantamiseen sekä alan henkilöstövuokraukseen keskittyvän yrityksen, kun he huomasivat, että aihealueen lainsäädäntö on vaikeasti tulkittavissa ja vastuut turvallisuudesta eivät ole yleisesti tiedossa. Nyt yritys on yksi Suomen parhaita telineturvallisuuden asiantuntijoita. Asiakkaina on teollisuusyrityksiä aina Helsingistä Kemiin, ympäri Suomen.

Teline- ja työmaaturvallisuuden parantaminen on Janne Parantaisella ja Jenni Frimanilla lähellä sydäntä. Sisaruskaksikon perustama Patera on Suomen ensimmäinen yritys, joka haluaa parantaa työmaiden turvallisuutta ja korjata telinealan ongelmat puuttumalla juurisyihin eri osapuolia ymmärtämällä.

Yritys sai alkunsa vuonna 2019, kun Janne Parantainen huomasi, että aihealueen lainsäädäntö on vaikeasti tulkittavissa eivätkä vastuut turvallisuudesta ole yleisesti tiedossa. Ohjeistusta löytyy useista eri lähteistä, ja tieto on sirpaleista.

”On tärkeää tietää, että tilaajalla, eli esimerkiksi tehtailla, on loppukädessä vastuu telinetyöturvallisuudesta, vaikka työ tilataan alan yritykseltä”, Parantainen kertoo.

Parantainen on käyttänyt tuhansia tunteja lainsäädännön opiskeluun. Myös virkahenkilöt ja juristit ovat olleet mukana tulkinnassa ja muistioiden laatimisessa.

”Uudet telineasentajat tulee perehdyttää hyvin, sillä kyseessä on hyvin riskialtis ala ja laki perehdytykseen on vaativa”, Parantainen korostaa.

Osoitus yrityksen osaamisesta on viime keväänä pokattu laatusertifikaatti, HSEQ-arviointi, josta yritys nappasi erinomaiset pisteet.

Äänekoskelaisen yrityksen missiona on palvella asiakkaita yhden luukun periaatteella ja olla yritysten strateginen kumppani työturvallisuusasioissa. Tähän päästään laajan henkilöstöosaamisen avulla, ja yrityksen palveluksessa onkin eri alojen asiantuntijoita.

Pateran monipuoliseen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa kuten turvallisuusvalvonta, koulutukset sekä yrityksen itse kehittämät, patentoidut huomiosuojat.

”Haluamme tehdä telineturvallisuusasioiden hoitamisen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi”, Jenni Friman kertoo.


Joka viides työtapaturma johtuu telineistä

Tapaturmavakuutuskeskuksen tuoreet tilastot vuodelta 2021 hätkähdyttivät sisaruskaksikon: niiden mukaan viidesosa kaikista työtapaturmista on johtunut telineistä. Prosenttiosuus ei ole laskenut lainkaan vuodesta 2005.

”Tilastot osoittavat, että telinetyömaaturvallisuudessa on vielä tehtävää. Positiivista on kuitenkin se, että kaikki tapaturmat ovat vähentyneet”, Parantainen tulkitsee.

Parantaisen mukaan telineala on mielletty pitkään aputyönä, mutta viime vuosina arvostus on kääntynyt nousuun. On huomattu, että se on osaamista vaativaa työtä.

”Koulutuksissamme käytännönharjoittelu on tärkeässä roolissa. Pelkää teoria ei riitä”, Parantainen kertoo.

Yritys onkin juuri lanseerannut telineturvallisuuskortin, jolla pätevyyden voi osoittaa helposti työmailla. Koulutus on laajuudeltaan ainoa Suomessa. Kyseessä on 4-tasoinen ohjelma, joka osoittaa pätevyyden telineharjoittelijoista aina telinetarkastajiin saakka. Kortti on luettavissa suoraan puhelimella.

”Kauttamme hankittu pätevyys osoittaa, että osaamista ja käytännön kokemusta todella on”, Parantainen vakuuttaa.

Kun lopuksi kysytään, miten yritystoiminnan pyörittäminen on sisaruskaksikolla luonnistunut, molemmat naurahtavat.

”Olisi pitänyt perustaa yritys jo kaksikymmentä vuotta sitten”, Friman naurahtaa.
Yhteistyössä sisaruskaksikon välillä auttaa se, että asioista puhutaan suoraan.

”Se helpottaa kehittämistä eikä niistä loukkaannuta”, Parantainen jatkaa.

Patera on perustettu vuonna 2019 ja se työllistää noin 35–40 työntekijää kauden ajankohdan mukaan. Turvallisuusliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut viime vuodesta huimat 200 prosenttia.

Pateran tahtotilana on olla työ- ja telineturvallisuuden edelläkävijä nyt ja tulevaisuudessa. Yritys onkin juuri saanut työsuojelurahaston hankerahoituksen, jonka avulla yritys kehittää telineturvallisuuskoulutusta ja -harjoittelua virtuaalitodellisuuden avulla.


Työvoiman saatavuusvaikeuksiin tartuttava

Teollisuuden, kuten monien muidenkin alojen, yrityksiä vaivaa pula työvoimasta. Patera on yksi niistä lukemattomista yrityksistä, joka on kokenut haasteita työvoiman saatavuudessa. Vaikka työttömyyttä on runsaasti, ei avoimiin työpaikkoihin ole riittävästi hakijoita.

”Vaikka kahden päivän koulutuksen jälkeen olisi varma työpaikka tarjolla, ei siitä huolimatta hakijoita ole ollut riittävästi. Mielellämme kouluttaisimme uusia, alalle tulevia”, Parantainen kertoo.

”Ainoat kriteerit ovat 18 vuoden ikä, kohtuullinen fyysinen kunto, reipas mieli ja ettei ole korkeanpaikankammoa”, Friman jatkaa.

Parantaista huolettaa tulevaisuuden kannalta alan työntekijöiden keski-ikä, joka on 52–53 vuotta. Tarvitaan suunnanmuutosta.

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen keskisuomalaisille yrityksille onkin Keski-Suomen kauppakamarin kärkivaikuttamisteema tulevina vuosina.

Kauppakamarin mukaan yksi syy työvoimapulaan ovat kannustinloukut, joiden purkamista kauppakamarit ajavat. Työn vastaanottamisen on oltava aina kannattavaa. Ansiosidonnaista päivärahaa on porrastettava ja ansiotuloverotusta kevennettävä.

Tarvitaan myös joustavampia ja lyhyempiä täsmäkoulutuksia. Työn tekemiseen on kannustettava. Opintotuen tulorajojen korottaminen on yksi hyvä kannustin kauppakamarien ajamista keinoista.


Juttu on julkaistu alun perin Toukokuun 2023 Kauppakamari-lehdessä.