Uusi vuosittain toteutettava tutkimus yhdistää työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen nykytilan kartoituksen – tulokset julkaistaan tammikuussa 2023

Tulevaisuudessa yrityksen kasvua ei voi johtaa erikseen organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Maanantaina 29.8.2022 julkaistu Kestävän kasvumarkkinoinnin nykytilatutkimus yhdistää työntekijä- ja asiakaskokemuksen nykytilan mittaamisen sekä tulevaisuuden kehittämisen haasteet kestävän kasvun näkökulmasta. Tieto valjastetaan myös tulevaisuuden työelämän käyttöön, sillä jokaisesta vastauksesta lahjoitetaan opetuspuheenvuoro yhdelle nuorelle.

Kestävä kasvu on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Työelämän näkökulmasta kestävyys asettaa uudenlaisia vaatimuksia kasvun, arvopohjan ja vastuun näkökulmasta. Kestävän kasvumarkkinoinnin nykytilatutkimus on ensimmäinen kansallinen tutkimus, jossa selvitetään systemaattisesti vuosittain organisaatioiden strategian sekä työntekijä- ja asiakaskokemuksen välisiä yhteyksiä.

Anonyymisti toteutettavassa tutkimuksessa syvennytään organisaatioiden johdon ja asiantuntijoiden arvioihin omasta työpaikastaan sekä sen kasvun ja kulttuurin johtamisesta. Tutkimuksella tavoitellaan moniäänistä vastaajajoukkoa, minkä vuoksi vastauksia toivotaan asiantuntijoilta, johdolta sekä markkinoinnin, myynnin, henkilöstön ja sisäisen viestinnän vastuuhenkilöiltä.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa kasvumarkkinointiin erikoistunut markkinointitoimisto Aava & Bang Oy ja lisätietoja tutkimuksesta antaa Aava & Bangin toimitusjohtaja, tutkija sekä vuorovaikutukseen erikoistunut viestinnän tohtori (FT), Vilja Laaksonen.

– Tulevaisuudessa kasvua ei voi johtaa erikseen organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Markkinoinnin, myynnin, viestinnän ja HR:n on puhuttava samaa kieltä ja rakennettava vaikuttavuutta aidosti yhdessä. Se vaatii yhteistä ymmärrystä kestävän kasvumarkkinoinnin, eli viime kädessä henkilöstön ja asiakkaiden sitoutumisen, nykytilasta sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteista, Laaksonen kuvailee.

Syksyn aikana kerättyjen vastausten pohjalta laaditaan maksuton, kattava ja avoimesti julkaistava Kestävän kasvumarkkinoinnin nykytila -raportti, joka julkaistaan tammikuussa 2023. Lisäksi Aava & Bang Oy lahjoittaa tuhanteen vastaukseen saakka jokaisesta vastauksesta yhdelle nuorelle kestävän kasvun tulevaisuuteen suuntaavan opetuspuheenvuoron. Puheenvuorot toteutetaan yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa vuoden 2023 aikana ja niissä keskitytään tulevaisuuden vastuullisen, hyvinvoivan ja tasapainoisen työelämän kulmakiviin, tutkimuksen päähuomioihin tulevaisuuden työntekijöiden ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen näkökulmasta ja tarjotaan nuorille mahdollisuus esittää ajankohtaisia kysymyksiä kestävän kasvun teemasta.

– Kestävän kasvun systemaattinen tutkiminen on ollut minulle henkilökohtainen haave, johon pääsen nyt arjen työn lisäksi aidosti kiinni myös tutkijan roolissa. Kattava nykytilatutkimus tarjoaa kaikille vastuullisesta työelämästä ja liiketoiminnan kasvusta kiinnostuneille peilipinnan, johon oman organisaation kehitystä voi verrata ja josta ammentaa kehitysideoita tulevaisuutta ajatellen. Samalla se vahvistaa meitä yhteiskuntana ja auttaa siten rakentamaan kestävän maailman pilareita – yksi kohtaaminen ja työpaikka kerrallaan, Laaksonen kertoo.Tutkimuksen toteuttava Aava & Bang lyhyesti

 • Kasvumarkkinointitoimisto, jonka palveluvalikoima kattaa strategisen markkinointi-, viestintä- ja myyntityön sekä koulutusta ja valmennusta näiden teemojen parissa
 • Toimistot Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella
 • Omistajina yrityksen kuusi perustajaomistajaa
 • Liikevaihto tilikaudella 2021-2022: 3,7 miljoonaa euroa
 • Liiketulos tilikaudella 2021-2022: 10 %
 • Henkilöstö: 55
 • Yritys auttaa rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua


Tutkija Vilja Laaksonen lyhyesti

 • Kasvumarkkinointitoimisto Aava & Bang Oy:n toimitusjohtaja
 • Vuorovaikutukseen erikoistunut viestinnän tohtori (FT, YTM)
 • Tutkinut vuorovaikutuksen ja viestinnän teemoja sekä väitellyt lasten kaveritaidoista ja kiusaamisen ehkäisemisestä
 • Uskoo, että kaikki tärkeä elämässä kytkeytyy viestintään
 • Tutkija, johtaja ja kahden pienen lapsen äiti