Valmet luottaa kansainvälisiin osaajiin

Maailman johtava paperi- ja kartonkikoneita valmistava teknologiayhtiö Valmet Technologies Oy työllistää mielellään kansainvälisiä osaajia. Diversiteetti ja monikulttuurisuus ovat yritykselle tärkeitä arvoja. Valmetin konsernitoimintojen henkilöstöpäällikkö Paula Holmberg jakaa myönteisiä kokemuksia ja rohkaisee muitakin kansainvälisien osaajien rekrytointiin. Valmetilla työskentelevät, muualta tänne saapuneet Sierra ja Bogdan kertovat työskentelystä Valmetilla ja asumisesta Suomessa.

Valmetin konsernitoimintojen henkilöstöpäällikkö Paula Holmberg:

”Meillä on pitkä kokemus kansainvälisten osaajien rekrytoimisesta ja kaiken kaikkiaan liikkuvuudesta yli maarajojen. Kansainväliset osaajat ovat joko jo olleet Suomessa tai sitten olemme rekrytoineet suoraan yritykseen ulkomailta. Meillä on myös jonkin verran sisäistä liikkuvuutta muualta Suomeen ja toisinpäin, mistä huolehtii Global Mobility -tiimi.

Yleinen työskentelykielemme on englanti ja useimmissa tehtävissä pärjää englannin kielellä. On kuitenkin joitain tehtäviä, joissa suomenkielentaito on tarpeellinen. Meillä on standardoitu perehdytysmalli, jossa jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään kummi. Kehitämme jatkuvasti toimintamalliamme ja etenkin ulkomailta rekrytoitujen kohdalla tunnistetaan paikallisen tuen tarpeen korostaminen sekä esihenkilön ja työkavereiden merkitys perehdytyksessä. Perehdytys tarjotaan englannin kielellä ja meillä on tarjolla tukea suomen kieleen sekä kulttuuriin tutustumiseen.

Olemme rekrytoineet kansainvälisiä osaajia kaikenlaisiin tehtäviin. Erityisesti viime aikoina on korostunut erityisasiantuntijan tehtävät kuten talouden, tietohallinnon sekä erilaiset digitaalisuuteen liittyvät tehtävät, joissa kaiken kaikkiaan nähdään osaajapulaa Suomessa ja joissa osaajia on Suomen markkinoiden ulkopuolella enemmän tarjolla. Tämä trendi näkyy erityisesti ulkomailta Suomeen työn perässä muuttaneissa. Rekrytoimamme kansainväliset osaajat ovat lähtöisin hyvin monipuolisesti eri maista joko EU:n sisältä tai sen ulkopuolelta.

Tarjoamme yleisesti Suomeen työskentelemään muuttaville sekä heidän mahdollisille perheenjäsenillensä tukea ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta oleskelulupaprosessissa. Prosessit ovat lähtökohtaisesti sujuneet sujuvasti nyt koronavuosien jälkeen. Tämä näkyy erityisesti erityisasiantuntijatehtävien lupaprosessien läpimenoajoissa, jotka ovat lyhyempiä mitä aiemmin.

Tarjoamme vuosittain noin 500 harjoittelupaikkaa ja joukossa on myös kansainvälisiä opiskelijoita. Jatkamme ehdottomasti samaa käytäntöä myös tulevaisuudessa.
Tällä hetkellä yrityksemme työntekijöistä ulkomaalaistaustaisia on Suomessa noin 200, ja määrä on jatkuvasti kasvussa.

Mikäli työntekijöitä rekrytoidaan ulkomailta Suomeen, on kandidaatin päätöksenteon tueksi tärkeää tarjota lisätietoa yrityksestä sekä Suomesta asuinmaana. Erityisesti Suomen neljä vuodenaikaa ja niiden erityispiirteet on korostettava esille. Myös asettumisen ja integroitumisen tueksi hyvä tarjota tukea. Asettuminen uuteen maahan kun tuo mukanaan paljon käytännön asioita.

Suosittelen kansainvälisten osaajien rekrytoimista ehdottomasti muillekin. Kansainvälisten osaajien rekrytoimisella on paljon positiivista vaikutusta työyhteisöön, kuten osaamisen, innovaatiotoiminnan sekä monimuotoisuuden tiimoilta.”

Sierra:

”Olen työskennellyt IT-assistenttina Valmetilla hieman yli puolitoista vuotta. Minulle kuuluu monenlaisia ​​työtehtäviä, kuten sopimusten elinkaaren hallintaa, IT-tapahtumien koordinointia, viestintää, rahoitustehtäviä, käyttöoikeuksien hallintaa sekä IT-henkilöstömme auttamista mahdollisten ongelmien tai kysymysten ratkaisemisessa. Tehtävät roolissani ovat olleet laajempia kuin odotin, mutta nautin siitä. Olen oppinut paljon ja olen aina innokas oppimaan lisää ja laajentamaan taitojani.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa viimeistellessäni opinnäytetyötäni etsin aktiivisesti avoimia työpaikkoja ja Valmetin IT-assistenttia etsivä ilmoitus pisti heti silmään. Muistan soittaneeni ilmoituksessa olevalle yhteyshenkilölle, josta tuli myöhemmin nykyinen esimieheni, ja kysyin häneltä lisää tehtävästä. Keskustelumme jälkeen olin hieman hermostunut, mutta päätin luottaa vaistooni ja tehdä parhaani. Muistan edelleen HR:n puhelun, jossa kerrottiin, että sain paikan ja kuinka innoissani olin!

Olen kotoisin Minnesotasta Yhdysvalloista. Muutin Suomeen rakkauden perässä. Mieheni on suomalainen ja tapasimme Jyväskylässä, kun olin vierailemassa sukulaisteni luona, jotka myös asuvat täällä.

Koen, että olen sopeutunut suomalaiseen työelämään erittäin hyvin. Olen nauttinut erittäin paljon työskentelystä Valmetin kaltaisessa kansainvälisessä yrityksessä. Viestin pääasiassa englanniksi, koska meillä on monikulttuurinen IT-organisaatio. Käytän myös suomea, jonka käyttöön olen saanut rohkaisua kollegoiltani. Ymmärrän hyvin, kun minulle puhutaan tai kirjoitetaan suomeksi, mutta minun täytyy vain kasvattaa itseluottamustani vastattaessa. Kuten sanottua, kannattaa ennemmin yrittää ja tehdä virheitä kuin olla yrittämättä ollenkaan.
Minulle parasta suomalaisessa työelämässä on työn ja yksityiselämän tasapaino. Sinun ei odoteta tarkistavan sähköpostejasi etkä olevan tavoitettavissa, kun olet sopinut vapaan pitämisestä. Arvostan myös kohtuullisen joustavaa työaikaa. Lisäksi Suomessa mielestäni vallitsee esimiehen ja työntekijän välinen keskinäinen ymmärrys ja luottamus, mikä tekee työelämästä parempaa.

Asenne hierarkiaa kohtaan on täällä hieman erilainen. Työntekijät kunnioittavat johtajiensa auktoriteettia, mutta ongelmanratkaisussa ja yhteistyössä työntekijöiden ja esimiesten välillä on enemmän avointa dialogia. Tunnen itseni arvostetuksi, kun mielipiteeni huomioidaan erilaisissa asioissa. Nautin myös siitä, että johtajat hengailevat kahvilassa kaikkien muiden kanssa säännöllisesti keskustelemassa. Minulle dynamiikka on virkistävää ja edistää positiivisemman työympäristön luomista.

Suosittelen lämpimästi työskentelemistä Suomessa ja erityisesti Valmetilla. Suomi on hyvin rauhallinen ja kaunis paikka asua, ja täällä on ainutlaatuinen kulttuuri. Nautin Valmetilla työskentelystä ja vuorovaikutuksesta kollegoideni kanssa. Tunnen olevani arvostettu osa yhteisöä. Esimieheni tukee ja on erittäin rohkaiseva. Koen, että kehityn jatkuvasti ja se motivoi minua paljon. Valmet myös noudattaa tiukkoja kestävää kehitystä edistäviä linjauksia, jotka sopivat yhteen henkilökohtaisten arvojeni kanssa. Olen ylpeä siitä, että olen valmetlainen.
Nautin todella Jyväskylässä asumisesta. Minulle kaupungin koko on täydellinen, se on perheystävällinen ja nautin asumisesta luonnon ympäröimänä. Mielestäni yritysten tulisi kuitenkin ponnistella enemmän kansainvälisten ihmisten rekrytoimiseksi. Kansainvälisillä osaajilla on paljon tarjottavaa. Pakolliset suomen kielen taitovaatimukset eliminoivat monet muuten erinomaiset ehdokkaat. Rekrytoijien tulee ottaa huomioon sujuvuustaso, joka todella vaaditaan työn menestyksekkääseen suorittamiseen, ja muistaa, että ihmiset voivat parantaa taitojaan työssä.

Sanoisin muille kansainvälisille osaajille, että älä pelkää torjutuksi tulemista. On parempi tehdä parhaansa ja hakea kuin olettaa, ettei olisi pätevä. Luota itseesi ja kykyihisi. Yritä pysyä toiveikkaana, vaikka asiat eivät menisi niin kuin olisit toivonut. Harjoittele myös suomea. Suomenkielisten ohjelmien katsominen, suomalaisten uutisten lukeminen (katso vaikka "selkokieli uutiset") ja suomen puhuminen aina kun mahdollista, parantavat taitojasi. Vaikka suomen kieli ei ole pakollinen haettavissa tehtävissä, se on silti hieno taito täällä asuessa ja suomalaiset arvostavat vaivannäköäsi. Pärjäät kyllä!”

Bogdan:

”Työskentelen tällä hetkellä Purchase-to-Pay-asiantuntijana Global Financial Operations -osastolla ja olen vastuussa uuden hankintajärjestelmän kehittämisestä, toteutuksesta ja käynnistämisen tukemisesta. Olen työskennellyt Valmetilla noin kaksi vuotta.

Törmäsin Valmetin työpaikkailmoitukseen, kun etsin osaamiseeni sopivia työmahdollisuuksia. Tutustuin työpaikkailmoitukseen ja tein taustatutkimusta. Siitä hetkestä lähtien tuntui, että olisin tehtävään sopiva, joten hain paikkaa. Rekrytointiprosessin alusta lähtien tunsin ymmärtäväni hyvin rekrytoinnista vastaavia, mikä antoi minulle lisää rohkeutta seuraaviin vaiheisiin.

Suomi tunnetaan yhtenä maailman parhaista maista työskennellä ja asua. Toimiva infrastruktuuri, turvallisuus, ihmiset ja kauniit maisemat ovat vain muutamia syitä, miksi valitsin tämän maan. Sain hyvän ensivaikutelman pohjoismaasta, kun edellisessä työssäni olin mukana ottamassa haltuun toimintaa Ruotsissa.

Hyvää suomalaisessa työelämässä on suomalaisten toimintatapa: luonnollinen, jalat maassa ja järkevä. Suomalaiset pitävät työn ja yksityiselämän erillään, menevät suoraan asiaan, ovat luotettavia ja sietävät hyvin hiljaisuutta.

En tiennyt paljoakaan alueesta ja itse kaupungista ennen kuin tulin tänne. Minusta Jyväskylä on miellyttävä kaupunki asua, ei liian iso, ei liian pieni. Toimintaa on riittävästi eivätkä ruuhkat häiritse. Myös luontopolut ovat kivenheiton päässä, mikä tekee elämästä täällä vieläkin rentouttavampaa. Pääkaupunkiseudulle, vaikkapa päälentoasemalle, pääsee helposti ja sanoisin kohtuullisessa ajassa. Synnyin ja kasvoin Romaniassa maan vuoristoisella alueella, joten en voi sanoa, että viileä sää olisi ollut uutta minulle.

Suosittelisin muitakin työskentelemään Suomessa ja Valmetilla. Keski-Suomi on suotuisa ympäristö sekä henkilökohtaiselle että ammatilliselle kehitykselle.
Muille kansainvälisille osaajille haluaisin sanoa, että kehittyneen teknologian avulla nykyään on paljon helpompaa ottaa yhteyttä eri työnantajiin. Suosittelen kansainvälisille asiantuntijoille uteliaisuutta, tiedonetsimistä mahdollisimman monesta paikasta, kärsivällisyyttä sekä rohkeutta minne ikinä menetkin, sillä mikään muutos ei ole helppo, varsinkaan suuri.


Juttu on julkaistu alun perin marraskuun 2023 Kauppakamari-lehdessä.