Vincit ostaa jyväskyläläisen Bonsky Digitalin

Vincit Oyj on sopinut ostavansa digitaalisen myynnin kehittämiseen erikoistuneen Bonsky Digital Oy:n (Bonsky) koko osakekannan. Kauppa astuu voimaan ja omistusoikeus osakkeisiin siirtyy 1.5.2021. Samalla Bonskyn nimi muuttuu Vincit Jyväskylä Oy:ksi.

Yrityskaupan myötä Vincit saa hyvän jalansijan sekä uuden liiketoimintayksikön Jyväskylään. Lisäksi Vincitin digitaaliseen liiketoimintakonsultointiin erikoistunut yksikkö Vincit Now tulee saamaan entistä vahvempaa osaamista digitaalisen myynnin konsultointiin, kun Bonskyn pääosakkaat Jan Landén, Janne Pirkola ja Tatu Könönen siirtyvät kaupan myötä osaksi Vincit Now liiketoimintayksikköä. Jan Landén aloittaa Vincit Now:n uutena vetäjänä.

Bonskyn liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 2,7 (2019: 2,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,2 (2019: 0,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 0,9 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 32,6 %. Bonsky työllistää yhteensä noin 30 asiantuntijaa Jyväskylän toimipisteessään.

Osakkeiden alustava kauppahinta on 3,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan Bonskyn 30.4.2021 välitilinpäätöksen perusteella. Kauppahintaan ei odoteta merkittäviä oikaisuja. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä kauppahinnasta maksetaan 2,7 miljoonaa euroa ja loput, kun lopulliseen kauppahintaan tarvittavat laskelmat ovat valmiita, arviolta viimeistään kesäkuun 2021 aikana. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvostettu korkean osaamisen kaupunki. Olen erittäin iloinen, että pääsemme osaksi tätä vetovoimaista kaupunkia ja saamme Bonskyn osaavan porukan mukaan täydentämään Vincitin palvelukokonaisuutta. Näin pystymme yhdessä tarjoamaan entistä monipuolisempaa osaamista digitaalisen kehityksen saralla. Toivotamme bonskyläiset lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme sekä tervehdimme ilolla Bonskyn mukana tulevia asiakkaita. Erityisesti Janille toivotan vahvaa myötätuulta Vincit Now -liiketoiminnan ruorissa.”

Bonsky Digital Oy:n toimitusjohtaja Jan Landén: “Olen erittäin innoissani järjestelyn toteutumisesta. Uskon, että yrityskaupassa kummankin osapuolen vahvuudet täydentävät toisiaan. Bonsky täydentää Vincitin osaamista erityisesti digitaalisen myynnin ratkaisujen ja konsultoinnin saralla. Vincit ja Bonsky ovat jo entuudestaan tehneet yhteistyötä, ja näin olemmekin jo monilta osin tutustuneet toistemme osaamiseen ja toimintakulttuuriin. Tämä ilman muuta edesauttaa integraation onnistumista.”