Weeefiner menestyi globaalin kaivosyhtiön innovaatiokilpailussa

Weeefiner osallistui Erametin ja EITRawMaterialsin järjestämään innovaatiokilpailuun liuenneiden metallien talteenottoratkaisullaan. Voiton myötä Weeefiner osoittaa vahvaa sitoutumistaan kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen tärkeällä teollisuudenalalla.

Weeefiner voitti Erametin ja EITRawMaterialsin järjestämän innovaatiokilpailun, jossa etsittiin ratkaisuja kaivosteollisuuden vesienhallinnan haasteisiin. Kilpailu, joka alkoi kesäkuussa 2023, huipentui finaaliin 13. maaliskuuta 2024 Pariisissa. Paikalla oli etukäteen valitut finalistit esittelemässä omia innovatiivisia vesienhallintaratkaisujaan.

Vesi on elintärkeä resurssi kaivos- ja metalliteollisuudessa, mutta sen saatavuus ja riittävyys on rajallista. Globaalin veden kysynnän ennustetaan kasvavan 55 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, samalla kun ilmastonmuutos pahentaa vesipulaa. Kilpailulla Eramet etsi uusia ratkaisuja vesienhallinnan haasteiden ratkaisemiseksi. Weeefinerin ehdottamalla ratkaisulla pystytään vähentämään veden kulutusta, mikä on elintärkeää nykyajan kaivostoiminnassa.

"Tämä innovaatiokilpailu on ollut erinomainen mahdollisuus esitellä teknologiaamme ja sen soveltuvuutta kaivos- ja metalliteollisuuden vesienkäsittelyyn”, kommentoi
Weeefinerin toimitusjohtaja Mikko Hänninen voittoa.

"On ollut upea kokemus päästä työskentelemään yhdessä kaivosalan asiantuntijoiden kanssa kilpailun aikana."

Kilpailuun tuli hakemuksia yli 90 startupilta ja pk-yritykseltä ympäri maailman. Lopulta neljä yritystä valikoitui finaaliin. Finalistien ratkaisut vaihtelivat metallien talteenotosta vuotovahinkojen havaitsemiseen, reaaliaikaiseen seurantaan ja pohjaveden virtausmittaukseen. Finaalissa ratkaisut esiteltiin Erametin johdolle.

Weeefiner saa 50 000 euron palkinnon ratkaisunsa testaamiseen ja toteutettavuuden validoimiseen Erametin kohteessa.

Kilpailun päätteeksi yhteistyö Weeefinerin ja Erametin välillä jatkuu muun muassa pilottiprojektin muodossa.

"Odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan työskentelyämme Erametin kanssa", kertoo Hänninen. "On hienoa olla mukana kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa."


Weeefiner lyhyesti:

Weeefiner Oy on suomalainen edelläkävijä metallien ja ravinteiden talteenotossa, tarjoten innovatiivisia vedenkäsittelyratkaisuja teollisuudelle. Weeefinerin tarina alkoi innovaatiosta, joka mahdollistaa liuenneiden raaka-aineiden kierron. Yritys perustettiin vuonna 2017 jatkamaan teknologian kehittämistä ja kehittämään teollisuudelle sopivia ratkaisuja. 4D Sieppari -teknologian pilotointi aloitettiin vuoden 2020 lopussa, ja ensimmäinen laitteistotoimitus tehtiin kesällä 2022. Tähän mennessä Weeefiner on jo toteuttanut yli 60 talteenottokehityshanketta asiakkaille eri teollisuudenaloilla.