Yhä suurempi osa yritysten kilpailukyvystä syntyy teknologian kautta – uusi teknologiajohtamisen koulutusohjelma on rakennettu yritysmaailman ehdoilla

Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Ari Jaaksi. Kuva: Petteri Kivimäki

Jyväskylän yliopistossa syksyllä alkava teknologiajohtamisen diplomi-insinööriohjelma yhdistää toisiinsa vahvan ohjelmistoteknisen osaamisen, elinikäisen oppimisen ja asiantuntijaryhmien johtamisen. Koulutusohjelmaa kehittämässä ollut työelämäprofessori Ari Jaaksi sanoo, että ohjelma on rakennettu elinkeinoelämän tarpeita ajatellen. Koulutusohjelma on jatkoa vuonna 2021 alkaneelle tieto- ja ohjelmistotekniikan diplomi-insinööriohjelmalle, joka yhdistää tekniikan opinnot yhteen ihmistieteiden kanssa.

Yhä suurempi osa yritysten kilpailukyvystä, arvosta ja liikevaihdosta syntyy teknologian kautta. Uudet innovaatiot ja kyky hyödyntää teknologiaa ovat yhä tärkeämmässä roolissa yritysmaailmassa.

Jyväskylän yliopistossa syksyllä alkava teknologiajohtamisen diplomi-insinööriohjelma pyrkii kouluttamaan osaajia, jotka vastaavat tähän kysyntään ja osaavat ymmärtää teknologisia murroskohtia ja hyödyntämään niitä liiketoiminnassa.

– Uusi teknologiajohtamisen koulutusohjelma rakentuu kolmen peruspilarin varaan, joita ovat vahva ohjelmistotekninen osaaminen, elinikäinen oppiminen sekä yritystoiminnan ymmärtäminen ja asiantuntijaryhmien johtaminen, kertoo Jyväskylän yliopistossa työelämäprofessorina toimiva Ari Jaaksi.

Opiskelijat saavat yliopistossa valmiudet teknologian murroskohtien ymmärtämiseen ja tulevien teknologiatrendien ennustamiseen. Yhdistettynä liiketoimintaosaamiseen ja asiantuntijaryhmien johtamiseen se antaa työkalut teknologian hallintaan ja yritysten lisäarvon rakentamiseen teknologian avulla.

Jaaksin mukaan uudesta ohjelmasta valmistuneilla on kansainväliset valmiudet tehdä teknologiapohjaista liiketoimintaa.

– Tuskin mikään teollisuuden tai liiketoiminnan muoto on niin paikkariippumatonta ja kansainvälistä kuin ohjelmistoteknologia. Kriittinen aspekti on se, mistä löytyy osaajia. Me halutaan tarjota Jyväskylän alueelle maailmanluokan koulutusta ja mahdollisuus pelata samoilla kentillä kuin kaikki muutkin.

Uusi koulutusohjelma on rakennettu yritysmaailman ehdoilla

Jyväskylän yliopissa teknologiajohtamisen koulutusohjelma on haluttu rakentaa yritysmaailman tarpeisiin. Siksi ohjelman rakentamisessa on ollut mukana Jaaksin lisäksi toinenkin työelämäprofessori, Sakari Luukkainen.

– Sakarilla ja minulla on pitkä teollisuuskokemus ja olen tehnyt nimenomaan näitä hommia viimeiset 15 vuotta. Olen toiminut isojen Silicon Valley -yritysten johtotehtävissä ja nähnyt, miten tällaisen osaamisen tarve on globaalistikin huutava, Jaaksi kertoo.

Jaaksi on toiminut johtotehtävissä muun muassa sellaisissa teknologia-alan yrityksissä kuin Nokia, HP, Intel ja Mozilla.

– Alun perin minä olen koodari. Olen kirjoittanut miljoonia rivejä koodia, mutta työ isommissa firmoissa oli 60% henkilöstöhallintaa, 20% markkinointia, 20% teknologiaa. Halusin saada sen 80% teknologiaa ja siihen liittyy myös tämä työelämäprofessuuri.

Jaaksi kertoo, että kädet savessa -tekemisen lisäksi teknologiajohtamisen ohjelma antaa myös mahdollisuuden päästä toimimaan uusien opiskelijoiden kanssa ja tuoda takaisin sitä, mitä on oppinut maailmalla.

– Ajattelin aiemmin, että akateemisessa maailmassa saatetaan joskus pyöritellä asioita, eikä saada mitään aikaan. Sitten olin muutaman vuoden tiedekuntaneuvostossa ja huomasin, että Jyväskylä on paikka missä tapahtuu asioita. Täällä on niin sanotusti vähän politiikkaa ja paljon tekemistä.

Jaaksi sanoo olevansa iloinen kaikesta mitä on saatu tähän mennessä aikaan, mutta suunnitelmia riittää vielä tulevaksi.

– Meillä on vakaa aikomus saada koulutusohjelmaan maksimimäärä yrityksiä mukaan. Toisaalta tarjoamaan opiskelijoille ongelmia, mutta myös tulemaan mukaan opettamiseen. Meille on tärkeää saada yrityksiä mukaan, sillä koko ohjelma lähtee siitä, että täältä valmistuu tekijöitä yritysten tarpeisiin.


Jyväskylän yliopisto kouluttaa diplomi-insinöörejä muuttuvan maailman tarpeisiin. Teknologiajohtamisen ja tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkinnoissa tekninen osaaminen yhdistyy elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeiden ymmärtämiseen.

jyu.fi/diplomi-insinoori


Teksti: Teemu Rahikka, Jyväskylän yliopisto