Yliopistokurssilla autetaan yrityksiä tietojärjestelmien hyödyntämisessä - kurssista hyötyä opiskelijoille ja yrityksille

Professori Samuli Pekkola törmäyttää yrityksiä ja yliopisto-opiskelijoita toistensa kanssa jo opiskeluaikana.

Professori Samuli Pekkola opettaa Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteen kurssia, jonka puitteissa tehdään läheistä yhteistyötä yritysten kanssa. Kurssilla opiskelijat tutustuvat yrityksen toimintaan ja rakentavat yritykselle kehitysehdotuksia tietojärjestelmien käyttöön liittyen. Kurssista on hyötyä opiskelijoille, jotka saavat kosketuksen yritysmaailmaan, mutta myös yrityksille, jotka saavat kehitysehdotuksia ja kontakteja tulevaisuuden työntekijöihin.

Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteen professori Samuli Pekkola törmäyttää yrityksiä ja yliopisto-opiskelijoita toistensa kanssa jo opiskeluaikana.

Pekkola opettaa Informaatioteknologian tiedekunnassa vuosittain kurssia, jonka aikana suuri joukko opiskelijoita tutustuu yrityksen arkeen ja toimintaan, ja kehittää yritykselle ratkaisu- ja parannusehdotuksia tietojärjestelmien käyttöön liittyen.

– On tärkeää, että opiskelijat saavat kokemusta yrityselämästä ja pystyvät muodostamaan kontakteja elinkeinoelämään jo opiskeluaikana. Tästä on hyötyä myös yrityksille, sillä he saavat ideoita oman toimintansa kehittämiseen ja kontakteja viimeisimmät tiedot omaaviin opiskelijoihin, joista he voi rekrytoida tulevaisuuden työntekijöitä, Pekkola kertoo.

Pekkola sanoo yliopisto-opinnoista löytyvät useampia kursseja, joissa opiskelijat pääsevät tekemään kurssitöitä yritysten kanssa. Hänen vetämänsä kurssi eroaa muista etenkin siinä, että se kattaa kokonaisvaltaisesti yrityksen koko toiminnan.

– Kurssin aiheena ovat tietojärjestelmät osana organisaatioiden operatiivista toimintaa. Kurssilla perehdytään tietojärjestelmien ja yritysten toimintatapojen välisiin suhteisiin sekä teoriassa että käytännössä vuosittain vaihtuvan yhteistyöyrityksen kanssa, Pekkola kuvailee.

Yritykset, opiskelijat ja yliopisto tyytyväisiä kurssin sisältöön

Syksyllä 2023 kurssin yhteistyöyrityksenä oli teollisuus- ja konesaliasennuksiin erikoistunut DC Works. Yrityksen toimitusjohtaja Marko Husu kertoo yrityksen hyötyneen laatikon ulkopuolisesta ajattelusta ja suuresta määrästä opiskelijoita.

– Teemme erilaisia asennuksia suurilla työmailla, joissa eri asiakasyrityksillä saattaa olla hyvin erilaiset prosessit ja työmaadynamiikka. Tällainen voi joskus asettaa haasteita operatiiviseen toimintaan. Yhteistyö yliopiston kanssa auttoi meitä tutkimaan ongelmia eri näkökulmista ja kehittämään toimintaa eteenpäin, Husu kertoo.

Husu kertoo yrityksen hyötyneen siitä, että kurssin aikana tehdyt raportit olivat välittömästi yrityksen hyödynnettävissä kehitystoimenpiteitä suunnitellessa. Hän kertoo yhteistyön myös mahdollisesti johtavan yrityksen osalta uusiin rekrytointeihin toimintaa kehittämään.

– Toki tällaisessa yhteistyössä pitää huomioida myös se, että se vaatii paljon aikaa myös isolta joukolta yrityksen työntekijöitä, Husu muistuttaa.

Kurssilla opiskelleet Minka Vekkeli ja Maria Häkkinen kehuvat kurssin käytännöllistä otetta ja sitä, että oman työn jäljet pääsee näkemään konkreettisesti osana yrityksen toimintaa.

– Kurssien ryhmätyöt tuntuvat mielekkäämmiltä, kun niitä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. Tekemisestä on konkreettinen hyöty ja sitä kautta merkityksellisyys lisääntyy. Harjoitustöiden kautta on myös mahdollisuus verkostoitua ja oppia lisää erilaisista yrityksistä ja aloista, Vekkeli ja Häkkinen kertovat.

Pekkola sanoo tiiviimmän yhteistyön yliopiston ja yritysten välillä tuottavan motivoituneempia opiskelijoita ja hyödyttävän yhteiskuntaa myös laajemmassa kuvassa.

Pekkola toivoo yritysten olevan rohkeasti yhteydessä IT-tiedekunnan professoreihin, mikäli yhteistyö IT-tiedekunnan kanssa kiinnostaa.

– Teemme mieluusti yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa ja haluamme, että meihin ollaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos minkäänlainen yhteistyö kiinnostaa, Pekkola summaa.


Lisätietoa

Samuli Pekkola
Tietojärjestelmätieteen professori
Jyväskylän yliopisto
samuli.j.pekkola@jyu.fi
+358405860791

Marko Husu
Toimitusjohtaja
DC Works
marko.husu@teamdcw.com

Samuli Pekkolan kurssin lisäksi Informaatioteknologian tiedekunta tekee laaja-alaisesti yhteistyötä elinkeinoelämän ja yrityskentän kanssa niin tutkimus-, kehitys-, kuin opiskelijayhteistyön saroilla. Yhteistyömahdollisuuksiin kuuluvat muun muassa opinnäytetyöt, TKI-toiminta ja erilaiset henkilöstökoulutukset