BOFIT Kiina-ennuste 2023–2025

Kiinan taloustilanne heikkeni kesän aikana, kun kiinteistösektorin alamäki jatkui, viennin veto oli heikkoa eikä hieman piristynyt kotitalouksien kulutus riittänyt ylläpitämään kasvuvauhtia. Viime kuukausina ilmoitetut lukuisat pienet toimet talouden tukemiseksi vakauttavat kasvua.

BOFIT odottaa Kiinan BKT:n kasvavan noin 5 % kuluvana vuonna. Kasvu hidastuu noin 4 prosenttiin 2024 ja 3 prosenttiin 2025 rakenteellisten tekijöiden painamana. Työikäinen väestö jatkaa supistumistaan, väestö ikääntyy nopeasti, muutos investointivetoisesta kasvumallista kulutusvetoiseen ei etene ja kokonaistuottavuuden kehitys on ollut heikkoa. Tilanteen korjaamiseksi tarvittavien laajojen rakenteellisten uudistusten ei odoteta merkittävästi etenevän ennustejaksolla maan johdon korostaessa omavaraisuutta, kansallista turvallisuutta ja ideologiaa. Samalla elvytysvara on kaventunut ja vanhat elvytyskeinot menettäneet tehoaan. Ulkosuhteet jatkuvat jännitteisinä ja rahoitussektorin riskit ovat edelleen koholla.

Vielä keväällä Kiinan talouskehitys näytti suhteellisen valoiselta kuluvan vuoden osalta. Joulukuussa 2022 koronapolitiikkaan tehdyn täyskäännöksen jälkeen yhteiskunta palasi nopeasti normaaliin rytmiin, koranatartuntojen ja -rajoitteiden tuoma epävarmuus poistui ja pelätyn massiivisen tartunta-aallon taloudelliset jäljet jäivät vaimeiksi. Samalla kiinteistösektorilla näytti toiveikkaalta, kun asuntokaupan romahdus vaikutti pysähtyvän hallituksen joulukuussa asettaman tavoitteen mukaisesti.

Kesän aikana talouden tila alkoi kuitenkin heikentyä. Kiinteistösektorin alamäki alkoi uudelleen. Kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen ei palannut samanlaiseksi kuin ennen koronaa ja suuntautui ymmärrettävästi paljon palveluihin, kuten kotimaanmatkailuun ja ravintolapalveluihin, joita ei voinut koronavuosina juuri kuluttaa. Viennistäkään ei ole juuri ollut vetoapua, kun koko maailmantalouden kasvu on hidastunut. Kasvu on hidastunut etenkin Kiinan päävientimarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vuoden kolmannella neljäksellä BKT:n kasvu jäi 4,9 prosenttiin vuotta aiemmasta.