BOFIT Venäjä- ja Kiina-ennusteet vuosiksi 2020–2022

Venäjän BKT-ennustetta on laskettu keväästä huomattavasti, koska koronapandemiatilanteen ja globaalien raaka-ainemarkkinoiden kehitys on ollut selvästi synkempää kuin alkuvuonna näytti. Kiinan talous on toipunut nopeasti alkuvuoden pysähdyksestä, kun koronarajoituksia on voitu poistaa, elvytystoimia on otettu käyttöön ja korona-aikana kotimaassa sekä ulkomailla tarvittavien tuotteiden valmistus on vauhdittanut teollisuustuotantoa. Ennusteen suurimmat riskit liittyvät uuden laajan koronaepidemian puhkeamiseen ja rahoitussektoriin.

Venäjä

Venäjän BKT-ennustetta on laskettu keväästä huomattavasti, koska koronapandemiatilanteen ja globaalien raaka-ainemarkkinoiden kehitys on ollut selvästi synkempää kuin alkuvuonna näytti. Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna 4 % ja palaavan maltilliseen kasvuun ensi vuonna. Venäjän talousnäkymät ovat kuitenkin edelleen hyvin epävarmat, koska koronapandemian ja raaka-ainemarkkinoiden kehitys saattaa synkentyä uudelleen.
​​​​​​​


​​​​​​​Kiina

Kiinan talous on toipunut nopeasti alkuvuoden pysähdyksestä, kun koronarajoituksia on voitu poistaa, elvytystoimia on otettu käyttöön ja korona-aikana kotimaassa sekä ulkomailla tarvittavien tuotteiden valmistus on vauhdittanut teollisuustuotantoa. Ennustamme BKT:n kasvavan tänä vuonna hieman viime vuodesta. Vaikka toipumisvauhti on jo tasaantunut, tulee vuoden 2021 kasvulukema olemaan heikon vertailuvuoden takia korkea. Talouden toipuminen on ollut epätasaista ja monet vanhat rakenteelliset ongelmat ovat kasvaneet. Ennusteen suurimmat riskit liittyvät uuden laajan koronaepidemian puhkeamiseen ja rahoitussektoriin, kun velkaantuminen on jälleen kiihtynyt ja yritysten velanhoitoedellytykset ovat heikentyneet monilla aloilla. Epävarmuutta lisää ulkosuhteiden heikentyminen Yhdysvaltojen ja monen muun maan kanssa.​​​​​​​