BOFIT Venäjä- ja Kiina-ennusteet vuosiksi 2021–2023

Venäjän talouden ennuste on parantunut viime syksystä, sillä öljyn hinta ja odotukset hinnan kehityksestä ovat nousseet ja koronaepidemian vaikutukset ovat jääneet pelättyä pienemmiksi. Kiinan talouden palautuminen koronapudotuksesta oli viime vuoden jälkipuoliskolla nopeaa. Kasvua tukivat viennin hyvä kehitys sekä talouden tukitoimet, jotka lisäsivät erityisesti investointeja.

Venäjä

Venäjän talouden ennuste on parantunut viime syksystä, sillä öljyn hinta ja odotukset hinnan kehityksestä ovat nousseet ja koronaepidemian vaikutukset ovat jääneet pelättyä pienemmiksi. BKT:n odotetaan elpyvän viimevuotisesta notkahduksesta ja kasvavan tänä sekä ensi vuonna lähes kolme prosenttia vuodessa. Kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia, sillä koronaepidemia voi pitkittyä Venäjällä ja maailmalla, öljymarkkinoiden tilanne pysyy herkkänä ja Venäjän talous on muiden talouksien tapaan monilta osin elpymiseen viittaavassa käänteessä. Ensi vuoden jälkeen talouden kasvu hidastuu kohti talouden pitkän ajan kasvunäkymiä.

​​​​​​​


Kiina

Talouden palautuminen koronapudotuksesta oli viime vuoden jälkipuoliskolla nopeaa. Kasvua tukivat viennin hyvä kehitys sekä talouden tukitoimet, jotka lisäsivät erityisesti investointeja. Rakenteelliset tekijät ja koronaelvytyksen kasvattamat epätasapainot heikentävät kuitenkin kasvunäkymää. Matalan vertailutason takia tämän vuoden kasvu tulee olemaan nopeaa, mutta jää seuraavina vuosina huomattavasti hitaammaksi. Vaikka talous palautui kasvuun nopeasti, jättää koronakriisi talouden aiempaa haavoittuvaisemmaksi. Tämän lisäksi ulkoiset epävarmuudet ovat kasvaneet erityisesti Yhdysvaltojen pyrkiessä rajoittamaan maiden välistä keskinäisriippuvuutta. Talouspolitiikassa merkittävät tuottavuutta parantavat reformit viipyvät. Sen sijaan alkavalla viisivuotiskaudella omavaraisuutta pyritään kasvattamaan ja taloutta ohjataan yhä enemmän keskusjohtoisesti.

​​​​​​​