BOFIT: Venäjä- ja Kiina-ennusteet vuosiksi 2021‒2023

Maailmantalouden ja Venäjän viennin näkymät ovat parantuneet, öljyn hinta on noussut ja odotukset sen laskusta ovat lieventyneet. Kiinan talouskasvu tulee tänä vuonna olemaan noin 8 % talouden nopean toipumisen ja alhaisen vertailutason vuoksi. Nopein toipumispyrähdys on kuitenkin jo takanapäin, ja kasvu tulee seuraavina vuosina väistämättä hidastumaan ja jäämään pandemiaa edeltänyttä aikaa hitaammaksi.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) julkaisi 16.9. puolivuosittain päivitettävät ennusteensa Venäjän ja Kiinan talouksille. Syksyn 2021 ennusteet kattavat vuodet 2021–2023.

Venäjän talouden ennustetta on korotettu mm. siksi, että maailmantalouden ja Venäjän viennin näkymät ovat parantuneet, öljyn hinta on noussut ja odotukset sen laskusta ovat lieventyneet. BKT:n odotetaan kasvavan tänä vuonna yli 3,5 % lamavuodesta 2020. Kasvu hidastuu vuosina 2022−2023 runsaaseen 2,5 prosenttiin vuodessa. Merkittäviä ennuste-epävarmuuksia on useita. Koronaviruksen väistymiseen, maailmantalouden kasvuun ja öljyn hintaan voi tulla ennakoimattomia muutoksia. Ulkomaanmatkailun palautuminen ja kotitalouksille viime vuonna kertyneiden varojen purkautuminen voivat vaikuttaa yksityiseen kulutukseen merkittävästi. Julkisen talouden tulojen nousu antaa tilaa lisätä budjettimenoja.

Kiinan talouskasvu tulee tänä vuonna olemaan noin 8 % talouden nopean toipumisen ja alhaisen vertailutason vuoksi. Nopein toipumispyrähdys on kuitenkin jo takanapäin, ja kasvu tulee seuraavina vuosina väistämättä hidastumaan ja jäämään pandemiaa edeltänyttä aikaa hitaammaksi. Työikäisten määrä vähenee, tuottavuutta parantavat uudistukset eivät ole edenneet ja korkeat velkaantuneisuusasteet sitovat pääomia muilta käyttökohteilta. Ennustetta nopeampi kasvu on mahdollista, jos kulutuskysyntä vahvistuu arvioitua enemmän. Riskit hitaammalle talouskasvulle ovat kuitenkin pandemian aikana kasvaneet. Kasvu voi heikentyä selvästi, jos velkataakka muodostuu kestämättömäksi, rahoitusmarkkinahäiriöt levittävät epävarmuutta reaalitalouteen tai ulkosuhteissa ajaudutaan umpikujaan.

Ennusteet löytyvät osoitteesta
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet