Digitaalinen Eurooppa -ohjelman haku on auki 29.5.2024 asti

Euroopan komissio on avannut Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuoden 2023–2024 työohjelman kolmannen hakukierroksen ja se on auki 29.2.-29.5.2024. Ohjelma myöntää avustuksia ja rahoittaa hankkeita, jotka edistävät digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Digitaalinen Eurooppa keskittyy TKI-toiminnan sijaan digiteknologian laajamittaisen käytön edistämiseen. Ohjelma pyrkii kuromaan umpeen digiteknologian tutkimusten tulosten ja niiden markkinoille saattamisen välistä kuilua.


Hakukierros keskittyy erityisesti seuraaviin painopisteisiin:

Tekoäly, data ja pilvipalvelut: Haetaan kumppaneita edistämään Euroopan laajuisten pilvi-reunapalvelujen sekä toimialaspesifisten data-avaruuksien käyttöönottoa.
Kehittyneet digitaaliset taidot: Haetaan hankkeita, jotka vahvistavat kansalaisten digitaalisten taitojen tasoa ja edistävät digitaalista osallisuutta.
Teknologioiden käyttöönotto: Haetaan hankkeita, jotka keskittyvät suurten kielimallien (LLM) lokalisointiin ja hienosäätöön eurooppalaisiin tarpeisiin vastaaviksi.


Tarkemmat tiedot hausta sekä hakuohjeet löytyvät komission Funding & Tenders -portaalista.

Rahoitus ja hankkeet

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta myönnetään avustuksia ja rahoitetaan hankintoja. Projektit toteutetaan yleensä kansainvälisinä hankekonsortioina. Ohjelman tukitaso on lähtökohtaisesti 50 prosenttia, joten hankkeet vaativat myös omarahoitusta ja/tai täydentävää muuta rahoitusta.

Lisätiedot:

​​​​​​​Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelman verkkosivut
Euroopan komission verkkosivu: How to get funding under the Digital Europe programme