EU:n Access2Markets -portaali on nyt auki!

Euroopan unionin Access2Markets -portaalin tavoitteena on yksinkertaistaa yritysten tiedonsaantia EU:n kauppasopimuksista. Portaalista löydät tietoa, kuinka yrityksesi voi hyötyä EU:n vapaakauppasopimuksista (mm. tullit, tariffit ja verot).Tiedot kattavat kaikki EU-maat ja yli 120 vientimarkkinaa eri puolilla maailmaa.

Access2Markets -verkkosivusto on interaktiivinen ja ilmainen verkkopalvelu, josta EU:n yritykset saavat tietoa EU:n markkinoiden tuontiedellytyksistä, yli 120 EU:n ulkopuolisen maan vientiedellytyksistä ja EU:n sisäisestä kaupasta. Portaali on julkaistu kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

EU:lla on yli 70 kauppasopimusta ympäri maailmaa. Nämä sopimukset kattavat lähes kaksi viidesosaa kaikesta EU:n kaupasta muiden maiden kanssa. Näiden myötä EU:n ja kumppanimaiden yrityksillä on edullisemmat ehdot kuin  World Trade Organisationissa (WTO).

Räätälöityä käytännöntietoa

Portaali on erityisen hyödyllinen pk-yrityksille, jotka toimivat jo kansainvälisessä kaupassa tai suunnittelevat kansainvälistymistä. Portaali on helppokäyttöinen, sillä se muuttaa monimutkaiset säännöt käytännön, räätälöidyksi tiedoksi: se tarjoaa tuote- ja maakohtaista tietoa, vinkkejä ja ohjeita.

Mistä aloitan?

Päästäkseen alkuun, käyttäjän tarvitsee tietää kolme asiaa: tuote, tuotteen vientimaa ja tuotteen tuontimaa. Hakutulokset kattavat tuotekohtaiset tiedot tulleista ja veroista, tullimenettelyistä, alkuperäissäännöistä, kaupan esteistä, tuotevaatimuksista ja tilastoista. Sivustolta löytyy myös Alkuperäsäännöt (ROSA) -itsearviointiväline, jonka avulla voi arvioida, voidaanko tuotteeseen soveltaa alennettuja tulleja.

Hyödynnä myös suomalaisille yrityksille kohdennettua laivauskäsikirjaa

Suomalaisten yritysten käytössä on myös Business Finlandin ylläpitämä ja kehittämä Laivauskäsikirja. Sen sisältö on räätälöity vastaamaan suomalaisen tavaraviejän tarpeita. Palvelu on suomenkielinen ja kattaa 190 maan keskeiset tuontivaatimukset.