Finnpartnershipin uutisia

Finnpartnershipin tuorein kehitysvaikutusraportti on julkaistu. Liikekumppanuustuen ehdot on päivitetty 1.1.2020 alkaen.

Kuva: Finnpartnership

Finnpartnershipin tuoreimmassa kehitysvaikutusraportissa on julkaistu tarkastellaan 105 vuonna 2015 liikekumppanuustukea saaneen hankkeen tähänastisia tuloksia ja kehitysvaikutuksia. Hankkeet kohdistuivat yhteensä 40 kehitysmaahan Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla sekä Euroopassa.

Tuensaajien raportoinnin mukaan hankkeiden myötä on mm. perustettu 15 tytär- tai yhteisyritystä sekä solmittu 36 muuta pitkäaikaista kumppanuussuhdetta kohdemaassa toimivan yrityksen kanssa. Hankkeiden myötä on suoraan tai epäsuorasti työllistetty lähes 1 000 henkilöä. Hankkeiden kautta katalysoitiin tuensaajien raportoinnin mukaan yhteensä lähes 19 miljoonaa euroa investointeja hankkeiden kohdemaihin.

Lisäksi liikekumppanuustukihankkeet ovat vaikuttaneet positiivisesti mm. sukupuolten väliseen tasa-arvoon, koulutuksen ja tietotaidon lisääntymiseen sekä ympäristöön. Lue lisää hankkeiden tuloksista ja kehitysvaikutuksista tuoreesta raportista täältä.

Liikekumppanuustuen ehdot päivitetty

Liikekumppanuustuen päivitetyt ehdot ovat tulleet voimaan 1.1.2020 alkaen. Päivitys koskee pilotointi-vaihetta. Vuoden 2020 alusta alkaen tuettavaa on pilotoinnin suunnitteluvaiheen lisäksi myös pilotoinnin ja demonstraation toteuttaminen, jolloin tuettavia kustannuksia ovat mm. rahtikulut, asennustyö ja tapauskohtaisesti arvioitavat, kohtuulliseksi katsottavat laiteinvestoinnit sekä rakennuskustannukset. Löydät päivitetyt ehdot täältä.